Logistyka dla zakładów produkcyjnych

Duracell wdraża system Reflex WMS w swoich fabrykach i magazynach logistycznych na całym świecie

Sektor działalności:
Produkcja
Miejsce:
Fabryki i magazyny w Belgii, w USA i w Chinach
Rozwiązanie:
Reflex WMS

System Reflex WMS dowiódł swojej elastyczności w zakresie przetwarzania i wysyłania zarówno palet, jak i paczek, umożliwiając również globalny podgląd stanów magazynowych w naszych zakładach produkcyjnych i magazynach. Łatwość obsługi jest szczególnie ważna w magazynach przeładunkowych i dystrybucyjnych, w których w okresach zwiększonego ruchu firma Duracell zatrudnia wielu pracowników tymczasowych

Alban Fleury
Dyrektor informatyczny na Europę, Azję & Global BtoB w firmie Duracell.

Opis

Producent akumulatorów zastąpił rozwiązanie do zarządzania logistyką opracowane we własnym zakresie około 30 lat temu systemem Reflex WMS. Po wdrożeniu we wszystkich swoich magazynach logistycznych i fabrykach w Belgii i Stanach Zjednoczonych, oprogramowanie do zarządzania magazynem zostanie wdrożone w Chinach. Wybór Reflex był podyktowany głównie bogactwem funkcjonalnym rozwiązania, możliwością skonfigurowania podstawowego modelu w celu przyspieszenia wdrożeń w wielu lokalizacjach oraz zdolnością Hardis Group do oferowania wsparcia na skalę globalną.

Kontekst i cele

Po dziesięciu latach w rękach Procter & Gamble, w 2016 roku firma Duracell została sprzedana Berkshire Hathaway, holdingowi amerykańskiego miliardera Warrena Buffeta. Producent baterii elektrycznych uzyskał tym samym niezależność, zwłaszcza w kwestiach wyborów dotyczących modernizowania operacji logistycznych. Firma postanowiła zastąpić opracowane trzydzieści lat temu wewnątrzfirmowe rozwiązanie do zarządzania logistyką komercyjnym systemem WMS. Wprowadzono go we wszystkich zakładach firmy w Belgii, Stanach Zjednoczonych i Chinach.

Rozwiązanie

Po konsultacjach z kilkoma wiodącymi producentami systemów do zarządzania magazynem (WMS), firma Duracell uznała, że żaden z nich nie oferuje odpowiedniej liczby funkcji, które umożliwiłyby odpowiednie zaspokojenie złożonych potrzeb jej zakładów produkcyjnych i centrów przeładunkowych, dlatego zwróciła się do dostawców europejskich.

Po przeprowadzeniu konsultacji wybrano WMS system Reflex. Wśród kryteriów, które wpłynęły na ten wybór znalazły się:

  • Możliwość skonfigurowania core model, który pozwala wszystkim zakładom korzystanie z tej samej wersji, upraszcza pomoc techniczną i wdrażanie rozwiązania w skali globalnej;
  • Bogata funkcjonalność rozwiązania, która pozwoliła uniknąć skomplikowanych rozwiązań, a w konsekwencji obniżyć koszty utrzymania;
  • Możliwość zaangażowania swoich zespołów lub partnera integratora, firmy ITOrizon; dzięki czemu Hardis Group jest w stanie zaoferować wsparcie zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym;
  • Gwarancja, że rozwiązanie będzie zlokalizowane w języku chińskim;
  • Możliwość przejścia w późniejszym czasie na wersję chmurową.

Rozwiązanie zostało początkowo wdrożone w trzech zakładach na terenie USA i dwóch w Belgii. Docelowo wszystkie zakłady produkcyjne i magazyny w Chinach również zostaną wyposażone w system Reflex WMS.

Korzyści
  • Modernizacja systemu informacji logistycznej;
  • Optymalizacja przepływów logistycznych i procesów zarządzania magazynem;
  • Automatyzacja sterowania systemami zmechanizowanymi, a w szczególności systemami transportowymi AGV;
  • Dynamiczna realokacja zasobów w ciągu dnia w magazynach logistycznych;
  • W zakładach produkcyjnych kontrola przyjmowania surowców na paletach oraz przepływu produktów gotowych i pakowanych, od magazynu do wysyłki.