Logistyka dla zakładów produkcyjnych

Grupa Atrya wybrała system Reflex WMS do zarządzania logistyką w swoich dwudziestu zakładach produkcyjnych

Sektor działalności:
Rozwiązania dla domu
Miejsce:
20 zakładów produkcyjnych we Francji, Niemczech, Belgii i Szwajcarii
Rozwiązanie:
Reflex WMS

Eksperci Hardis pomogli nam także przy zarządzaniu zmianą, co nie zawsze było łatwe. Dzięki swojej strukturze system Reflex WMS zmusił nas do zrewidowania i zharmonizowania wielu naszych procesów branżowych

Thierry Heinrich
Kierownik ds. logistyki Grupy Atrya.

Opis

Wychodząc naprzeciw znacznemu wzrostowi, grupa Atrya postanowiła zainwestować w system zarządzania magazynem, aby ujednolicić procesy logistyczne i zharmonizować pracę poszczególnych jednostek produkcyjnych. System Reflex WMS był w stanie dostosować się do specyfiki różnych obszarów działalności grupy. Firma Atrya posiada teraz ujednolicony, niezawodny i skalowalny system zarządzania logistyką, który jest w stanie wspierać jej długoterminowy rozwój.

Kontekst i cele

Założona w 1980 roku, firma Tryba stała się europejskim liderem w produkcji i dystrybucji rozwiązań dla domu: okien, drzwi, werand, rolet, bram garażowych oraz stolarki wewnętrznej i zewnętrznej dla budownictwa i rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. W 2004 roku nastąpiło przekształcenie w grupę Atrya, a marka Tryba została zachowana dla stolarki budowlanej. Grupa zatrudnia ponad 1900 pracowników oraz posiada 20 zakładów produkcyjnych we Francji, Niemczech, Belgii i Szwajcarii.

Dawniej każdy zakład samodzielnie zarządzał swoją produkcją, kompletacją zamówień i wysyłką. Wobec znacznego rozwoju działalności na skalę europejską Johannes Tryba, założyciel firmy, zainicjował w 2009 roku szeroko zakrojony projekt mający na celu ujednolicenie praktyk i narzędzi logistycznych. Realizowano cztery projekty równocześnie: definiowanie schematu logistycznego, zarządzanie zamówieniami internetowymi, zarządzanie transportem (TMS) i wreszcie zarządzanie magazynem (WMS).

Rozwiązanie

Do przetargu na część związaną z systemem WMS zaproszono sześć firm, a Hardis Group okazała się zdolna do spełnienia specyficznych wymagań związanych z działalnością firmy Atrya. W szczególności chodziło o zarządzanie produkcją na zamówienie, wysyłkę stolarki na zamówienie i organizację transportu w zależności od rodzaju klienta (duże sieci sklepów detalicznych, małe sklepy branżowe, klienci indywidualni itp.).

Od 2010 roku Atrya i Hardis Group współpracują w celu określenia wymagań technicznych i specyficznych procesów operacyjnych, które zostaną zintegrowane z systemem. Po opracowaniu algorytmu identyfikującego każdy produkt oddzielnie, a nie według standardowego asortymentu, oraz przeliczającego na bieżąco długość tras dla przewoźników, system Reflex WMS wdrożono w 2012 roku w trzech lokalizacjach. Następnie zoptymalizowano go, co miało na celu przyspieszenie wdrożenia w innych zakładach produkcyjnych, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań operacyjnych każdego z nich.

Korzyści
  • Ujednolicenie praktyk logistycznych w całej europejskiej sieci obiektów
  • Zwiększona wydajność kompletacji zamówień
  • Poprawa jakości usług dla klientów i sieci dystrybucyjnych
  • Optymalizacja kosztów produkcji i transportu
  • Śledzenie i identyfikowalność transportowanych partii towarów