Informacje prawne

Strona internetowa www.reflex-logistics.com jest publikowana przez :

HARDIS Groupe

SAS (spółka akcyjna uproszczona) z kapitałem w wysokości 11 173 146 EUR
Rejestr Handlowy i Spółek w Grenoble (Francja) nr 513 852 657
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT FR33513852657

Siedziba spółki:

34, rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET
FRANCJA
Tél. : 0033 (0)4 76 70 80 50
Mail : informations@hardis.fr

Strona www.reflex-logistics.com jest hostowana przez:

HARDIS Groupe, SAS
34, rue de la Tuilerie
38170 SEYSSINET-PARISET
FRANCJA
Tél. : 0033 (0)4 76 70 80 50

Własność intelektualna

Zawartość strony www.reflex-logistics.com obejmuje liczne elementy (teksty, multimedia, grafiki, rysunki, znaki towarowe itp.) chronione prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim.
Wszelkie powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie części lub całości zawartości strony internetowej, w jakikolwiek sposób, jest zabronione i może być przedmiotem postępowania sądowego na podstawie art. L335-3 Kodeksu własności intelektualnej.

HARDIS Groupe jest właścicielem następujących znaków towarowych:

  • Reflex Solutions

Ich powielanie, przedstawianie, adaptowanie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia HARDIS Groupe, jest surowo zabronione i stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego ścigane na podstawie artykułów L716-1 i następnych Kodeksu własności intelektualnej.