3PLs
E-commerce
FMCG
Retail

Automatyczna kompletacja w magazynach: jakie są potencjalne korzyści?

W przypadku magazynów logistycznych zautomatyzowana kompletacja sprzyja optymalnemu i szybszemu przygotowywaniu zamówień. Roboty i zmechanizowane systemy automatycznie pobierają towar, zwiększając produktywność i umożliwiając przetwarzanie zamówień z szybkością nieosiągalną w przypadku obsługi ręcznej. To z kolei obniża koszty i podnosi satysfakcję klienta. Nie jest to jednak podejście rekomendowane dla każdego obiektu logistycznego. Jakie są najważniejsze zautomatyzowane systemy kompletacji? Jaką rolę odgrywa system zarządzania magazynem (WMS) w obiektach, które postawiły na zmechanizowane systemy i roboty do kompletacji?

Znaczenie kompletacji dla procesu przygotowania zamówień

Kompletacja jest kluczowym procesem w magazynach logistycznych. Obejmuje pobranie wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia z różnych punktów magazynu we właściwej kolejności i ilości celem przekazania do dalszego zgrupowania, zapakowania oraz wysyłki.

Zarówno ręczna, jak i zautomatyzowana kompletacja ma bezpośredni wpływ na wydajność operacyjną magazynu i na satysfakcję klienta:

 • Wzrost produktywności: dzięki wydajnemu procesowi kompletacji można przetwarzać więcej zamówień w krótszym czasie, skracając czas realizacji dostaw.
 • Wydajność operacyjna: lepiej zorganizowany proces kompletacji pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na pobranie towaru, lepszym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni magazynowej oraz zminimalizowaniu ilości ruchów wykonywanych przez operatora.
 • Zadowolenie klienta: błędy podczas kompletacji mogą skutkować dostarczeniem niewłaściwego towaru lub wysłaniem niekompletnego zamówienia, a w rezultacie – niezadowoleniem klienta. Co więcej, zarządzanie zwrotami i przepływem transportu generuje dodatkowe koszty i szkody dla środowiska.

Jakie są możliwe korzyści wynikające z zautomatyzowanej kompletacji?

Zautomatyzowana kompletacja, czyli kompletacja wykonywana przez roboty lub systemy zmechanizowane, może zapewnić duży wzrost produktywności, niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu operatora. Potencjalne korzyści płynące z automatyzacji zależą od szeregu czynników, takich jak wielkość zamówień, rozmiar magazynu oraz rodzaje składowanych produktów.

Wzrost produktywności rzędu 20–50%

Zautomatyzowanie procesu kompletacji znacznie ogranicza czas potrzebny na przygotowanie i przetworzenie zamówień, ponieważ roboty lub zmechanizowane systemy mogą pobierać towar znacznie szybciej od ludzi. W rezultacie można przetworzyć więcej zamówień każdego dnia, co prowadzi do skrócenia czasu realizacji.

Bardziej wydajna i niezawodna kompletacja zamówień

Zautomatyzowana kompletacja usprawnia i standaryzuje proces przygotowania zamówień. Roboty i systemy zmechanizowane pobierają produkty znacznie precyzyjniej i są zdolne do cyklicznego wykonywania tych samych zadań bez popełniania błędów. W rezultacie zautomatyzowanie procesu kompletacji znacznie ogranicza liczbę błędów w przygotowaniu zamówień – w przypadku niektórych magazynów nawet o 95%.

Większe bezpieczeństwo i lepsze warunki pracy dla operatorów

Zautomatyzowany proces kompletacji znacznie skraca odległość pokonywaną przez operatorów w obrębie magazynu, a także ogranicza powtarzające się ruchy i fizyczny wysiłek związany z przenoszeniem ciężkiego ładunku. Dla pracowników oznacza to mniejsze obciążenie pracą związaną z kompletacją zamówień, większe bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Kontrola kosztów związanych z logistyką

W zależności od indywidualnej sytuacji każda firma musi szukać równowagi między wstępną inwestycją a oszczędnościami w skali średnio- i długofalowej. Zautomatyzowana kompletacja zamówień jest sprawdzonym sposobem na zmniejszenie kosztów poprzez:

 • Ograniczenie kosztownych błędów w przygotowaniu zamówień
 • Zwiększenie produktywności kompletacji
 • Zmniejszenie kosztów pracy
 • Umożliwienie sprawdzania zapasów na bieżąco
 • Zoptymalizowanie wykorzystania przestrzeni magazynu

Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie dla wszystkich magazynów?

Według danych przedsiębiorstwa analitycznego Gartner 96% firm wdrożyło już rozwiązania w zakresie automatyzacji lub mechanizacji w swoich magazynach logistycznych lub planuje je wdrożyć w ciągu najbliższych 2–3 lat. Zautomatyzowana kompletacja jest zalecana przy:

 • Dużych wolumenach zamówień – by zwiększyć produktywność i skrócić czas przygotowania zamówień.
 • Dużych rozmiarach magazynu – by skrócić odległość pokonywaną przez operatorów.
 • Dużych lub ciężkich produktach – by zredukować fizyczne obciążenie operatorów.
 • Delikatnych produktach – by ograniczyć ryzyko uszkodzenia produktów.
 • Wymagającym środowisku pracy – takim jak magazyny chłodnicze lub z kontrolowaną temperaturą.
 • Rozwijającej się działalności, która wymaga większej gęstości składowania – by zwiększyć możliwości logistyczne bez konieczności budowania nowych obiektów.

