Denkavit korzysta z systemu Reflex WMS do zarządzania logistyką dla zakładów produkcyjnych

Sektor działalności:
Rolno-spożywczy
Miejsce:
Magazyn o powierzchni 7500 m2
Rozwiązanie:
Reflex WMS for Factory

System Reflex w standardowej wersji odpowiada wszystkim naszym potrzebom i specyfice. Zgłosiliśmy tylko jedną prośbę o zmianę. Operatorzy są naprawdę bardzo zadowoleni z produktu. Zaangażowanie naszych pracowników w projekt miało decydujące znaczenie dla jego powodzenia

François van Hal
Group Operations & QHSE / Plant Manager, Denkavit

Firma Denkavit, specjalista w dziedzinie żywności i dodatków paszowych dla młodych zwierząt hodowlanych, wybrała system Reflex WMS for Factory do zarządzania przepływami logistycznymi w nowym magazynie wysokiego składowania surowców, zlokalizowanym w pobliżu zakładu produkcyjnego w Voorthuizen (Holandia). Po pierwszym wdrożeniowym sukcesie, firma zamierza następnie wdrożyć system Reflex WMS dla wszystkich działań logistycznych w swoich zakładach w Voorthuizen, w dziewięciu fazach.

Kontekst i cele

Denkavit zajmuje się produkcją i dystrybucją pasz i dodatków paszowych dla młodych zwierząt hodowlanych. Ta rodzinna holenderska firma obsługuje klientów w 60 krajach, posiadając pięć zakładów produkcyjnych (w Holandii, we Francji, we Włoszech i w USA) i dwa biura sprzedaży (w Hiszpanii i w Niemczech).

W celu zwiększenia możliwości składowania surowców w pobliżu zakładu produkcyjnego w Voorthuizen (Holandia) firma Denkavit postanowiła zbudować nowy magazyn wysokiego składowania (20 m wysokości) o powierzchni 7500 m2 mieszczący 15 000 miejsc paletowych. Firma chciała zaopatrzyć się w system do zarządzania magazynem, by móc zarządzać przepływami logistycznymi w nowym obiekcie.

Rozwiązanie

Po zapoznaniu się z ofertami 11 producentów systemów do zarządzania magazynem, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym, oraz po wizytach w obiektach, w lutym 2020 r. zdecydowano o wyborze systemu Reflex WMS. Oprócz samego narzędzia, które było na tyle elastyczne, że spełniało wszystkie potrzeby firmy w wersji standardowej, o wyborze zadecydowała również uważność, z jaką zespoły Hardis Group podchodziły do zadania oraz pomoc techniczna oferowana w języku niderlandzkim i francuskim. Ten ostatni punkt był o tyle ważny, że firma Denkavit ma również jeden zakład produkcyjny we Francji.

Wdrożenie systemu Reflex WMS rozpoczęło się w lutym 2020 roku, a zakończyło w połowie października 2020 roku. Głównym wyzwaniem było szybkie wdrożenie rozwiązania na potrzeby otwarcia magazynu w listopadzie 2020 r., gdzie należało zintegrować wszystkie przepływy logistyczne i informatyczne pomiędzy systemem WMS a systemem ERP, oprogramowaniem do zarządzania produkcją (MES) oraz półautomatycznym systemem obsługi (wózki do wąskich korytarzy).

Korzyści
  • ptymalizacja magazynowania surowców
  • Przywoływanie surowców na linie produkcyjne w odpowiednim czasie
  • Szybkie wdrażanie pomimo konieczności zintegrowania z licznymi narzędziami
  • Rozwiązanie spełniające wszystkie specyficzne potrzeby w wersji standardowej
  • Szybka nauka obsługi przez operatorów