WMS systeem voor de logistiek van gevaarlijke stoffen

Reflex WMS is specifiek afgestemd op firma's die gevaarlijke stoffen opslaan en verwerken. De software helpt u bij het beheren van uw voorraad en het organiseren van verzendingen van gevaarlijke producten, helemaal volgens de regelgeving.

Ons magazijnbeheersysteem voldoet aan alle behoeften van vestigingen die met gevaarlijke producten omgaan, van de ontvangst tot aan de verzending:

  1. Alle bepalingen van de Seveso III-richtlijn en de CLP-verordening naleven
  2. In real time onverenigbaarheden per opslagzone controleren en beheren
  3. In real time de gevarendrempels en risicocumulatie berekenen voor de opgeslagen producten
  4. De bewerking van gevarenpictogrammen en documenten voor ADR-transport automatiseren

 

Magazijnbeheer, Seveso III en CLP-verordening

Firma’s die gevaarlijke stoffen opslaan, kunnen met Reflex WMS het beheer van de gevarencategorieën automatiseren (volgens de Franse ICPE-nomenclatuur en de classificatie van de CLP-verordening), evenals dat van de gevarenpictogrammen, de gevarenaanduidingen en de voorzorgsmaatregelen.

Berekening van het Seveso-statuut en de ICPE-classificatie

Reflex WMS automatiseert de berekening van het Seveso-statuut (industriële risico’s) en de ICPE-classificatie (milieubescherming) van uw firma. Zodra een grenswaarde wordt overschreden of een waarde onder een bepaalde norm zakt, ontvangen de beheerders onmiddellijk een melding, zodat zij de opslag van nieuwe gevaarlijke stoffen kunnen blokkeren of opnieuw toelaten.

Demo aanvragen