System Reflex WMS dla 3PL (Third Party Logistics)

Dostawcy usług logistycznych muszą wprowadzać innowacje i oferować swoim klientom coraz więcej usług o wartości dodanej, ograniczając jednocześnie koszty i zachowując swoje marże. Za pomocą systemu Reflex WMS, z którego korzysta ponad 50 dostawców usług, wspieramy Cię we wdrażaniu efektywnych procesów logistycznych.

Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu, system Reflex WMS odpowiada na kluczowe wyzwania dostawców usług logistycznych:

  1. Zarządzanie bardzo zróżnicowanymi działaniami i produktami: nasze rozwiązanie jest z założenia opracowane dla wielorakich obiektów, przepływów i klientów
  2. Obsługa wszystkich typów przepływów logistycznych, prostych lub złożonych, B2B, e-commerce i omnichannel
  3. Dostarczanie wzorowej jakości usług przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności
  4. Szybkie włączanie nowych działań do istniejących procesów
  5. Zarządzanie wydajnością logistyki: panele sterujące i wskaźniki w czasie rzeczywistym (KPI)

Uproszczone i masowe wdrażanie

W celu szybkiego i masowego wdrażania nowej działalności system Reflex WMS ma możliwość powielania konfiguracji dla podobnych działań, dzięki czemu można skoncentrować się wyłącznie na konfiguracjach dla nowych przepływów logistycznych do przetworzenia.

Rozwiązanie logistyczne z możliwością indywidualnego dopasowania do własnych potrzeb

Liczne opcje konfiguracji systemu Reflex WMS umożliwiają dostosowanie go do własnych procesów logistycznych.
Dostawcom usług, którzy chcieliby dysponować narzędziem do zarządzania logistyką dostosowanym do ich potrzeb, wykorzystującym szeroką funkcjonalność systemu Reflex, oferujemy unikalne na rynku rozwiązanie: zestawy do opracowywania (Reflex SDK) i do automatyzacji testów (Reflex TDK), dzięki którym mogą oni samodzielnie opracowywać i rozwijać swoje narzędzie.

Szybkie i łatwe przyswajanie obsługi przez użytkowników

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika nasz system zarządzania magazynem umożliwia szybkie przyswojenie obsługi, zwłaszcza przez operatorów sezonowych.

Prośba o wersję demo