DIY
E-commerce
Fashion & textile
FMCG
Manufacturing
Pharma & cosmetics
Retail

Automatyzacja magazynów logistycznych zyskuje na znaczeniu

Automatyzacja magazynów logistycznych nie jest niczym nowym, jednak trend ten przyspiesza: według Precedence Research wartość rynku mechanizacji i automatyzacji magazynów logistycznych w 2022 r. była szacowana na 16,23 mld dolarów, a zgodnie z prognozami do 2032 r. ma ona wynieść 71,03 mld dolarów ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 15,91% w latach 2023–2032. Automatyzacja magazynów pozwala podnieść produktywność, ograniczyć ryzyko oraz zmniejszyć obciążenie pracą we wszystkich sektorach biznesu – pod warunkiem, że zadania będą synchronizowane i automatyzowane w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja magazynów: nasilający się trend

Roboty i coboty przynoszą wzrost produktywności oraz efektywności operacyjnej w magazynach niezależnie od branży. Na wzrost zainteresowania automatyzacją wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest boom w branży e-commerce, w wyniku którego platformy logistyczne muszą obecnie przetwarzać ogromną liczbę zamówień – szczególnie w okresach wzmożonego ruchu, takich jak Boże Narodzenie, sezonowe wyprzedaże, Black Friday i własne promocje. Odbywa się to przy rosnącej presji klientów na szybki czas realizacji zleceń. Roboty wykonują niektóre zadania z większą wydajnością i dokładnością niż ludzie, co pozwala zmniejszyć ryzyko błędów, podnieść standardy obsługi i przyspieszyć realizację. To z kolei przekłada się na większą satysfakcję klientów i może potencjalnie pobudzić rozwój firmy.

Firmy z branży logistycznej coraz częściej sięgają po roboty ze względu na niedobór siły roboczej. Według przeprowadzonego przez firmę Gartner badania dotyczącego potrzeb użytkowników w zakresie technologii wykorzystywanych w łańcuchu dostaw około 30% firm wymienia problemy z rekrutacją jako jedno z głównych wyzwań dla działalności. Aż 59% ankietowanych firm przyznaje, że niedobór siły roboczej skłonił je do rozważenia nad inwestycją w automatyzację.

Roboty mogą wykonywać powtarzalne czynności o niskiej wartości dodanej, a także podnosić ciężkie ładunki lub przemieszczać niebezpieczne produkty. Pomagają w ten sposób zmniejszać ryzyko wypadków przy pracy i schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników, poprawiając jednocześnie ich samopoczucie.

Do wzrostu zainteresowania robotami w kontekście magazynów logistycznych przyczyniają się też malejące koszty zakupu i integracji.

Zwiększanie produktywności w magazynach dzięki robotom

Każde zadanie realizowane w magazynie można zautomatyzować. Dotyczy to w równym stopniu takich procesów jak paletyzacja i depaletyzacja, kompletacja i pakowanie zamówień, przemieszczanie towarów między strefami magazynowania, etykietowanie, zarządzanie zapasami czy transport paczek do doków załadunkowych. Automatyzacja pozwala również zoptymalizować przestrzeń magazynową poprzez bardziej kompaktowe składowanie.

W magazynach logistycznych zastosowanie znajdują różnego rodzaju roboty:

 • Wózki samojezdne AGV (ang. Automated Guided Vehicles)
 • Roboty autonomiczne AMR (ang. Autonomous Mobile Robots)
 • Roboty paletyzujące/depaletyzujące
 • Systemy przenośnikowe
 • Automatyczne systemy magazynowania i pobierania (AS/RS)
 • Zrobotyzowane systemy sortowania, pakowania, kompletacji i odkładania
 • Roboty inwentaryzacyjne
 • Zautomatyzowane i zrobotyzowane systemy etykietowania
 • Maszyny do składania pudełek
 • Automatyczne maszyny do foliowania
 • Drony i wiele innych

Automatyzacja magazynów: przykładowe zastosowania według branży

Przedsiębiorstwa wdrażają obecnie na szeroką skalę zmechanizowane systemy, roboty i coboty (roboty współpracujące) w swoich magazynach logistycznych. Dotyczy to właściwie każdego sektora – od handlu elektronicznego, handlu detalicznego i produkcji, po przemysł farmaceutyczny, branże spożywczą, a także – co oczywiste – dostawców usług logistycznych (3PL). Poniżej opisujemy szczegółowo niektóre przykładowe zastosowania.

