3PLs
DIY
Retail

Logistyka: operator AR w centrum inteligentnego magazynu

Alban CocolonSolutions Manager

Innowacyjność jest priorytetem dla zdecydowanej większości uczestników branży logistycznej. Celem jest zmniejszenie uciążliwości pracy operatorów, uproszczenie zadań, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w magazynach, wzrost produktywności oraz jakości usług, czy wreszcie poprawa współpracy z ekosystemem magazynu. O ile niektóre rozwiązania są nadal na etapie eksperymentu (np. gogle AR), o tyle inne zaczynają znajdować praktyczne zastosowanie, w szczególności te, które dotyczą operatora logistycznego i jego urządzenie PDA. Kilka przykładów.

1. Ułatwianie codzienności operatorom logistycznym

Codzienna praca operatorów logistycznych w magazynie to powtarzalne czynności, kontrole i skanowania (także w bardzo trudno dostępnych miejscach). Skutek: zadania są uciążliwe, a ryzyko popełnienia błędów – bardzo duże.

Wśród innowacji, które wyraźnie poprawiają warunki codziennej pracy operatorów i zmniejszają liczbę błędów, warto wymienić:

 1. Nadajniki Bluetooth (beacon) na rampach załadunkowych: nadajniki automatycznie sprawdzają, czy operator załadował dobrą paletę do właściwej ciężarówki, i wysyłają na jego PDA ostrzeżenie w razie wykrycia błędu.
 2. Rękawice połączone z ekranem: uproszczony ekran narzędzia PDA jest przeniesiony na inteligentną rękawicę, co oznacza, że operator ma obie ręce wolne i może bez przeszkód wykonywać swoje zadania. Taka innowacja sprawdza się szczególnie w magazynach należących do firm z branży odzieżowej: alejki są tu wąskie, więc operator musi zostawić narzędzie PDA w alejce centralnej, aby pobrać artykuły.
 3. Pick to light: system kompletacji PTL małych zamówień wskazuje operatorowi położenie artykułu za pomocą podświetlenia.
 4. Put to light: lampka wskazuje osobie kompletującej zamówienie miejsce, w którym należy umieścić produkty.
 5. Automatyczny pomiar wymiarów przesyłek za pomocą kamery PDA operatora, aby uniknąć ręcznego mierzenia i wyeliminować ryzyko błędów.
 6. Inteligentna waga automatycznie sprawdza masę skompletowanych artykułów lub paczek. Wynik ważenia jest automatycznie wysyłany na PDA operatora.

 

2. Zabezpieczenie środowiska pracy w magazynach

Wobec trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracowników w magazynach, branża logistyczna musi zadbać o dobre warunki pracy. Jednym z rozpowszechnionych w ostatnich latach rozwiązań stało się zastosowanie w magazynach cobotów, czyli robotów współpracujących. Mają one na celu zmniejszenie uciążliwości pracy operatorów logistycznych oraz poprawę ich bezpieczeństwa.

Z tych samych powodów w centrach logistycznych w paletyzacji przy kompletacji zastosowanie znalazły ramiona łamane, roboty do kompletacji, automatyczne wózki paletowe śledzące ścieżkę kompletacji operatora czy wreszcie drony do inwentaryzacji. Roboty współpracujące zmniejszają konieczność dźwigania czy przenoszenia ciężkich obiektów, pracy na wysokości i częstych powtarzalnych ruchów. Dzięki temu spada ryzyko wystąpienia urazów mięśniowo-szkieletowych u pracowników.

3. Wzrost produktywności i jakości usług

Zastosowanie innowacji związanych z wydajnością, jakością usług i ogólną produktywnością jest odpowiedzią na presję rynku oczekującego skrócenia terminów, zmniejszenia kosztów czy zminimalizowania zwrotów spowodowanych błędami w wysyłce. Korzyści z wykorzystania nowych rozwiązań przekładają się także na uproszczenie operacji logistycznych.

 1. Pick to light, put to light czy Bluetooth zmniejszają liczbę błędów, co przekłada się na mniejszą liczbę zwrotów i reklamacji.
 2. Automatyczne pomiary (masa i rozmiar paczek) podnoszą wiarygodność danych w WMS.
 3. Automatyczna kontrola temperatury zapewnia utrzymanie ciągłości właściwej temperatury dla produktów świeżych i mrożonych.

 4. Zwiększenie współpracy w środowisku logistycznym

Wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw (magazyny logistyczne, sklepy, fabryki, operatorzy, przewoźnicy itd.) potrzebują i oczekują coraz sprawniejszej współpracy i możliwości śledzenia zmian w czasie rzeczywistym. Innowacyjność ułatwia podniesienie wiarygodności danych, zwiększenie płynności współpracy różnych narzędzi (WMS, TMS, urządzenia inteligentne itp.) czy udostępnianie danych w czasie rzeczywistym w firmach i ich ekosystemie.

 • Rozwiązania do pozyskiwania i uwiarygodniania danych (np. współpracujące wagi, automatyczne pomiary paczek) dają możliwość poprawy łańcucha wartości logistycznej.
 • Zastosowanie obrazu (np. monitoring wideo ramp załadunkowych) zapewnia lepszy nadzór czynności i jest szansą na skuteczniejsze i lepsze rozwiązywanie sporów.

Reflex: 30 lat innowacji dla logistyki

Dział R&D Reflex stale szuka innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia wartości i jakości operacji logistycznych. Część z nich testujemy przy udziale naszych klientów i partnerów technologicznych na zasadzie projektów pilotażowych (PoC). Czasami zdarza się, że niektóre pomysły są przez klientów odrzucane. Tak było w przypadku gogli, których waga i brak komfortu widzenia zraziły operatorów logistycznych do ich stosowania. Dla nas najważniejsze jest jednak to, że większość opracowanych przez nasz dział R&D rozwiązań (m.in. opisane w tym artykule) przyjęła się i znalazła uznanie na rynku.

Maksymalne korzyści z nowatorskich, sprawdzonych w praktyce i opłacalnych rozwiązań można uzyskać tylko pod warunkiem ciągłej i bieżącej współpracy przedstawionych i omówionych powyżej rozwiązań z oprogramowaniem WMS. To jeden z powodów, dla których ostatnio dokonaliśmy przeglądu zastosowania fal radiowych Reflex z Androidem. Teraz dysponuje on systemem komunikacji, który umożliwia PDA interakcję w czasie rzeczywistym z urządzeniami połączonymi i sprawia, że operatorzy stają się prawdziwymi logistykami AR.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oprogramowania Reflex?