Dystrybucja

Hardis Group opracowała indywidualne rozwiązanie WMS dla Cedilec

Sektor działalności:
Dystrybucja
Miejsce:
4 magazyny położone w Hawrze (departament Sekwana Nadmorska), o łącznej powierzchni 106 tys. m2
Rozwiązanie:
Cediflex, indywidualne narzędzie oparte na systemie Reflex WMS

Nasza organizacja działa bardzo sprawnie i naszym celem nie była zmiana sposobu działania. Chcieliśmy mieć narzędzie, które dostosuje się do naszego sposobu pracy, a nie na odwrót

Jacky Targat
Dyrektor Cedilec

Opis

Hardis Group pomogła firmie Cedilec w opracowaniu dostosowanego do jej potrzeb oprogramowania do zarządzania logistyką. Narzędzie o nazwie Cediflex, oparte na systemie Reflex WMS, obejmuje zarządzanie operacyjne czterema magazynami przyjmującymi i przetwarzającymi niemal 18 tys. kontenerów rocznie.

Kontekst i cele

Firma Cedilec zajmuje się przyjmowaniem, przechowywaniem i dystrybucją importowanych produktów – takich jak żywność (oprócz świeżej), tekstylia, obuwie itp. – do regionalnych centrów dystrybucji oraz do sklepów marki E. Leclerc. Firma przyjmuje rocznie około 18 tys. kontenerów z niepaletowanymi towarami, które są następnie rozsyłane do czterech magazynów w Hawrze, o łącznej powierzchni 106 tys. m2.

Do obsługi takiego wolumenu towarów firma Cedilec korzystała ze specjalnego narzędzia do zarządzania logistyką, które rozwijała i udoskonalała w miarę rozwoju swoich potrzeb. Jednak z biegiem czasu, a także ze względu na coraz bardziej przestarzałą technologię, utrzymanie tego narzędzia stawało się coraz bardziej skomplikowane. W 2011 roku firma postanowiła więc zastąpić je bardziej bezpiecznym i trwałym rozwiązaniem komercyjnym. Nie planowała ona jednak zmiany istniejących procesów.

Rozwiązanie

Po sporządzeniu bardzo dokładnej specyfikacji i przedstawieniu jej kilku dostawcom oprogramowania firma Cedilec skorzystała z oferty Hardis Group. Poza umiejętnościami technicznymi firmę Cedilec przekonało też to, że zespoły Hardis Group potrafiły zrozumieć jej potrzeby i wyzwania, a także stosunek ceny do usługi oraz jakość relacji z jej własnymi zespołami.

Nowe rozwiązanie logistyczne Cedilec o nazwie Cediflex, zbudowane na bazie rozwiązania do zarządzania magazynem Reflex WMS opracowanego przez Hardis Group, spełnia wszystkie wymagania określone w początkowej specyfikacji. W szczególności zapewnia specjalne interfejsy internetowe dostosowane do rodzaju używanych terminali (komputery stacjonarne, laptopy, komputery przemysłowe, smartfony, pistolety do skanowania itp.) służące do operacyjnego zarządzania magazynami, a także pulpity zawierające specyficzne elementy związane z działalnością firmy Cedilec.

System Cediflex , który został wdrożony stopniowo w czterech magazynach w okresie od czerwca 2013 r. do listopada 2014 r., jest jednocześnie hostowany w prywatnej infrastrukturze chmurowej (ang. cloud) Hardis Group oraz utrzymywany przez zewnętrzne zespoły utrzymania aplikacji.

Korzyści
  • Rozwiązanie do zarządzania logistyką dostosowane do specyfiki działalności firmy Cedilec
  • Narzędzie opiera się na solidnej architekturze systemu Reflex WMS
  • Narzędzie można z czasem rozwijać (utrzymanie aplikacji przez stronę trzecią)
  • Outsourcing zarządzania infrastrukturą IT