Dostawcy usług logistycznych

Grupa Legendre wybiera system Reflex WMS w trybie SaaS

Sektor działalności:
Usługi logistyczne i usługi transportu multimodalnego
Miejsce:
19 obiektów, w tym 6 in situ (w siedzibie klienta), 130 000 m2 powierzchni magazynowej
Rozwiązanie:
Reflex WMS SaaS

System Reflex oferuje wszystkie funkcje, których potrzebujemy w naszej wielobranżowej działalności. Jego renoma to duży plus przy pozyskiwaniu nowych klientów i stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną na rynku, która już teraz umożliwiła nam zdobycie udziału w rynku

Damien Tricard
Wiceprezes ds. logistyki i handlu

Opis

Firma Legendre Group wybrała system Reflex WMS w trybie SaaS do obsługi logistyki swoich klientów. W wyniku wdrożenia systemu Reflex WMS firma Legendre stała się bardziej elastyczna i zyskała możliwość łatwiejszego dostosowania się do różnych rodzajów działalności swoich klientów, poprawiła także jakość działania w niezwykle konkurencyjnym sektorze.

Kontekst i cele

Grupa Legendre, założona w 1945 roku, to rodzinne przedsiębiorstwo oferujące zindywidualizowane usługi w zakresie transportu multimodalnego i logistyki. Z uwagi na wielobranżowy charakter działalności firma musi mieć dużą zdolność dostosowywania procesów i narzędzi do specyfiki działalności klientów.

W 2012 roku firma Legendre postanowiła wymienić swój system WMS, z którego korzystała od roku 1995, gdyż wymagał on znacznych, kosztownych zmian w celu dostosowania do zróżnicowanych rodzajów działalności i rynków, na których działa. Do przetargu zaproszono 11 producentów oprogramowania. Dział logistyki i magazynowania potrzebował niezwykle wszechstronnego rozwiązania z szerokim zakresem funkcji, by można je było dostosować do nowych kontraktów poprzez prostą konfigurację ustawień. Jednocześnie nowy WMS system powinien być dostępny w trybie SaaS, aby obniżyć koszty IT.

Rozwiązanie

Po wytypowaniu trzech producentów firma Legendre wybrała system Reflex WMS ze względu na jego funkcje, reputację wśród klientów oraz podjęte przez Hardis Group siedmioletnie zobowiązania. Po 20-dniowym szkoleniu projekt poprowadziły wewnętrzne zespoły: wdrożenie narzędzia w 19 obiektach firmy we Francji (130 000 m2 powierzchni magazynowej) zajęło mniej niż dwa lata, w tym wdrożenie łącznie ponad 280 typów interfejsów (prawie 300 użytkowników), skonfigurowanie 150 kont klientów i połączenie ich z systemami informatycznymi.

Korzyści
  • System WMS w trybie SaaS zapewniający skalowalność i szeroki zakres funkcjonalności
  • Możliwość dostosowania narzędzia do specyfiki działalności klienta
  • Samodzielność wewnętrznych zespołów IT przy wdrażaniu systemu Reflex WMS