Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Dzięki systemowi Reflex WMS grupa Cémoi steruje pięcioma magazynami logistycznymi w czasie rzeczywistym

Sektor działalności:
Rolno-spożywczy
Miejsce:
23 zakłady na całym świecie, w tym 14 we Francji
Rozwiązanie:
Reflex WMS Web

Dzięki Reflex Dashboard kierownicy magazynów mogą za pomocą kilku kliknięć tworzyć własne pulpity sterowania, dostosowane do specyfiki działalności poszczególnych obiektów. Alerty można konfigurować, co w razie konieczności umożliwia przekierowywanie zasobów, zadań i środków w czasie rzeczywistym

Ludovic Knysz
Dyrektor Logistyki Grupy, Grupa Cémoi Chocolatier

Opis

Grupa Cémoi, korzystająca z Reflex WMS już od 1999 roku, w 2018 roku przeniosła do systemu Reflex Web pięć swoich magazynów zlokalizowanych we Francji i Hiszpanii. Dzięki konfigurowalnym pulpitom sterowniczym do zarządzania działaniami w czasie rzeczywistym, kierownicy zakładów dysponują odpowiednimi wskaźnikami do pomiaru wydajności logistyki i są informowani, jeśli cele nie zostaną osiągnięte lub gdy wystąpią problemy. Dzięki temu mogą natychmiast rozpocząć działania naprawcze lub zapobiegawcze.

Kontekst i cele

Grupa Cémoi, będąca rodzinnym przedsiębiorstwem działającym już od trzech pokoleń, to numer jeden wśród producentów czekolady we Francji. Firma posiada 23 zakłady w Europie, Stanach Zjednoczonych, Afryce i Azji. Spośród 3400 pracowników, 2200 pracuje we Francji i tam też znajduje się 10 z 14 zakładów produkcyjnych. Cémoi to ostatni duży francuski producent czekolady, który kontroluje cały łańcuch produkcji, od drzewa kakaowego aż do gotowego produktu; w 2017 roku firma wyprodukowała 260 000 ton czekolady. Jej obroty przekraczają 800 milionów euro.

Procesy Cémoi są skupione wokół logistyki: firma kupuje, odbiera i przechowuje swoje surowce, półprodukty i produkty gotowe oraz opakowania. Produkty z dziewięciu magazynów wysyłane są do klientów detalicznych (B2C) i przetwórców przemysłowych (B2B). Cztery magazyny (trzy we Francji i jeden w Stanach Zjednoczonych) obsługują firmy zewnętrzne, a pozostałych pięć (cztery we Francji i jeden w Hiszpanii) firma obsługuje samodzielnie. Do zarządzania tymi ostatnimi, o łącznej powierzchni 55 000 m2 i pojemności magazynowej 70 000 miejsc paletowych, firma Cémoi wybrała w 1999 roku system Reflex WMS pod AS/400.

Rozwiązanie

W drugiej połowie 2016 r. kierownictwo firmy Cémoi zaczęło rozważać migrację do systemu Reflex Web, co miało umożliwić korzystanie z nowych funkcji rozwiązania (w szczególności zarządzania działaniami logistycznymi w czasie rzeczywistym) oraz z jego bardziej intuicyjnej ergonomii. Projekt uruchomiono w pierwszym kwartale 2017 roku: powstał zespół, w którego skład wchodził kierownik projektu, kierownicy poszczególnych centrów logistycznych oraz dyrektor ds. logistyki grupy i systemów informatycznych. Zespół ten przeprowadził analizę wymagań funkcjonalnych. Po przeszkoleniu w zakresie użytkowania i konfiguracji systemu Reflex Web dyrekcja ds. IT firmy Cémoi w ścisłej współpracy z zespołami ds. logistyki zajęła się konfiguracją rozwiązania. Całkowite przejście na nowy system miało miejsce w kwietniu 2018 roku w magazynach w Châteauneuf-sur-Loire, Arras i Mâcon we Francji, w Palleja w Hiszpanii oraz w zakładzie w Troyes (ze specjalnymi ustawieniami dla tego zakładu, który zajmuje się zarówno produkcją, jak i magazynowaniem surowców, półproduktów, produktów gotowych i opakowań na przestrzeni 20 000 miejsc paletowych).

Korzyści
  • Monitorowanie działań logistycznych w czasie rzeczywistym
  • Możliwość konfigurowania pulpitów i alarmów w zależności od działań
  • Ergonomiczne i skalowalne rozwiązanie do zarządzania logistyką
  • Wiarygodność danych i pełna identyfikowalność przepływów