 • E-commerce: Sektor ten jest bardziej zaawansowany od większości pozostałych pod względem powszechności wykorzystania automatyzacji, robotów oraz systemów służących do transportu towarów do miejsc przechowywania i stanowisk kompletacji, przygotowywania i kompletowania zamówień, pakowania, przenoszenia paczek do doków załadunkowych czy przeprowadzania inwentaryzacji.
 • Handel detaliczny i dystrybucja: W tej branży roboty są wykorzystywane do paletyzacji/depaletyzacji, transportu towarów do miejsc przechowywania i stacji kompletacji, magazynowania palet, automatycznego kompletowania zamówień, pakowania i odkładania produktów na półki, a także do uzupełniania i inwentaryzacji zapasów.
 • Produkcja: W fabrykach roboty są od wielu lat wykorzystywane do produkcji, przemieszczania, montażu i kontroli jakości. Odpowiadają one za automatyzację zaopatrzenia linii w surowce i wyprowadzanie produktów gotowych, a także za kompletację i pakowanie zamówień.
 • Przetwórstwo spożywcze: Pakowanie, etykietowanie, konfekcjonowanie i paletyzacja to tylko niektóre z zadań, które w tej branży są często automatyzowane.
 • Produkcja leków i kosmetyków: Przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej i kosmetycznej wykorzystują roboty zadań, które są już zautomatyzowane w innych sektorach (kompletacji zamówień, magazynowania i pobierania, paletyzacji oraz wysyłki). Jednak roboty pozwalają także realizować zadania wymagające wysokiego stopnia sterylności i bezpieczeństwa, a także osiągnąć pełną zgodność z przepisami farmaceutycznymi.
 • Dostawcy usług logistycznych (3PL): Podmioty z tego sektora wykorzystują zmechanizowane systemy, roboty i coboty do podnoszenia produktywności i standardów świadczonych usług. Tego rodzaju urządzenia obsługują wszystkie procesy logistyczne w magazynie: transport towarów do miejsc składowania, kompletację zamówień, pakowanie, transport paczek, paletyzację i depaletyzację, konfekcjonowanie, a także załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych.

Synchronizacja zadań przydzielanych robotom w czasie rzeczywistym

Powoli, ale systematycznie, przedsiębiorstwa wdrażają roboty pochodzące od różnych producentów do realizacji rozmaitych i zazwyczaj uzupełniających się zadań. Nie wystarczy jednak po prostu zintegrować oddzielnie każdego robota z systemem zarządzania magazynem: zautomatyzowane magazyny potrzebują systemu WMS, który pozwala koordynować zadania przydzielone wszystkim robotom na podstawie informacji napływających w czasie rzeczywistym lub z bardzo niewielkim opóźnieniem. Oprogramowanie musi oczywiście uwzględniać specyfikę działalności organizacji, a także możliwości każdego zautomatyzowanego systemu, a ostatecznym celem jego zastosowania powinno być przyspieszenie, usprawnienie i obniżenie kosztów integracji nowych zrobotyzowanych rozwiązań.

Nasze oprogramowanie Reflex WMS powstało jako odpowiedź na wyzwania stojące przed firmami posiadającymi zautomatyzowane magazyny. Moduł WCS Master usprawnia komunikację ze zmechanizowanymi systemami i robotami, zapewniając bardziej efektywną synchronizację zmechanizowanych i/lub zautomatyzowanych procesów.