Dystrybucja

Reverse logistics : GT Logistics wdraża zarządzanie zwrotami dla 600 sklepów Lidl dzięki systemowi Reflex WMS

Sektor działalności:
Dostawca usług logistycznych
Miejsce:
Magazyn o powierzchni 30 000 m2 położony w Rivers (Isère)
Rozwiązanie:
Reflex WMS SaaS

System Reflex WMS Web umożliwia nam sprawne przetwarzanie odwróconych przepływów logistycznych, polegających na przyjmowaniu dużych ilości towaru oraz sterowaniu systemem zmechanizowanym (sorter crossbelt). Jego ergonomia pozwoliła zdecydowanie skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych pracowników lub pracowników tymczasowych: obecnie potrafią oni obsługiwać system już w 48 godzin, natomiast wcześniej wdrażanie ich zajmowało co najmniej tydzień

Sylvain Boerez
Kierownik zakładu w Rives.

Projekt w skrócie

Sieć handlowa Lidl France zleciła firmie GT Logistics zarządzanie zwrotami produktów niespożywczych (tekstylia, artykuły DIY, małe AGD) z ponad 600 sklepów w należącym do niej magazynie o powierzchni 30 000 m2 w Rives. System Reflex WMS, sprzężony z systemem zmechanizowanym, ułatwia zarządzanie zwrotami: rocznie przetwarzanych jest ponad 10 milionów produktów, które można później ponownie oferować do sprzedaży.

Kontekst i cele

Co dwa tygodnie Lidl przeprowadza w swoich punktach sprzedażowych akcje promocyjne. Kampanie te generują bardzo duże ilości zwracanych produktów, które są sortowane, ponownie paczkowane i magazynowane, aby mogły następnie wrócić do sklepu i być na nowo oferowane do sprzedaży.

Po przywiezieniu, palety z produktami niesprzedanymi podczas akcji promocyjnych są identyfikowane, a ich zawartość jest oznaczana ilościowo i jakościowo: jeśli produkty są w stanie nowym, można je przepakować i przepaletować, jeśli są uszkodzone, sporządza się na nie ofertę specjalną, jeśli natomiast nie nadają się już do sprzedaży, wypadają z łańcucha sprzedaży.

Dla GT Logistics całe wyzwanie polega na możliwości sprawnego przetworzenia, w magazynie w Rives, od 80 000 do miliona artykułów tygodniowo.

Rozwiązanie

Do obsługi tych zwrotów, dostawca usług logistycznych wdrożył system Reflex WMS Web sprzężony z systemem zmechanizowanym. System do zarządzania magazynem został wybrany przez GT Logistics ze względu na zdolność do sprawnego przetwarzania odwróconych przepływów logistycznych (z zasady bardzo różnorodnych i w dużych ilościach), do przyjmowania dużego wolumenu towarów oraz do sterowania systemami zmechanizowanymi (sorter crossbelt).

Po oznaczeniu ilościowym i jakościowym, towary, które mogą trafić z powrotem do sprzedaży, a więc zostać ponownie wprowadzone do magazynu, są przekierowywane do systemu zmechanizowanego, jeśli rozmiar i waga umożliwiają pobranie ich przez sortownik, a jeśli nie — zajmują się nimi operatorzy. Artykuły dostarczane luzem są ponownie pakowane w sposób identyczny, jak opakowania dostawcy.

System Reflex WMS orkiestruje przepływy do systemów zmechanizowanych lub do operatorów oraz automatyzuje wszystkie obliczenia, dzięki czemu produkty nadające się do przepakowania są kierowane do właściwych miejsc składowania. Ponadto, narzędzie business intelligence MyReport umożliwia codzienne prognozowanie zwrotów oraz poranne przekazywanie szczegółowych informacji o stanie zapasów drogą mailową.

Po przywróceniu artykułów na stan magazynowy są one następnie rozsyłane do sklepów zgodnie z zamówieniami. System Reflex WMS zarządza kompletacją zamówień i wysyłką do punktów sprzedaży.

Korzyści
  • Sprawne przetwarzanie zwrotów produktów o bardzo dużych wolumenach i różnorodności;
  • Podgląd stanów magazynowych produktów, które mogą być ponownie oferowane do sprzedaży;
  • Automatyzacja wszystkich obliczeń, dzięki czemu produkty nadające się do przepakowania są przekierowywane do właściwych miejsc składowania;
  • Intuicyjna ergonomia, przyspieszająca proces uczenia się obsługi systemu WMS: nowi pracownicy i pracownicy tymczasowi mogą obsługiwać system zaledwie po 48 godzinach nauki.