Magazynowanie i logistyka materiałów niebezpiecznych

Nasz system Reflex WMS, dostosowany specjalnie do obiektów, w których magazynowane i obsługiwane są materiały niebezpieczne, dynamicznie pomaga w zarządzaniu zapasami i organizowaniu wysyłek produktów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi.

Nasz system zarządzania magazynem spełnia wszystkie potrzeby obiektów, w których obsługiwane są produkty niebezpieczne, od ich przyjęcia aż do wysyłki:

  1. Przestrzeganie wszystkich przepisów dyrektywy Seveso 3 i rozporządzenia CLP
  2. Kontrola i zarządzanie niezgodnościami w magazynowaniu według stref w czasie rzeczywistym
  3. Obliczanie w czasie rzeczywistym progów zagrożenia i kumulacji ryzyka związanego ze składowanymi produktami
  4. Automatyczne generowanie piktogramów ostrzegających o zagrożeniach oraz dokumentacji do transportu ADR

Zarządzanie magazynem, Seveso 3 i rozporządzenie CLP

System Reflex WMS umożliwia obiektom, w których przechowywane są materiały niebezpieczne, zautomatyzowanie czynności związanych z zarządzaniem kategoriami zagrożeń (zgodnie z nomenklaturą ICPE i klasami rozporządzenia CLP), piktogramami ostrzegającymi o zagrożeniach, informacjami określającymi rodzaj zagrożenia i środkami ostrożności.

Obliczanie statusu Seveso i klasyfikacji ICPE

System Reflex WMS automatycznie oblicza status Seveso (zagrożenia przemysłowe) oraz klasyfikację ICPE (ochrona środowiska) w Twoim obiekcie. Po przekroczeniu progu (górnego lub dolnego), osoby zarządzające otrzymują natychmiastowe powiadomienie umożliwiające zablokowanie lub ponowne zezwolenie na składowanie nowych materiałów niebezpiecznych.

Prośba o wersję demo