3PLs
E-commerce

Logistyka: Przegląd różnych metod kompletacji zamówień

Kompletacja zamówień jest kluczowym elementem funkcjonowania magazynów logistycznych, a w rezultacie – również punktów sprzedaży detalicznej. Prawidłowo realizowana kompletacja może przyczynić się do wzrostu produktywności oraz zredukowania lub zoptymalizowania ruchów operatora, a także zagwarantować terminowe dostawy do klientów. Istnieje wiele różnych metod pobierania towaru, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Ostateczny wybór zależy od szeregu czynników, takich jak rodzaj zamówienia (np. jedno- lub wielopozycyjne, pilne), typ pobieranych produktów, wielkość zamówienia, deklarowany czas realizacji czy wielkość magazynu.

Różne metody kompletacji zamówień

 • Kompletacja pojedynczego zamówienia: ta metoda polega na pobieraniu towaru pojedynczo do każdego zamówienia.
 • Kompletacja partiami: w tym przypadku operatorzy kompletują kilka zamówień jednocześnie. Czynności są organizowane według podobieństwa jednostek magazynowych (ang. Stock Keeping Unit, SKU), które należy pobrać w celu kompletacji poszczególnych zamówień. Towar jest grupowany (w partie), co redukuje ruchy wykonywane przez operatora, a następnie kierowany do specjalnego obszaru, gdzie rozpoczyna się sortowanie i przydzielanie do odpowiednich zamówień przed wysyłką.
 • Kompletacja strefowa: w tym modelu magazyn jest podzielony na strefy, a operatorzy odpowiadają za pobieranie towaru w przydzielonych strefach. W podejściu strefowym towar jest grupowany według częstotliwości zamawiania, podobnych rozmiarów, wagi lub innych cech. Kiedy wszystkie elementy zamówienia zostały już zebrane w danej strefie, są kierowane do obszaru konsolidacji w celu zgrupowania i sprawdzenia pod kątem kompletności zamówienia.
 • Kompletacja falowa: ta metoda polega na jednoczesnej kompletacji kilku zamówień. Zamówienia są następnie grupowane według typu przewoźnika, czasu realizacji dostawy, typów i wymiarów produktów czy też innych kryteriów. Takie grupy zamówień tworzą tzw. fale.
 • Kompletacja bezfalowa (lub fulfillment bezfalowy): w tym modelu zamiast grupowania zamówień w fale i realizowania kompletacji o konkretnych porach, zadania są przydzielane dynamicznie w miarę napływu kolejnych zamówień. Ta metoda jest idealna dla działalności e-commerce, w której deklarowany czas dostawy jest zwykle krótki.

Kompletacja zamówień: Przypadki szczególne

 • Cross-docking: produkty są bezpośrednio przekazywane z obszaru towaru przychodzącego do obszaru wysyłki. Choć towar może być przepakowywany lub grupowany, ogólnym założeniem tej metody jest skrócenie do minimum czasu transportowania i magazynowania.
 • Drop shipping: w tym przypadku zamówienie jest bezpośrednio przekazywane dostawcy, który odpowiada za kompletację i wysyłkę. Sprzedawca nie ma żadnego fizycznego kontaktu z produktem.
 • Kitting: ta metoda polega na grupowaniu różnych produktów, części lub komponentów w jeden zestaw – jednostkę, która jest gotowa do wysyłki.
 • Co-packing: w tym przypadku produkty są grupowane, łączone lub pakowane w jeden pakiet wysyłkowy zgodnie z wymogami lub aktualnymi promocjami klienta.
 • Kompletacja w punkcie sprzedaży: operatorzy w stacjonarnych sklepach detalicznych kompletują zamówienia z towaru dostępnego w części sprzedażowej lub magazynowej obiektu.

Kompletacja automatyczna i półautomatyczna

Zamówienia mogą być kompletowane przez operatorów logistycznych ręcznie albo z użyciem systemów automatycznych lub półautomatycznych, takich jak:

 • Systemy kompletacji głosowej: technologia głosowa prowadzi operatora przez proces kompletacji zamówienia w magazynie.
 • Systemy przenośnikowe: przenośniki transportują produkty do operatorów zajmujących się kompletacją.
 • Maszyny sortujące: te maszyny gromadzą i transportują produkty lub kartony, a następnie odkładają je w odpowiednich obszarach magazynowania zgodnie z miejscem przeznaczenia.
 • Systemy Pick to light: specjalne lampki kierują operatorów do lokalizacji towaru.
 • Poziome i pionowe systemy karuzelowe: te systemy składowania obracają się wokół poziomej lub pionowej osi, automatycznie przenosząc towar do operatorów. Karuzele mogą przechowywać duże ilości towaru na małej przestrzeni, co zwalania miejsce na inne czynności.
 • Automatyczne systemy magazynowania i pobierania (AS/RS): te maszyny automatyzują proces magazynowania i pobierania towaru.
 • Roboty kompletujące: roboty są programowane do pobierania towaru z różnych miejsc w magazynie.

W systemach typu towar do człowieka towar jest automatycznie kierowany do operatorów. Z kolei w przypadku systemów człowiek do towaru to operatorzy przemieszczają się po magazynie, pobierając odpowiedni towar.

Niektóre z opisanych metod mogą być stosowane równocześnie, co umożliwia redukowanie ruchów operatorów, zwiększanie wydajności, optymalizowanie przestrzeni magazynowej, ograniczanie ryzyka popełnienia błędów i nie tylko. Niezależnie od wybranej metody to system zarządzania magazynem (WMS) kompleksowo zarządza procesem kompletacji i może ustalić najlepszą strategię kompletacji. A więc zanim wybierzesz system WMS, upewnij się, że jest odpowiedni do Twojego procesu.