Magazyny zautomatyzowane – dlaczego mechanizacja to konieczność?

Obecnie, dla branży logistycznej automatyzacja magazynów stała się jednym z kluczowych sposobów optymalizacji procesów i zwiększenia konkurencyjności, zwłaszcza w świetle ciagłego rozwoju sektora e-commerce. Jednym z najważniejszych obecnie trendów jest łączenie zautomatyzowanych systemów z systemem zarządzania magazynami: według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner około 96% przedsiębiorstw wdrożyło już roboty w swoich magazynach lub planuje zrobić to w ciągu najbliższych 2–3 lat. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi.

Istota i cel magazynu zautomatyzowanego

Jednym z najważniejszych celów automatyzacji jest optymalizacja realizacji zadań wykonywanych przez człowieka. W magazynie zautomatyzowanym niektóre lub wszystkie operacje logistyczne są wykonywane przez maszyny o różnym poziomie złożoności w celu poprawy wydajności.

W takim wymagającym otoczeniu automatyzacja stanowi pragmatyczną odpowiedź na wyzwania logistyczne, oferując szereg korzyści w każdym aspekcie zarządzania magazynem:

 • Wzrost wydajności operacyjnej: automatyzacja przyśpiesza pracę, skraca czas oczekiwania i zwiększa produktywność.
 • Niższe ryzyko błędów: automatyzacja znacząco obniża ryzyko błędu ludzkiego, gwarantując prawidłową realizację zamówień – błędy w kompletacji czy inwentaryzacji to już przeszłość!
 • Operacyjna elastyczność: biorąc pod uwagę tempo, w jakim zmienia się dzisiejszy świat, elastyczność staje się kluczowym warunkiem sukcesu. Magazyny zautomatyzowane pozwalają na szybką adaptację do zmian, oferując niespotykany wcześniej poziom zwinności operacyjnej.
 • Niższe koszty: większa wydajność oznacza niższe koszty. Choć automatyzacja często wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi, jednocześnie oferuje wysoki zwrot z inwestycji w średnim i długim terminie.

Każda z wymienionych korzyści stanowi krok w stronę bardziej wydajnych procesów logistycznych.

 

Korzyści Magazyn zautomatyzowany Magazyn tradycyjny
Operacyjne
 • Przyśpieszenie pracy
 • Szybka adaptacja do zmian
 • Wolniejsze tempo pracy manualnej
 • Trudności w adaptacji do zmiennych wolumenów
Dotyczące człowieka
 • Maksymalna dokładność
 • Niższe ryzyko błędów
 • Mniejsze obciążenie pracą
 • Wyższe ryzyko błędu ludzkiego i wypadków
 • Niedobór pracowników
Finansowe
 • Niższe koszty
 • Zwrot z inwestycji w ciągu 2–3 lat
 • Wyższe koszty operacyjne

 

Możliwość automatyzacji każdego procesu logistycznego

Dzięki specjalnym maszynom i urządzeniom każdy etap rutynowego procesu logistycznego w magazynie może zostać zautomatyzowany:

 • Przyjęcie i sortowanie towaru: proces ten ma szczególnie ważne znaczenie w magazynach, które obsługują wiele pozycji, prowadzą przeładunek kompletacyjny (cross-docking) lub pracują w modelu Just in Time. Automatyzacja wszystkich lub części elementów tego procesu umożliwi poprawę wydajności operacyjnej. Optymalizacja może polegać np. na wdrożeniu wizyjnego systemu sortowania, pocket sorterów lub robotów manipulacyjnych do rozładunku i sortowania towarów.
 • Transport wewnętrzny: wyobraź sobie flotę pojazdów autonomicznych, które z idealną precyzją przemieszczają się po magazynie. Automatyzacja transportu wewnętrznego umożliwia szybsze przemieszczanie towaru, zmniejsza ryzyko wypadków i skraca czas oczekiwania. Dzięki przenośnikom, wózkom samojezdnym (AGV) i autonomicznym robotom mobilnym (AMR) towary są sprawnie przemieszczane między różnymi punktami magazynu.
 • Zautomatyzowane magazynowanie: automatyzacja magazynowania to rewolucyjny sposób na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Wyobraź sobie inteligentne regały, które automatycznie dopasowują lokalizację towarów w zależności od zapotrzebowania. Regały automatyczne z systemem dynamicznego zarządzania zapasami i systemy automatycznego przechowywania i pobierania (AS/RS) pozwalają na lepsze zarządzanie przestrzenią.
 • Automatyczna kompletacja zamówień: mechanizacja procesu kompletacji oznacza szybszą dostawę, a co za tym idzie – bardziej zadowolonych klientów. Automatyzacja tego procesu pozwala wejść na wyższy poziom wydajności, od etapu lokalizacji produktu po jego zapakowanie. Jest to możliwe dzięki zautomatyzowanym systemom pick and place (kompletacja pick-to-light, sterowana głosowo i pick-to-cart) oraz robotom kompletującym, które szybko i sprawnie przygotowują towar.
 • Automatyczne pakowanie i wysyłka: dzięki nim w mgnieniu oka przygotujesz zamówienia do wysyłki. Automatyzacja procesu pakowania i wysyłki nie tylko skraca czas realizacji zamówienia. Takie rozwiązanie wpływa również na poprawę jakości i zadowolenia klientów, eliminując błędy dzięki dostosowanym do produktu maszynom pakującym, robotom etykietującym i paletyzującym, nadajnikowym systemom sortowania paczek i nie tylko.

