3PLs
E-commerce
FMCG

Logistyka łańcucha chłodniczego: WMS w magazynach z kontrolowaną temperaturą

Łańcuch chłodniczy jest nieodłączną częścią działalności w wielu sektorach i branżach, szczególnie w przypadku firm farmaceutycznych, kosmetycznych, producentów żywności lub chemikaliów czy laboratoriów medycznych. Produkty ze wszystkich wymienionych sektorów muszą mieć zagwarantowaną możliwość przechowywania i transportu w niskich temperaturach. System zarządzania magazynami (WMS) pomaga przedsiębiorcom w stawieniu czoła wyzwaniom, jakie wiążą się z magazynowaniem towarów w temperaturze kontrolowanej, m.in. z koniecznością przestrzegania ścisłych norm bezpieczeństwa, kontroli jakości oraz identyfikowalności, jednocześnie zapewniając korzyści operacyjne.

Główne wyzwania związane z logistyką łańcucha chłodniczego

Logistyka łańcucha chłodniczego stwarza wiele wyzwań, zwłaszcza w zakresie przestrzegania wymogów i norm regulacyjnych. Chociaż różnią się one w zależności od kategorii produktu i branży, można wyróżnić kilka uniwersalnych warunków:

 • Zarządzanie temperaturą: chłodzona i mrożona żywność, niektóre wyroby farmaceutyczne, kosmetyki, substancje chemiczne i próbki biologiczne to przykłady produktów, które wymagają transportu w temperaturze kontrolowanej i przechowywania w chłodniach. Jeżeli wymagania te nie zostaną spełnione, może dojść do pogorszenia jakości produktu albo nawet jego całkowitego zepsucia i niezdatności do użytku.
 • Kontrola dat ważności: ważne jest kontrolowanie dat ważności, terminów minimalnej trwałości oraz terminów umownych, w szczególności w przypadku produktów łatwo psujących się, takich jak żywność, leki czy kosmetyki.
 • Bezpieczeństwo produktu: produkty muszą przez cały czas spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa i jakości, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
 • Identyfikowalność produktów: konieczne jest zapewnienie identyfikowalności na całej długości łańcucha chłodniczego – od etapu produkcji, przez magazynowanie, po transport – aby w razie nieprawidłowości móc podjąć natychmiastowe działania.
 • Kontrola kosztów: prowadzenie obiektów o temperaturze kontrolowanej spełniających wymogi dotyczące łańcucha chłodniczego wiąże się ze znacznymi kosztami. Eksperci ds. logistyki stale poszukują sposobów na zwiększenie wydajności i zabezpieczenie marż.

WMS – odpowiedź na wyzwania związane z logistyką łańcucha chłodniczego

Oprogramowanie WMS pozwala zoptymalizować każdy aspekt zarządzania magazynem, od przyjęcia towaru, jego magazynowanie, po wysyłkę. W przypadku łańcucha chłodniczego, system zapewnia, że produkty są przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach, umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym stanu magazynowego i gwarantuje pełną identyfikowalność wszystkich przemieszczeń towaru i wykonywanych zadań. A to jeszcze nie wszystko – system pozwala również na optymalne wykorzystanie przestrzeni i redukuje koszty operacyjne różnych procesów logistycznych.

Zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego

Dla operatorów łańcucha dostaw i ekspertów ds. logistyki utrzymanie łańcucha chłodniczego w nienaruszonym stanie to priorytet. System WMS odgrywa tu ważną rolę, umożliwiając zachowanie ciągłości łańcucha poprzez stałą kontrolę temperatury, alarmowanie o przekroczeniu progów lub wystąpieniu nieprawidłowości oraz wdrażanie odpowiednich działań naprawczych.

Umożliwienie pełnej identyfikowalności w czasie rzeczywistym

W oprogramowaniu WMS znajduje się szczegółowa ewidencja wszystkich procesów logistycznych. W ten sposób system umożliwia pełną identyfikowalność wszystkich zadań wykonywanych w magazynie (również według numerów partii), od przyjęcia towaru do magazynu po jego wysyłkę. Ta funkcja jest szczególnie przydatna – i ważna – gdy okazuje się, że jakąś partię towaru trzeba wycofać ze sprzedaży.

Kontrola dat ważności i terminów umownych

W magazynach o temperaturze kontrolowanej WMS to prawdziwy sprzymierzeniec przedsiębiorcy, który nie tylko kontroluje daty ważności produktów łatwo psujących się, ale też wspomaga następujące działania:

 • Kontrolowanie terminów przydatności i minimalnej trwałości oraz uruchamianie alertów w przypadku ich przekroczenia.
 • Zarządzanie terminami umownymi i sprawdzanie czy towar został odebrany i wysłany przed danym terminem.
 • Zarządzanie partiami, co jest ściśle powiązane z kontrolą dat ważności.
 • Stosowanie rotacji zapasów, np. według metody FIFO (ang. first-in, first-out) lub FEFO (ang. first-expired, first-out).
 • Optymalizacja poziomu zapasów poprzez unikanie gromadzenia zbyt dużej ilości produktów o krótkiej trwałości.

Zarządzanie transportem

System zarządzania magazynami oferuje jeszcze jedną funkcję, która ułatwia pracę operatorom łańcucha chłodniczego i pomaga im ograniczyć koszty i wpływ na środowisko: zarządzanie transportem. Dzięki zaawansowanym algorytmom program umożliwia porównanie cen usług przewoźników, sprawne grupowanie ładunków i maksymalne wypełnienie naczepy. W czasach, gdy ceny energii wciąż rosną, ta funkcja pozwala przedsiębiorcom zabezpieczyć marże.

Wydajność logistyczna i automatyzacja magazynu

I w końcu, nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, oraz automatyzacja procesów pozwalają na zwiększenie wydajności łańcucha chłodniczego. Automatyzacja magazynu oferuje imponujące korzyści na wielu frontach, zwłaszcza pod względem produktywności, wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa w trakcie przeładunku produktów. Również w tym przypadku system zarządzania magazynami odgrywa ważną rolę, ponieważ zarządza pracą różnych zmechanizowanych systemów i robotów działających w centrum logistycznym, np.:

 • Układnice, które odpowiadają za przemieszczanie palet, kartonów i produktów między różnymi strefami magazynu.
 • System pick-by-voice, który ułatwia pracę operatorom w magazynach o temperaturze kontrolowanej, gdzie rękawiczki mogłyby utrudniać obsługę urządzeń.
 • Roboty kompletujące, które odbierają produkty z miejsca składowania i przenoszą je do punktu kompletacji.
 • Regały przesuwne w mroźniach, w których przechowywane są produkty o niskiej i średniej rotacji.
 • Wózki z napędem, które przyśpieszają uzupełnianie zapasów i inne operacje związane z wysyłką.

Połączenie systemu WMS z systemami zautomatyzowanymi w magazynach o temperaturze kontrolowanej zasadniczo zmienia rolę operatorów, odciążając ich od powtarzalnych zadań i pozwalając im skupić się na zarządzaniu i kontroli jakości.

Reflex: sprawdzone oprogramowanie WMS do obsługi łańcucha chłodniczego

Stworzony w oparciu o 30 lat badań i prac rozwojowych system WMS Reflex optymalizuje procesy na całej długości łańcucha chłodniczego, zapewniając prawdziwą przewagę konkurencyjną przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, chemicznej, czy laboratoriom medycznym. Wśród klientów korzystających z naszej aplikacji znajdują się m.in. Laboratoires Boiron oraz Cémoi.