Dystrybucja

System mechaniczny sprzężony z systemem Reflex WMS: spółdzielnia Covap zredukowała o 95% liczbę błędów przy kompletacji zamówień

Sektor działalności:
Dystrybucja
Miejsce:
Magazyn o powierzchni 12 000 m2
Rozwiązanie:
Reflex WMS

Naszym systemem mechanicznym steruje system Reflex WMS. Ta zmiana w organizacji logistycznej umożliwiła nam znaczne zwiększenie wydajności operacyjnej oraz poprawę jakości usług świadczonych członkom naszej spółdzielni.

Wilfried Ferré
dyrektor ds. logistyki w firmie Covap

Opis

Po zainstalowaniu systemu układnic i przenośników pojemnikowych sterowanego systemem do zarządzania magazynem Reflex WMS, Covap – licząca 500 rzemieślników wandejska spółdzielnia, była w stanie realizować 60 zamówień jednocześnie na dwóch stanowiskach kompletacyjnych, podczas gdy wcześniej realizowała ich zaledwie osiem; odnotowała również zmniejszenie o 95% liczby błędów przy kompletacji zamówień.

Kontekst i cele

Działająca od 1982 roku w La Chaize-le-Vicomte w Wandei (Vendée) spółdzielnia zakupowa Covap zaopatruje 500 członków będących fachowcami z różnych dziedzin (elektryków, hydraulików, serwisantów sprzętu AGD itp.) w materiały z branży grzewczej, elektrycznej, sanitarnej, hydraulicznej, kuchennej i AGD.

Od 2016 roku, do zarządzania centrum logistycznym o powierzchni 12 000 m2, mieszczącym 20 000 magazynowanych artykułów, Covap korzysta z systemu Reflex WMS. W 2019 roku spółdzielnia zainstalowała układnicę i przenośniki pojemnikowe, sprzężone z systemem kontroli wagowej, co miało na celu dostosowanie do wzrostu jej działalności i skuteczniejsze przetwarzanie otrzymywanych dziennie 3000 wierszy poleceń (co stanowi średnio 300–500 zamówień). Miniload zapewnia magazynowanie 10 000 artykułów małogabarytowych i automatyzuje podawanie ich na stanowiska kompletacyjne

Rozwiązanie

Wraz z zainstalowaniem systemu mechanicznego zrewidowano procesy logistyczne: po złożeniu przez członka spółdzielni zamówienia na stronie e-commerce, jest ono przekazywane do ERP, a następnie do systemu Reflex. System WMS rozdziela kompletację w zależności od rodzaju artykułu: oblicza trasę pobrania artykułu wykonywaną przez operatorów („operator do produktu”) lub wysyła zlecenie podania odpowiednich pojemników z układnicy na dwa stanowiska kompletacji zamówień („produkt do operatora”). Po pobraniu artykułu systemy Reflex WMS i ERP są automatycznie aktualizowane. Każde zamówienie jest następnie łączone i kierowane do rampy transportowej, a ostateczny termin jego dostarczenia to godzina 18:00 dnia następnego.

Aby zapobiegać urazom układu mięśniowo-szkieletowego wśród operatorów, które wynikają z przesuwania artykułów o dużej masie, spółdzielnia zamierza wyposażyć się w dwie nowe układnice miniload i paletową. Jednocześnie, po połączeniu ze spółdzielnią rzemieślniczą COPAGIR, w Gironde zostanie uruchomione drugie centrum logistyczne. W obu przypadkach procesy logistyczne będą sterowane przez system Reflex WMS

Korzyści
  • Poprawa jakości usług oferowanych członkom spółdzielni.
  • Zmniejszenie o 95% liczby błędów przy kompletacji zamówień.
  • Zwiększenie produktywności: na każdym z dwóch stanowisk kompletowanych jest aktualnie 30 zamówień jednocześnie, wcześniej były to zaledwie cztery zamówienia.
  • Zapewnienie niezawodności informacji o stanie magazynowym artykułów małogabarytowych wraz z przeprowadzaniem inwentaryzacji cyklicznej.