3PLs
DIY
E-commerce
Retail

Jakie są główne cechy systemu WMS?

System zarządzania magazynem (WMS) obsługuje wszystkie elementy funkcjonowania obiektu logistycznego: od odbioru towaru przychodzącego, przez zarządzanie zapasami, aż po kompletację i wysyłkę zamówień oraz obsługę zwrotów. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym cechom systemu WMS.

Zarządzanie towarem przychodzącym

System WMS zarządza procesami związanymi z towarem przychodzącym w magazynach, dbając o zgodność odbieranych produktów z zamówieniami pod względem ilości oraz cech produktów:

 • Zarządza potwierdzeniami dostawy przychodzącego towaru i sprawdza jego zgodność z odpowiednimi zamówieniami.
 • Przeprowadza kontrole jakości przychodzącego towaru (np. stan, jakość, zgodność ze standardami, termin ważności, odnotowanie niezgodności).
 • Zarządza przepływem logistycznym w metodzie cross-docking (z konsolidacją, wstępną dystrybucją i w systemie hybrydowym).
 • Drukuje etykiety z kodem kreskowym, wprowadza dane logistyczne i na bieżąco aktualizuje zapasy magazynowe.
 • Rozsyła w czasie rzeczywistym powiadomienia dotyczące odbioru towaru przychodzącego i powiązanych operacji, w tym powiadomienia do systemu ERP oraz innych systemów firm zewnętrznych.

Zarządzanie miejscami magazynowania połączone z optymalizacją

System WMS zarządza miejscami magazynowania produktów i zapewnia ich optymalne rozmieszczenie w obrębie magazynu:

 • Optymalizuje dostępną przestrzeń magazynową i dynamicznie rozmieszcza towar według odpowiednich kryteriów (tempo rotacji, sezonowość itp.).
 • Śledzi zapasy produktów w poszczególnych miejscach magazynowania i na bieżąco aktualizuje poziom zapasów na podstawie rzeczywistych dostaw towaru przychodzącego oraz pobranych wielkości.
 • Organizuje miejsca magazynowania według wielkości, wagi, klasyfikacji, sezonowości i tempa rotacji produktów.
 • Zarządza przenoszeniem produktów między miejscami magazynowania poprzez optymalizowanie tras, czasu przenoszenia i przenoszonych ilości.
 • Na bieżąco kontroluje stopień zapełnienia poszczególnych miejsc magazynowania, zapobiegając gromadzeniu nadmiernych zapasów i planując uzupełnianie zapasów zgodnie z potrzebami.

Optymalizowanie zapasów i śledzenie ich ruchu

System zarządzania magazynem optymalizuje zapasy i śledzi wszystkie ich ruchy w obrębie obiektu – od przyjęcia towaru przychodzącego po wysyłkę:

 • Zarządza produktami przychodzącymi i wychodzącymi poprzez rejestrowanie powiązanych ruchów zapasów i aktualizowanie poziomów zapasów w czasie rzeczywistym.
 • Zarządza poziomami zapasów i wykrywa niedobory, a także śledzi przenoszenie towaru między magazynami i zwroty.
 • Optymalizuje poziomy zapasów zgodnie z potrzebami klienta i na bieżąco inicjuje uzupełnianie oraz ruch zapasów, żeby zapobiegać niedostatecznemu lub nadmiernemu zaopatrzeniu.
 • Śledzi ruch zapasów w obrębie magazynu, w tym przenoszenie między lokalizacjami, uzupełnianie, zwroty, ruchy związane z odbudowaniem zapasów, kompletacje zamówień, wysyłki i więcej.
 • Zarządza ruchami wszystkich urządzeń pakujących i transportujących (palety, wózki klatkowe, numerowane wózki klatkowe i więcej).
 • Zarządza przychodzącymi zamówieniami i rejestruje powiązane ruchy zapasów po kompletacji i wysyłce zamówień.
 • Na bieżąco zarządza poziomami zapasów oraz zasobów.
 • Rejestruje dotychczasowe ruchy zapasów (daty, ilości, miejsca itp.).

Zarządzanie kompletacją zamówień

System WMS organizuje, porządkuje i optymalizuje kompletację zamówień klienta, umożliwiając wysyłkę na czas. W szczególności system oferuje szereg funkcji związanych z kompletacją:

 • Zarządza zamówieniami – system WMS odbiera informacje z systemu ERP lub platformy e-commerce, rejestruje parametry zamówień (ilości, produkty, czasy realizacji itp.), a następnie przydziela zadania operatorom lub zmechanizowanym systemom odpowiadającym za kompletację.
 • Planuje zadania w ramach kompletacji w oparciu o przychodzące zamówienia, dostępne zasoby i czasy realizacji dostaw.
 • Zarządza zasobami (ang. Labour Management System, LMS).
 • Zarządza procesem kompletacji zamówień poprzez optymalizowanie ruchów operatora w obrębie magazynu i przekazywanie instrukcji, w tym poprzez technologie takie jak rozpoznawanie głosu czy skanowanie kodów kreskowych.
 • Obsługuje procesy co-packingu (personalizacja opakowania) oraz usługi o wysokiej wartości dodanej (pakowanie prezentów, próbki, niestandardowa konsolidacja itp.).
 • Kieruje zmechanizowanymi i zautomatyzowanymi systemami (maszyny sortujące, systemy przenośnikowe, układnice, elektryczne wózki paletowe, roboty kompletujące itp.) oraz dynamicznie przydziela zadania w oparciu o uprzednio zdefiniowane kryteria.
 • Sprawdza skompletowane zamówienia pod kątem zgodności (skanowanie kodów kreskowych, sprawdzanie ilości i wagi itp.).

