Jakie cechy musi mieć nowoczesny system WMS?

System zarządzania magazynem (WMS) służy do zarządzania codziennymi operacjami w magazynie logistycznym: przyjmowaniem i przepływem towarów, zarządzaniem zapasami oraz kompletacją, pakowaniem i wysyłką zamówień. Z biegiem lat systemy WMS stawały się coraz bardziej zaawansowane i oferowały coraz więcej funkcji, które miały pomóc pracownikom branży logistycznej stawić czoła nowym wyzwaniom, np. coraz krótszym czasom realizacji dostaw, rosnącym wymaganiom konsumentów, wielokanałowej sprzedaży detalicznej, automatyzacji magazynów, niedoborom siły roboczej i pełnej widoczności łańcucha dostaw. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i podstawowym cechom nowoczesnych systemów WMS.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania magazynem i co oferuje?

System zarządzania magazynem ma na celu optymalizację każdego aspektu zarządzania magazynem – od procesów przyjmowania towarów, po wysyłkę zamówień. Wdrożony na platformie logistycznej system WMS pozwala:

 • zwiększyć produktywność, usprawniając przyjmowanie i magazynowanie towarów, a także kompletację i wysyłkę zamówień;
 • zautomatyzować zadania o niskiej wartości dodanej, wykonywane wcześniej przez operatorów i menedżerów;
 • w pełni wykorzystać przestrzeń magazynową;
 • zapewnić przegląd poziomów zapasów w czasie rzeczywistym, tak aby uniknąć zarówno nadmiaru, jak i niedoboru towarów;
 • wyeliminować błędy dotyczące lokalizacji w magazynie i kompletacji zamówień;
 • zwiększyć efektywność kompletacji zamówień, tak aby sprostać oczekiwaniom skrócenia terminów dostaw i zapewnić najwyższą jakość usług;
 • utrzymać koszty logistyki pod kontrolą, m.in. poprzez wzrost produktywności, optymalizację zapasów i transportu oraz lepsze zarządzanie zwrotami;
 • uzyskać widoczność realizacji w czasie rzeczywistym z dostępem m.in. do liczby zamówień skompletowanych i wysłanych na czas lub z opóźnieniem;
 • optymalizować zasoby zgodnie z wolumenem zamówień i uzyskać niezbędną elastyczność reagowania na zmiany w tym obszarze (wyprzedaże, promocje, Black Friday itp.);
 • uzyskać zgodność z wymogami prawa, szczególnie w branży spożywczej, farmaceutycznej i przemysłowej (daty ważności, identyfikowalność, produkty niebezpieczne itp.).

Czym jest system zarządzania magazynem (WMS)?

System WMS „dyryguje” magazynem, harmonizując się do nowych potrzeb i wymogów w obszarze logistyki. Musi na przykład wspierać nowatorskie modele logistyki, obsługiwać szczyty zamówień, radzić sobie z nowymi i szybko wprowadzanymi procesami oraz działaniami biznesowymi, koordynować procesy zmechanizowane i zautomatyzowane, udostępniać dane w czasie rzeczywistym innym systemom, planować zasoby oraz zmieniać przydziały zadań w czasie rzeczywistym, tak aby zagwarantować dotrzymywanie terminów dostaw w ramach współpracy z szerszym środowiskiem magazynowym.

Technologiczne aspekty nowoczesnego systemu WMS

System WMS w chmurze

Działające w chmurze oprogramowanie do zarządzania magazynem oferuje wiele zalet w porównaniu z aplikacjami lokalnymi:

 • Wymaga niższych początkowych kosztów inwestycji i wdrożenia.
 • Infrastruktura dostępna w chmurze jest lepiej skalowalna i bardziej elastyczna, co pozwala​organizacjom szybko dostosowywać moc obliczeniową do zmian skali działalności.
 • Aktualizacje zapewnia dostawca i mogą one być wdrażane na bieżąco, dzięki czemu oprogramowanie jest zawsze aktualne.
 • Dostawca odpowiada za dostępność i bieżące utrzymanie aplikacji.
 • System WMS w chmurze oferuje wyższy stopień dostępności i odporności niż rozwiązania lokalne.

WMS, API i usługi sieciowe: wymiana danych w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie WMS może koordynować funkcjonowanie całego łańcucha dostaw tylko wówczas, gdy jest w stanie w czasie rzeczywistym łączyć się oraz wymieniać informacjami z innymi systemami i/lub maszynami. System zarządzania magazynem najnowszej generacji wykorzystuje interfejsy API i usługi sieciowe z myślą o bezproblemowej integracji z nowo wdrażanymi systemami i aplikacjami.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i zaawansowane algorytmy

Systemy WMS oferują teraz technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, czerpiąc także z możliwości, jakie daje analityka danych w obszarze dalszej optymalizacji procesów logistycznych. Przykłady:

 • Funkcje równoważenia przepływu zamówień automatycznie zmieniają harmonogram przetwarzania zamówień w czasie rzeczywistym w zależności od stopnia pilności.
 • Zaawansowane algorytmy określają najbardziej efektywne trasy kompletacji lub automatycznie przydzielają miejsca składowania w obrębie magazynu na podstawie sprzedaży i zamówień (proces znany jako „slotting”).
 • Systemy automatycznego rozpoznawania znacznie upraszczają proces zarządzania zwrotami.