Roboty – gwiazdy zautomatyzowanego magazynu

Na świecie istnieje wiele różnych rozwiązań automatyzujących, ale niekwestionowanymi gwiazdami są z pewnością poruszające się po magazynach roboty. Roboty logistyczne (lien vers article à venir) nie tylko transportują towar, ale też w inteligentny sposób usprawniają niektóre albo nawet wszystkie prace w centrach logistycznych. Dzięki swojej adaptowalności mogą pracować autonomicznie, co odróżnia je od innych maszyn.

Ważna rola systemu WMS w zmechanizowanych magazynach

System zarządzania magazynem (ang. warehouse management system, WMS) odgrywa kluczową rolę w planowaniu, koordynacji i optymalizacji wszystkich procesów w magazynie, od przyjęcia towaru, jego magazynowanie, przygotowanie i wysyłkę.

Ponadto w magazynie zautomatyzowanym WMS koordynuje zadania realizowane przez różne automatyczne systemy. W połączeniu z systemem kontroli magazynu (warehouse control system, WCS), WMS pełni funkcję mózgu i ośrodkowego układu nerwowego zautomatyzowanego magazynu, podczas gdy WCS steruje pracą zautomatyzowanych maszyn.

System Reflex WMS współpracuje z maszynami i zarządza nimi poprzez zintegrowany moduł WCS Master, który gromadzi wszystkie dane w jednym miejscu.

Automatyzacja – starannie zaplanowany proces

Automatyzacja magazynu logistycznego nie jest decyzją spontaniczną. Ten proces stanowi strategiczną zmianę, która wymaga starannego zaplanowania i organizacji:

 • Ocena potrzeb: pierwszym krokiem, który należy podjąć przed rzuceniem się w wir automatyzacji jest ocena potrzeb Twojej firmy, identyfikacja procesów, które chcesz zautomatyzować i określenie konkretnych celów, jakie chcesz osiągnąć.
 • Planowanie i wdrożenie: kluczem do sukcesu jest dokładne zaplanowanie każdego etapu automatyzacji – od wyboru dostawcy sprzętu po wdrożenie automatycznych systemów zgodnie z najlepszymi praktykami. Należy też upewnić się, czy obecny program do zarządzania magazynami jest skalowalny na wypadek przyszłych zmian.
 • Zarządzanie zmianami: automatyzacja nie polega tylko na zakupie maszyn – wiąże się również ze zmianami w metodologii pracy. Z tego powodu ważną kwestią jest zapewnienie pracownikom niezbędnego wsparcia, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ zmian, poprawić ich akceptację i usprawnić przejście na nowe rozwiązania logistyczne.
 • Koszty początkowe i zwrot z inwestycji: należy oszacować koszty początkowe i potencjalny zwrot z inwestycji, ponieważ każda zainwestowana złotówka powinna ostatecznie wpłynąć na poprawę zysków. Określenie z wyprzedzeniem wskaźników KPI pozwoli Ci obserwować wyniki i poziom zwrotu z inwestycji.

Chcesz zrewolucjonizować swój łańcuch dostaw? Skontaktuj się z naszym ekspertem ds. logistyki, aby uzyskać wsparcie.