Zarządzanie wysyłką i transportem

Kolejną kluczową cechą systemu WMS jest zarządzanie wysyłką i transportem obejmujące następujące procesy:

 • Zarządza przewoźnikami (dane kontaktowe, ceny, obliczanie i porównywanie cen, metody transportu, godziny przyjazdu/odjazdu), umożliwiając odpowiednie dobranie przewoźnika do potrzeb klienta.
 • Generuje etykiety transportowe, a także dane dla systemów informacyjnych przewoźnika w formacie elektronicznej wymiany danych (EDI).
 • Zarządza ważnymi dokumentami przewozowymi (takim jak potwierdzenia dostawy, listy przewozowe oraz faktury) zgodnie z wymogami przewoźnika i obowiązującymi zasadami (alkohol, towar niebezpieczny itp.).
 • Zarządza fakturami i fakturami pro forma za usługi transportowe.
 • Na bieżąco ustala kolejność zadań związanych z kompletacją zależnie od terminów transportu.
 • Planuje wysyłki zgodnie ze stopniem zapełnienia samochodów ciężarowych, czasami realizacji dostaw i kosztami transportu.
 • Śledzi wysyłki, korzystając z informacji otrzymywanych w czasie rzeczywistym z systemów firm zewnętrznych (stan dostawy, wycofanie produktów z rynku itp.).

Zapewnianie identyfikowalności i zgodności z przepisami

System WMS zapewnia identyfikowalność składowanych produktów od odbioru aż po wysyłkę poprzez rejestrowanie takich danych, jak miejsce pochodzenia, numer serii lub partii czy termin ważności. Umożliwia to w szczególności:

 • Szybkie lokalizowanie towaru w magazynie.
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad (terminy ważności, towar niebezpieczny, alkohol itp.).
 • Usprawnianie procedury wycofania produktów z rynku.

Zarządzanie zwrotami (logistyka zwrotna)

System zarządzania magazynem upraszcza również proces zarządzania zwrotami, jednocześnie redukując powiązane koszty. Służą temu następujące kluczowe funkcje:

 • Odbieranie i sprawdzanie zwróconego towaru (np. rejestrowanie zwróconych produktów z odnotowaniem przyczyny, sprawdzanie stanu, zgodności, terminu ważności i więcej) w celu stwierdzenia, czy możliwe będzie odbudowanie zapasu lub naprawienie produktów do ponownej sprzedaży, czy też konieczny jest recykling lub zniszczenie towaru.
 • Zarządzanie zwrotami produktów (identyfikowanie i klasyfikowanie produktów oraz składowanie ich w specjalnie wyznaczonych obszarach magazynu).
 • Zarządzanie odbudowaniem zapasu w celu ponownej sprzedaży towaru.
 • Zarządzanie zwrotami kosztów za towar, który nie nadaje się do odbudowania zapasu (np. jest zepsuty, uszkodzony lub wadliwy).

Zarządzanie w czasie rzeczywistym i przygotowywanie raportów

Na koniec – system WMS musi koniecznie uwzględniać funkcje zarządzania operacjami logistycznymi w czasie rzeczywistym, a także przygotowywania raportów z dotychczasowych działań:

 • Funkcje zarządzania w czasie rzeczywistym obejmują planowanie, organizowanie i nadzorowanie operacji logistycznych, tak aby umożliwić szybkie wprowadzanie zmian w miarę ewoluowania potrzeb oraz zasobów. Na przykład system WMS umożliwia kierownikom logistyki śledzenie raportów ze stanu zapasów oraz postępów w realizowaniu kompletacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i materiałami, optymalizowanie tras kompletacji i więcej.
 • Kluczowe funkcje raportów umożliwiają kierownikom logistyki śledzenie KPI takich jak poziomy i tempo rotacji zapasów, przeciętne czasy realizacji dostaw czy satysfakcja klienta, co pozwala na bieżące optymalizowanie operacji logistycznych za sprawą decyzji podejmowanych w oparciu o wiarygodne informacje.

Wykorzystując 30 lat badań i rozwoju, nasze oprogramowanie do zarządzania magazynem Reflex WMS optymalizuje wszystkie te procesy. Nasi eksperci ds. logistyki z przyjemnością zorganizują spersonalizowaną demonstrację.