Dostawcy usług logistycznych

FM Logistic wdrożyła system Reflex WMS we Francji i za granicą

Sektor działalności:
Usługi logistyczne
Miejsce:
Europa, 29 000 pracowników w ponad 14 krajach
Rozwiązanie:
Reflex WMS

„Przy tworzeniu nowych, standardowych funkcji dla tego rozwiązania pracujemy ramię w ramię z działem badań i rozwoju Hardis Group. Takie podejście pozwala nam na systematyczne i szybkie wdrażanie dwóch corocznych aktualizacji oraz korzystanie ze wszystkich oferowanych przez system Reflex innowacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania.”

Rodolphe Bey
Warehousing Support Direction, Grupa FM Logistic.

Opis

W 2016 roku, FM Logistic podjęła decyzję o przejściu z opracowanego we własnym zakresie oprogramowania do zarządzania magazynem na system Reflex WMS, w celu zarządzania procesami klientów o złożonych przepływach logistycznych. W 2022 roku przeniesiono do niego trzy czwarte procesów w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. Zespoły dostawcy usług logistycznych dokonały migracji i nowych uruchomień całkowicie samodzielnie. Nawiązane z Hardis Group partnerstwo we wspólnym rozwijaniu systemu umożliwiło firmie FM Logistic standaryzację procesów dzięki ciągłemu wzbogacaniu oferowanych przez Reflex WMS funkcji.

Kontekst i cele

Założona w 1967 roku firma FM Logistic stopniowo stawała jednym z liderów logistyki zarówno we Francji, jak i na arenie międzynarodowej, szczególnie na rynkach produktów szybkozbywalnych (FMCG), farmaceutycznym, kosmetycznym i e-commerce.

W zarządzaniu logistyką swoich klientów, FM Logistic opierała się w 60% na systemach WMS opracowanych we własnym zakresie. Dostosowanie ich do złożonych kompletacji oraz specyficznych potrzeb e-commerce i omnichannel okazało się zbyt kosztowną inwestycją. W 2013 roku dostawca usług logistycznych postanowił stopniowo zastępować je komercyjnym rozwiązaniem, dzięki czemu wewnętrzny dział usług IT mógł skupić się na integracji systemu, a nie na opracowywaniu konkretnych rozwiązań

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu rozwiązań kilku dostawców oprogramowania, FM Logistic wybrała w 2014 roku dla całej grupy system Reflex WMS. Oprócz elastycznej konfiguracji ustawień i solidności rozwiązania, firmę FM Logistic przekonała zdolność Hardis Group do zaprojektowania podstawowego modelu (ang. core model) dostosowanego do sektorów działalności klientów i bezpośrednio połączonego z innymi narzędziami informatycznymi, co umożliwiło szybkie uruchomienie systemu w kolejnych obiektach.

Od 2016 roku, 246 procesów przeniesiono do WMS system Reflex lub na nim uruchomiono: 133 w Europie Zachodniej (Francja, Włochy i Hiszpania), 79 w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Rumunia) i 34 w Europie Wschodniej (Rosja i Ukraina). Rozwiązanie wykorzystywane jest obecnie w ośmiu językach: francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim, polskim, rosyjskim, czeskim i rumuńskim.

Pomiędzy FM Logistic i Hardis Group rozwinęło się prawdziwe partnerstwo mające na celu udoskonalenie systemu Reflex WMS: dostępne w standardzie nowe funkcje i API umożliwiają dostawcy usług logistycznych szybkie wdrażanie tego rozwiązania oraz łatwiejsze łączenie go z ekosystemem rozwiązań logistycznych (tj. zarządzanie środkami transportu i ich rezerwacja, co-packing, kontrola, systemy mechaniczne itp.)

Korzyści
  1. Konfigurowalne, stabilne i skalowalne rozwiązanie do zarządzania magazynem.
  2. Optymalizacja złożonych kompletacji.
  3. Wdrożenie core model, co pozwala skrócić czas uruchomienia.
  4. Samodzielność we wdrażaniu systemu Reflex WMS.
  5. Łatwość obsługi i lepsze wrażenia użytkownika.
  6. Możliwość sterowania zmechanizowanymi i zrobotyzowanymi systemami.