System Reflex WMS dla sektora przemysłowego

Chcąc zagwarantować dostępność i jakość produktów końcowych w krótkich terminach i przy niskich kosztach, Twoją produkcję powinna wspierać doskonała logistyka. System Reflex WMS pomoże Ci zoptymalizować przepływy i zapasy od chwili przyjęcia surowców i materiałów opakowaniowych aż do wysyłki produktów końcowych.

Nasz system Reflex odpowiada na wszystkie wyzwania logistyczne w zakładach produkcyjnych, takie jak:

  1. Łączenie ze sobą wszystkich procesów zaopatrzenia: obiegi długie i krótkie, just-in-time, przepływy magazynowe, magazyny call-off stocks
  2. Magazynowanie i wprowadzanie bardzo różnorodnych produktów na linie produkcyjne i pakujące
  3. Zachowanie marż poprzez obniżanie poziomu zapasów i ograniczanie strat na liniach produkcyjnych
  4. Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i jakościowymi w zakresie monitorowania i identyfikowalności przepływów

 

Podgląd zapasów w czasie rzeczywistym

System Reflex WMS umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym wszystkich produktów magazynowanych w Twoich zakładach produkcyjnych: surowców, komponentów, półproduktów, opakowań wewnętrznych i zewnętrznych, produktów końcowych.

Redukcja zapasów i strat produktów

Nasz system przyczynia się do zmniejszenia ilości magazynowanych produktów i ograniczenia ich niszczenia: ponowne wprowadzanie na linie produkcyjne produktów częściowo zużytych (uszkodzonych), kontrola dat ważności i FIFO itd.

W 100% konfigurowalny system WMS

System Reflex WMS jest otwarty i elastyczny w konfiguracji, dzięki czemu jest kompatybilny z innymi stosowanymi przez Ciebie rozwiązaniami (CAPM, ERP, MES) i dostosowuje się do specyficznych wymagań Twojej działalności w zakresie zarządzania przyjęciami, zapasami i wysyłkami oraz wprowadzania produktów na linie produkcyjne.

Zgodność z przepisami i identyfikowalność

System Reflex WMS uwzględnia obowiązujące przepisy (daty ważności, materiały niebezpieczne, wyroby alkoholowe itp.) i zapewnia pełną identyfikowalność przepływów produkcyjnych od chwili przyjęcia komponentów aż do wysyłki produktów końcowych.

Prośba o wersję demo