Funkcjonalne aspekty systemu WMS nowej generacji

Zarządzanie w czasie rzeczywistym i automatyzacja

Tempa nabiera proces automatyzacji magazynów, która jest sposobem m.in. na zwiększanie produktywności, wyeliminowanie błędów kompletacji, skrócenie czasu realizacji dostaw, maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej czy przezwyciężenie niedoborów siły roboczej. Współczesny system zarządzania magazynem musi zapewniać automatyzację zmechanizowanych systemów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że wymaga on funkcji (lub konkretnych modułów) wspierających integrację i dwukierunkową wymianę danych z innym oprogramowaniem, w tym WCS oraz oprogramowaniem do automatycznego zarządzania sprzętem (np. systemami przenośnikowymi, zautomatyzowanymi systemami magazynowania i pobierania, wózkami samojezdnymi, układnicami, robotami kompletującymi itp.).

Zarządzanie pracą

W ostatnich latach coraz trudniejsze stawało się planowanie zadań i kompletowanie partiami, a także zarządzanie zasobami w sposób gwarantujący terminową wysyłkę zamówień. System WMS z narzędziami do zarządzania zasobami (lub nawet modułem systemu zarządzania pracą) zapewnia przegląd produktywności w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikom identyfikowanie obszarów o niewystarczającej wydajności i dostosowywanie obciążenia według stopnia pilności napływających w ciągu dnia zamówień oraz wskaźników wykorzystania zasobów (takich jak operatorzy i systemy zmechanizowane). Ponadto funkcje zarządzania pracą ułatwiają prognozowanie zapotrzebowania na siłę roboczą na podstawie danych historycznych, co pomaga uniknąć niedoboru lub nadwyżki personelu w magazynie.

Obsługa kompletacji „bezfalowej”

W związku z szybkim wzrostem branży e-commerce magazyny coraz częściej muszą wysyłać towary jeszcze tego samego dnia. W ramach kompletacji „bezfalowej” zamówienia są przetwarzane w miarę ich napływu. Oprogramowanie WMS musi obsługiwać tę metodę kompletacji, przeliczając na bieżąco zadania przydzielone maszynom i operatorom, tak aby dotrzymać obowiązujących terminów dostaw.

Zarządzanie zwrotami (logistyka zwrotów)

Procesy zarządzania zwrotami muszą być wyjątkowo efektywne – szczególnie w branżach e-commerce i detalicznej. Nowoczesny system zarządzania magazynem zapewnia wzrost produktywności na każdym etapie procesu, co obejmuje przyjęcie i szybką identyfikację przychodzących towarów, kontrolę stanu zwracanych artykułów (nowe, uszkodzone, nadające się do ponownego użycia, wymagające naprawy itp.), podział zwrotów według stanu (uzupełnienie zapasów, naprawa, utylizacja, recykling itp.), bieżącą aktualizację stanów magazynowych czy ustalenie lokalizacji magazynowej.

Wbudowane funkcje zarządzania transportem

Każda organizacja poszukuje sposobów na obniżenie kosztów transportu i ochronę marży. System WMS nowej generacji oferuje funkcje zarządzania transportem i wyboru przewoźnika, a także pomaga firmom:

 • zoptymalizować konsolidację ładunków i współczynniki wypełnienia pojazdów zgodnie z określonymi kryteriami (takimi jak trasa oraz masa i objętość towarów);
 • skoordynować operacje kompletacji zamówień i wysyłki według godzin przybycia przewoźników;
 • w czasie rzeczywistym komunikować się z systemami zarządzania transportem (TMS) i/lub aplikacjami do śledzenia dostaw.

Zaawansowane, konfigurowalne pulpity i wskaźniki KPI

Zaawansowane, konfigurowalne pulpity i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) powinny być standardowym składnikiem każdego nowoczesnego systemu WMS. Narzędzia te wspierają proces podejmowania decyzji, pomagając organizacjom zwiększać wydajność i zagwarantować terminową realizację zamówień. Nowoczesny system zarządzania magazynem musi oferować wskaźniki KPI, które pozwalają użytkownikom identyfikować „wąskie gardła” i opóźnienia w kompletacji, a także monitorować produktywność operatorów i zespołów – wszystko to w czasie rzeczywistym.

Wieża kontrolna łańcucha dostaw: przegląd przepływów i operacji

W związku z rosnącą popularnością wielokanałowego handlu detalicznego organizacje muszą mieć możliwość zintegrowania systemu WMS z innymi systemami z myślą o zarządzaniu operacjami logistycznymi w czasie rzeczywistym oraz uzyskaniu całościowego przeglądu zamówień i zapasów we wszystkich lokalizacjach (magazyny centralne, przepełnione lokalizacje, sklepy, zakłady itp.).

Łańcuch dostaw oparty na współpracy

Warto też dodać, że nowoczesny system WMS powinien umożliwiać szeroką współpracę na odcinkach przed przyjęciem do magazynu oraz po jego opuszczeniu: od dostawców surowców i producentów, po dystrybutorów i klientów końcowych. System zarządzania magazynem hostowany w chmurze ułatwia tego rodzaju współpracę i przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym.

Nasze działające w chmurze oprogramowanie Reflex WMS zawdzięcza swoją funkcjonalność ponad 100 tys. godzin prac badawczo-rozwojowych rocznie. Blisko współpracujemy z klientami w celu usprawnienia i unowocześnienia naszego systemu WMS, tak aby mieć pewność, że dotrzymuje on kroku aktualnym wyzwaniom logistycznym i wymogom rynku. Przeczytaj historie sukcesu naszych klientów.