Jaki system WMS wybrać do zautomatyzowanego zarządzania magazynem?

System zarządzania magazynem (WMS) odgrywa kluczową rolę w planowaniu, realizacji i monitorowaniu operacji logistycznych. W zautomatyzowanych magazynach, gdzie rozwiązanie takie odpowiada za koordynowanie zadań przydzielanych robotom, zmechanizowanym systemom i operatorom, musi ono zapewniać komunikację w czasie rzeczywistym z innymi systemami kontroli magazynu, takimi jak WCS (ang. Warehouse Control System) oraz WES (ang. Warehouse Execution System). Na jakie kluczowe funkcje należy zwrócić uwagę, gdy poszukujemy systemu WMS pozwalającego zarządzać procesami logistycznymi w zmechanizowanych lub zautomatyzowanych magazynach?

Kompatybilność ze zmechanizowanymi systemami i robotami

Oprogramowanie do zarządzania magazynem powinno bezproblemowo współpracować z różnego rodzaju robotami i zmechanizowanymi systemami, tak aby móc koordynować w czasie rzeczywistym operacje logistyczne przydzielane maszynom i operatorom, takie jak przyjmowanie towarów, magazynowanie, przemieszczanie produktów w obrębie magazynu, kompletacja zamówień, pakowanie, transport palet lub paczek do doków załadunkowych czy też przeprowadzanie inwentaryzacji.

W związku z tym system zarządzania magazynem musi uwzględniać standardowe interfejsy (API, strumieniowe przesyłanie danych itp.), które umożliwią integrację i bezpośrednią komunikację ze zautomatyzowanymi systemami, a także z systemami WCS lub WES, których zadaniem jest m.in. koordynacja oraz optymalizacja zadań i zasobów w czasie rzeczywistym.

Możliwość delegowania określonych procesów

W zautomatyzowanym magazynie system WMS musi oferować zdolność do łatwego delegowania procesów innym systemom, takim jak WCS czy WES. Może się to odbywać na jeden z dwóch sposobów:

  • Czarna skrzynka: Zmechanizowany system lub robot otrzymuje polecenia od systemu WMS (np. związane z zarządzaniem lokalizacjami magazynowymi, przenoszeniem produktów czy kompletacją zamówień), ale wykonuje je autonomicznie. Przykładowo, system zarządzania magazynem decyduje o strefie przechowywania danego produktu, ale to system WCS zleca robotowi przemieszczenie artykułu i wybiera ostateczną lokalizację w strefie określonej przez system WMS. Inny przykład: system WMS zleca systemowi WES lub WCS kompletację zamówienia. Ten dobiera najodpowiedniejsze towary i urządzenia manipulacyjne spośród zasobów, którymi dysponuje, biorąc pod uwagę informacje uzyskane w ramach identyfikowalności.
  • Biała skrzynka: W tym przypadku zmechanizowany system lub robot jest traktowany w taki sam sposób jak operator i otrzymuje bardziej precyzyjne instrukcje. Lokalizacjami i zapasem zarządza system WMS, który wskazuje dokładne lokalizacje magazynowe, a w przypadku zadania kompletacji – także towary, które należy pobrać.

Chociaż w obu przypadkach ostateczną kontrolę nad wszystkimi operacjami logistycznymi w magazynie zachowuje system WMS, ważne jest, aby dla każdego systemu obowiązywały jasno określone role i obowiązki, zwłaszcza biorąc pod uwagę nakładające się na siebie funkcje systemów WMS, WCS i WES.

Synchronizacja robotów i operatorów w czasie rzeczywistym

W magazynie system WMS odpowiada także za planowanie i alokację zasobów (maszyn i operatorów), uwzględniając priorytet przetwarzania zamówień oraz ograniczenia operacyjne (takie jak dostępność sprzętu, zakłócenia w transporcie oraz lokalizacje i przemieszczanie towarów).

W związku z tym system zarządzania magazynem musi monitorować operacje logistyczne w czasie rzeczywistym, tak aby móc modyfikować przydział zadań w razie wystąpienia problemu – na przykład zmieniać priorytet przetwarzania zamówień stosownie do terminów realizacji, opóźnień w kompletacji, zatorów w konkretnym obiegu zadań lub awarii sprzętowych.

Automatyzacja: znaczenie elastycznego i skalowalnego systemu WMS

W zmechanizowanych lub zautomatyzowanych magazynach system zarządzania magazynem musi być na tyle elastyczny i skalowalny, aby mógł efektywnie dostosowywać się do zmian aktywności oraz obsługiwać najnowsze technologie. Wymogi te szczególnie dobrze spełnia system WMS działający w chmurze. Tego typu oprogramowanie do zarządzania magazynem może zostać dostosowane do rosnących obrotów bez utraty wydajności. Zasoby (takie jak moc obliczeniowa i przestrzeń dyskowa) mogą być dynamicznie skalowane w miarę zmieniających się potrzeb. Z kolei interfejsy API ułatwiają integrację z nowymi platformami sprzętowymi i technologiami.

KPI i ciągła optymalizacja zautomatyzowanych magazynów

Warto dodać, że w zautomatyzowanym magazynie – podobnie jak w „konwencjonalnym” obiekcie logistycznym – oprogramowanie WMS musi zapewniać kluczowe wskaźniki wydajności i sugerować obszary wymagające dalszego doskonalenia. Informacje te można następnie wykorzystać do optymalizacji układu magazynu, zrewidowania rozdziału procesów pomiędzy maszynami i operatorami, czy też do bardziej wydajnego wykorzystania sprzętu.

Nasze oprogramowanie WMS Reflex oferuje wszystkie funkcje potrzebne do zarządzania zautomatyzowanymi magazynami. System znalazł zastosowanie w wielu zmechanizowanych i zautomatyzowanych magazynach, w tym takich firm jak La Redoute, bioMérieux (Exotec), 4murs (AutoStore) i bol.com.