Przykłady zautomatyzowanych systemów kompletacji

Kompletację zamówień można zautomatyzować na różne sposoby – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Poniżej przedstawiamy najczęściej wykorzystywane systemy w magazynach logistycznych:

 • Systemy kompletacji głosowej: pracownicy są wyposażeni w zestawy słuchawkowe i poruszają się po magazynie oraz pobierają towar zgodnie z wydawanymi komputerowo instrukcjami głosowymi.
 • Roboty kompletujące: zamówienia są kompletowane przez stacjonarne lub mobilne roboty.
 • Systemy pick-to-light: światła LED i ekrany kierują pracowników do właściwych miejsc i wskazują właściwą ilość towaru do pobrania.
 • Systemy przenośnikowe: te systemy wykorzystują przenośniki taśmowe do transportowania towaru w obrębie magazynu.
 • Maszyny sortujące: te maszyny kierują towar do właściwego miejsca.
 • Systemy platform: palety, pojemniki lub kartony są transportowane w obrębie magazynu za pomocą szyn, które mogą się znajdować na więcej niż jednym poziomie składowania.
 • Zautomatyzowane systemy pobierania i odkładania: te systemy automatyzują proces magazynowania i ruchu towaru (układnice do paczek, pojemników lub palet itp.).

WMS: mózg systemu automatycznej kompletacji

Niezależnie od rodzaju zastosowanego systemu automatycznej kompletacji kluczową rolę w obsłudze całego procesu odgrywa system zarządzania magazynem (WMS). Przykłady:

 • Oprogramowanie WMS odbiera informacje dotyczące zamówień wymagających przygotowania i przekazuje je do zautomatyzowanych systemów.
 • Koordynuje procesy kompletacji zamówień i zarządza nimi, przydzielając zadania zmechanizowanym systemom, robotom oraz pojedynczym operatorom logistycznym.
 • Zarządza miejscami składowania, tzn. zna dokładną lokalizację każdego produktu w magazynie i może pokierować roboty do właściwych miejsc.
 • Zarządza zautomatyzowanym uzupełnianiem zautomatyzowanych systemów zarządzania zapasem i pobierania.
 • Może optymalizować trasy pobierania, jeśli zadanie to nie zostało powierzone systemowi sterowania magazynem (WCS) lub systemowi wykonawczemu magazynu (WES).
 • Śledzi przebieg kompletacji m.in. poprzez monitorowanie liczby pobranych produktów i czasu realizacji, a jednocześnie odnotowuje wszystkie błędy i więcej.
 • Na bieżąco zarządza procesami przygotowania zamówień i zapewnia równowagę przydzielania pracy systemom zautomatyzowanym i operatorom, maksymalizując efektywność wykorzystania zasobów.
 • I wreszcie – oprogramowanie zarządzające magazynem zbiera informacje ze zautomatyzowanych systemów i na bieżąco zarządza poziomem zapasów oraz inwentaryzacją w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzowana kompletacja: historie klientów

L’Outil Parfait zwiększa produktywność zespołu ds. logistyki o 50%

Dla L’Outil Parfait instalacja systemu Reflex WMS w nowym zmechanizowanym magazynie okazała się strzałem w dziesiątkę: zwiększyła produktywność o 50%, o połowę skróciła czas przygotowywania zamówień, ograniczyła liczbę błędów popełnianych podczas przygotowywania i obniżyła koszty transportu.

Covap redukuje błędy w przygotowaniu zamówień o 95% dzięki zmechanizowanemu magazynowi zarządzanemu przez Reflex WMS

Dzięki wdrożeniu nowej układnicy i systemu przenośnikowego do pojemników, którymi zarządza Reflex WMS, firma Covap może teraz równocześnie przetwarzać 60 zamówień (dotychczas tylko osiem) na dwóch stołach, a dodatkowo odnotowała 95-procentowy spadek liczby błędów w procesie przygotowania.

La Redoute wykorzystuje Reflex WMS do zarządzania zmechanizowanym magazynem Quai 30

W pełni zmechanizowany magazyn dystrybucji logistycznej La Redoute jest zarządzany przez Reflex WMS. Dzięki automatyzacji sprzedawca może teraz równocześnie przetwarzać dwa razy więcej produktów i kompletować zamówienia w dwie godziny zamiast dwóch dni, jak miało miejsce w przeszłości.

Dzięki systemowi AutoStore firma 4murs osiąga 50-procentowy wzrost produktywności w przypadku drobnych zamówień składających się z jednego produktu

4murs wykorzystuje Reflex WMS do zarządzania 10 robotami AutoStore do kompletacji, uzupełniania i zarządzania zapasem w jednym ze swoich magazynów. Dzięki wprowadzeniu systemu robotów i powiązaniu go z oprogramowaniem Reflex WMS firma zwiększyła wydajność kompletacji zamówień o 50% i zredukowała przestrzeń potrzebną do składowania małych produktów.