Een flexibel WMS, wat is dat eigenlijk?

De term ‘flexibiliteit’ is een veel gebezigde term in de logistiek, zeker in relatie tot een Warehouse Management Systeem (WMS). Marktomstandigheden veranderen, orderpatronen fluctueren, bedrijven maken nieuwe strategische keuzes en dan moeten de magazijnprocessen daar in meebewegen. Dat vraagt om een flexibel WMS, hoor je dan, maar wat is dat eigenlijk? Deel 1 in een blogdrieluik over flexibiliteit, schaalbaarheid en efficiency van een WMS.

Een Warehouse Management Systeem (WMS) is het kloppende hart van een magazijnoperatie en een enabler van logistiek succes. Of je nu een groothandel bent, een webwinkel of een foodretailer, jouw WMS zorgt ervoor dat ieder dag opnieuw alle orders op tijd en compleet de deur uit gaan. Het WMS zorgt bovendien dat de inslag- en opslagprocessen netjes verlopen, dat alle robots, kranen en rollenbanen worden aangestuurd, dat magazijnruimte goed wordt benut en dat zo slim mogelijk met de schaarse capaciteit van medewerkers wordt omgegaan. Zeker in een omgeving waar de marges toch al klein zijn, maakt een goed WMS het verschil: ieder procentje efficiëncywinst draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat.
Het selecteren en implementeren van het juiste WMS is dan ook een bedrijfskritische aangelegenheid. Een magazijnoperatie bestaat uit honderden deelprocessen die nauwgezet op elkaar ingrijpen en die tijdens de implementatie door de WMS-leverancier zodanig moeten worden ingeregeld dat tezamen tot de juiste performance gaan leiden. Is een bedrijf eenmaal live, dan slaakt iedereen een zucht van opluchting … maar dan begint het eigenlijk pas.

Processen finetunen

Naarmate je langer met een WMS werkt, krijg je steeds meer inzicht in de functionaliteiten die het systeem biedt en hoe je die kunt inzetten om je processen te optimaliseren. Logistiek is een kwestie van continu verbeteren. Vaak kom je erachter dat bijvoorbeeld het ontvangstproces te generiek is ingericht. Voor sommige artikelsoorten wil je misschien het serienummer opslaan, terwijl dat voor andere artikelen totaal niet relevant is. Voor sommige orders voldoet het scannen van alleen de SSCC-code, bij andere orders wil je artikelen op itemniveau registreren. Wat doe je met beschadigingen? Eerst inboeken en later de schade melden of direct ieder item controleren? Een WMS moet hierin kunnen differentiëren en voor iedere situatie de meeste optimale flow afdwingen.
Dit is het moment waarop de waarde van een flexibel WMS zich aandient. Een flexibel WMS stelt je in staat om die procesflows zelf aan te passen en bijvoorbeeld ook gebruikersschermen te wijzigen. Hierdoor kun je zelf velden toevoegen, weghalen of meer aandacht geven zodat mensen sneller vinden wat belangrijk voor ze is. Een flexibel WMS maakt het mogelijk om magazijnprocessen aan te laten sluiten op veranderende marktomstandigheden, zoals voorbeeld een paar jaar geleden de Brexit. Van de ene op de andere dag was Engeland geen EU-land en moesten er voor exportzendingen naar de UK andere procesflows worden doorlopen en andere douanedocumenten worden toegevoegd. Dit was typisch zo’n moment waarop je als bedrijf snel moest kunnen schakelen.

Om het WMS heen werken

Bedrijven die niet in staat zijn om procesverfijningen in hun WMS aan te brengen, gaan alles over één kam scheren. Dit speelt bijvoorbeeld bij palletlocaties. Bedrijven die veel half beladen pallets verwerken kunnen dure magazijnruimte besparen door met kleinere palletlocaties te werken. Het WMS moet zo’n half beladen pallets dan aan de lage palletlocaties toewijzen en volle pallets aan de hoge locaties. In een flexibel pakket is dit snel in te regelen maar bedrijven die dit niet kunnen, voelen zich genoodzaakt om dan maar met alleen grote palletlocaties te werken. Ze zien wel dat ze ruimte verspillen maar hebben geen zin om hier hun WMS-leverancier voor te bellen, en dus laten ze het er maar bij. Ze hebben een (duur) WMS maar profiteren niet van de mogelijkheden.
Iets soortgelijks zie je tijdens piekmomenten. Magazijnmanagers met een star WMS gaan dan vaak improviseren en bijvoorbeeld adhoc pickpleinen inrichten. Dit zijn centrale plekken in het magazijn waar allerlei losse pallets bij elkaar worden gezet om orderpickers handmatig de snelst lopende artikelen te laten verzamelen. Gevolg: op de drukste momenten van het jaar staan medewerkers zich te verdringen en te stressen om maar op tijd alle orders de deur uit te krijgen. Terwijl als je zo’n piekproces netjes in je WMS inregelt, dit tot een veel hogere efficiency leidt en er veel minder fouten worden gemaakt. Juist tijdens piekmomenten, als je je schaarse capaciteit zo goed mogelijk wilt benutten, zou je maximaal van je WMS willen profiteren.

Kernwoord is zelfredzaamheid

Kortom: een flexibel WMS is niet alleen een WMS dat kan worden aangepast maar vooral een WMS dat ook uitnodigt om te worden aangepast. Een flexibel WMS zorgt voor zelfredzaamheid en betekent dat je als bedrijf zelf aan de knoppen zit. Dat betekent dat iedere key user weet wat de mogelijkheden zijn en zich niet geremd voelt hier gebruik van te maken. Juist een logistiek bedrijf moet precies zo kunnen werken zoals het wil, en een WMS moet zich daar naar plooien. Is het andersom, en voelt een bedrijf zich genoodzaakt zijn processen aan te passen aan het WMS, dan is er iets niet in de haak. Dan wordt het WMS een blok-aan-het-been in plaats van een ‘enabler’ van een excellente logistieke prestatie.

Ben je op zoek naar een WMS dat aanpasbaar is aan jouw behoeften?

Ontdek Reflex WMS, het flexibele warehousemanagementsysteem