E-commerce
Retail

Omnichannel: het essentiële beheer van alle voorraden, waar ze zich ook bevinden

Ronald Schepers,Reflex Logistics Solutions Sales Director in de Benelux

De digitalisering van de handel en het daaruit voortvloeiende omnichannelkarakter van de business, brengt veel bedrijven, zowel in de BtoC- als in de BtoB-sector, ertoe projecten op te starten om hun toeleveringsketen te reorganiseren en hun logistieke informatiesysteem op wereldschaal te transformeren. Hoe kan de invoering van nieuwe logistieke beheersinstrumenten in verschillende landen worden versneld? Ronald Schepers, Reflex Logistics Solutions Sales Director in de Benelux, geeft een update.

Omnichannel: welke gevolgen voor de toeleveringsketen en logistieke informatiesystemen?

Om de evolutie van de handel bij te houden en de belofte van de klant na te komen, moeten de logistiek verantwoordelijken alle stromen herstructureren en orkestreren; in real time precies weten waar de voorraden zich bevinden (fabrieken, magazijnen, centra voor micro-fulfilment, verkooppunten, winkelreserves, dark stores, enz.); de voorbereiding van bestellingen en het beheer van retourzendingen optimaliseren; magazijnen dichter bij de eindconsument brengen om de leveringstermijnen en hun koolstofvoetafdruk te verminderen; het gebruik van m2 van de reserves verbeteren; processen automatiseren die vroeger manueel werden uitgevoerd; enz.

Dit vereist noodzakelijkerwijs een reorganisatie van de bevoorradingsketen, gekoppeld aan veranderingen in het logistieke informatiesysteem om alle logistieke processen en stromen te kunnen beheren en orkestreren (levering in de winkel, levering aan huis, “click & collect”, verzending vanuit de winkel, enz.); om zicht te hebben op alle verkopen, bestellingen, huidige en verwachte stromen en om in real time de voorraadniveaus in alle opslagpunten te kennen, de Corona-crisis en de huidige tekorten aan grondstoffen en elektronische componenten versterken alleen maar het belang van een globaal beheer van de voorraden en de logistieke stromen en de noodzaak om een einde te maken aan het werken in silo’s, per verkoopkanaal.

 

WMS-projecten die steeds globaler worden en betrekking hebben op alle opslagpunten

Om deze uitdagingen aan te gaan, beperken software-implementatieprojecten(om de logistieke uitvoering te orkestreren en te optimaliseren) zich niet langer tot de implementatie van een WMS in een centraal magazijn of in een paar landen. Om de voorraden wereldwijd zichtbaar te maken, worden nu alle opslagpunten ingezet, ongeacht waar zij zich bevinden: fabrieken, centrale magazijnen, lokale magazijnen in elk land, microfulfilmentcentra, verkooppunten en hun voorraden, enz.

Deze mondiale projecten impliceren dat alle landen op één lijn zitten wat betreft de gemeenschappelijke visie op wat de beoogde oplossing moet zijn, met inachtneming van de plaatselijke bijzonderheden (organisatiemethoden, arbeidswetgeving, cultuur, distributienetwerk, enz.) Zij vereisen de invoering van mechanismen om het te bereiken doel te definiëren, de verandering te ondersteunen en de teams zo veel mogelijk bij de nieuwe oplossing te betrekken. Onze klanten willen niet langer tijd verspillen aan het schrijven van lange specificaties om “Reflex”, ons Warehouse (en Store) Management Systeem, te implementeren.

 

Onze methodologieën om de inzet van logistieke uitvoeringsinstrumenten te versnellen

Om de implementatie van deze grootschalige projecten te versnellen en het “tunneleffect”, dat leidt tot buitensporige aanpassingen in de loop van het project, te vermijden, bieden wij verschillende methoden aan: Express implementatie, een minimum levensvatbaar product (MVP) en/of een kernmodel.

In de eerste twee gevallen is het de bedoeling in drie tot vier maanden een bruikbare versie van Reflex te ontwerpen om de logistieke teams (operatoren en managers) in staat te stellen met de oplossing vertrouwd te raken en het volledige potentieel ervan te ontdekken, en deze vervolgens te optimaliseren en/of aan te passen volgens een logica van voortdurende verbetering. Dankzij de methode van het kernmodel kan Reflex op een eerste site worden uitgerold en vervolgens sneller op andere sites worden geïmplementeerd dankzij een standaardconfiguratie die kan worden aangepast aan de behoeften en specifieke kenmerken van elk land.

Met de Express-methode beschikken onze klanten over een “minimum”-versie van de oplossing en kunnen zij die na verloop van tijd upgraden. Dit is de implementatiemethode die wij hebben aanbevolen aan BYD, een wereldwijde fabrikant van elektrische auto’s.

Het MVP bestaat uit het opzetten van een V0 en vervolgens, door middel van opeenvolgende iteraties (sprints), het evolueren van de oplossing om het verwachte doel te bereiken. Dit is de aanpak van Bol.com, het toonaangevende e-commercebedrijf in Nederland en België.

Bij Duracell, een fabrikant van elektrische batterijen, hebben we aanbevolen een kernmodel te creëren om de invoering te versnellen: we hebben belangrijke gebruikers uit verschillende landen (Europa, de Verenigde Staten en Azië) samengebracht om de beoogde oplossing te definiëren. De eerste twee productiesites, die batterijen produceren voor heel Europa, werden in iets meer dan zes maanden uitgerust met ons WMS. De andere landen baseerden zich vervolgens op het kernmodel om de oplossing sneller in hun fabrieken in te voeren.

In alle gevallen geven de Reflex-teams advies en ondersteuning tijdens en na de Go-Live, om de logistieke processen efficiënter te maken en onze klanten in staat te stellen economische prestaties, respect voor de belofte van de klant en vermindering van hun koolstofvoetafdruk met elkaar te verzoenen.