DIY
Dystrybucja

Na wyspie Reunion, Mr Bricolage wykorzystuje system Reflex In-Store Logistics do optymalizacji zarządzania zapasami sklepowymi

Sektor działalności:
Dystrybucja
Miejsce:
4 sklepy, 6 000 m2 podręcznych magazynów i 2 magazyny o powierzchni 4 000 m2
Rozwiązanie:
Reflex In-Store Logistics i Reflex WMS

Wdrożenie systemu Reflex to podstawa naszej strategii cyfrowego wyróżniania się na niezwykle konkurencyjnym rynku. W kontekście rosnącej liczby artykułów, nie jesteśmy w stanie wywiązać się z obietnicy złożonej naszym klientom bez niezawodnej obsługi logistyczne

Stéphane Lales
Dyrektor ds. logistyki w Mr Bricolage Reunion

Opis

Firma Mr Bricolage Reunion wdrożyła system Reflex WMS i Reflex In-Store Logistics do optymalizacji przepływów logistycznych i precyzyjnego zarządzania zapasami towarów, rozdzielonymi pomiędzy platformę logistyczną, cztery sklepy (25 000 m2 powierzchni sprzedażowej) i 6 000 m2 podręcznych magazynów przy punktach sprzedaży. Oba rozwiązania zapewniają optymalizację wszystkich procesów logistycznych i otwierają drogę dla innych projektów, takich jak operacyjny wariant strategii sprzedaży wielokanałowej oraz mechanizacja przyszłej scentralizowanej platformy logistycznej.

Kontekst i cele

Mr Bricolage, marka specjalizująca się w renowacji oraz upiększaniu domów i ogrodów, posiada cztery sklepy franczyzowe na wyspie Reunion i zarządza 34 000 artykułów.

Aby zapewnić sobie wystarczające zapasy pomiędzy dwiema dostawami na wyspę, firma zmuszona jest do zamawiania u europejskich i azjatyckich dostawców dużych wolumenów towaru. Zamówieniami zarządza platforma logistyczna, na którą składają się dwa magazyny cross-docking o powierzchni 4 000 m2. Do tego pojemność półek nie zawsze pozwala na wyeksponowanie całego asortymentu produktów lub przechowywanie go w okresach zwiększonego ruchu. To powoduje, że strefy magazynowe muszą znajdować się w pobliżu sklepów: Dlatego przy 25 000 m2 powierzchni sprzedażowej znajduje się 6 000 m2 podręcznych magazynów.

Po uprzednim rozważeniu rozpoczęcia działalności w zakresie e-commerce i stwierdzeniu, że system ERP nie pozwoli na precyzyjne zarządzanie zapasami na powierzchniach sprzedażowych i zapasami sklepowymi, firma Mr Bricolage Reunion postanowiła przejść na rozwiązanie umożliwiające optymalizację zarządzania przepływami platformy logistycznej i zapasami w punktach sprzedaży.

Rozwiązanie

Realizację projektu rozpoczęto w 2019 roku, po sporządzeniu mapy przepływów logistycznych, przeprowadzeniu studium wykonalności i określeniu docelowej strategii logistycznej z pomocą firmy Avenir Logistic Conseil, partnera integracyjnego Hardis Group na wyspie Reunion. Pod koniec czerwca uruchomiono platformę logistyczną oraz największy sklep, o powierzchni 11 000 m2, zlokalizowany w Saint-Pierre.

Od tej pory, wszystkie wwożone na wyspę towary (2465 TEU, tj. jednostek równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), są przetwarzane na platformie logistycznej w systemie cross-dock z wykorzystaniem systemu Reflex WMS. Na poziomie sklepu, system Reflex In-Store Logistics umożliwia zarządzanie przyjmowaniem towarów, ich rozdzielaniem pomiędzy półkami (60–70%), a przyległym magazynem (2 000 m2), a także uzupełnianiem przestrzeni sprzedażowej w oparciu o informacje z kas z poprzedniego dnia lub w ciągu dnia, co zapobiega przerwom w dostawach na półki.

Realizację projektu rozpoczęto w 2019 roku, po sporządzeniu mapy przepływów logistycznych, przeprowadzeniu studium wykonalności i określeniu docelowej strategii logistycznej z pomocą firmy Avenir Logistic Conseil, partnera integracyjnego Hardis Group na wyspie Reunion. Pod koniec czerwca uruchomiono platformę logistyczną oraz największy sklep, o powierzchni 11 000 m2, zlokalizowany w Saint-Pierre.

Od tej pory, wszystkie wwożone na wyspę towary (2465 TEU, tj. jednostek równoważnych objętości kontenera o długości 20 stóp), są przetwarzane na platformie logistycznej w systemie cross-dock z wykorzystaniem systemu Reflex WMS. Na poziomie sklepu, system Reflex In-Store Logistics umożliwia zarządzanie przyjmowaniem towarów, ich rozdzielaniem pomiędzy półkami (60–70%), a przyległym magazynem (2 000 m2), a także uzupełnianiem przestrzeni sprzedażowej w oparciu o informacje z kas z poprzedniego dnia lub w ciągu dnia, co zapobiega przerwom w dostawach na półki.

Po tym pierwszym udanym wdrożeniu, w ciągu najbliższych dwóch lat pozostałe sklepy również zostaną wyposażone w to rozwiązanie.

Korzyści
  • Optymalizacja wszystkich procesów logistycznych
  • Pełna widoczność zapasów: magazyny, powierzchnie sprzedażowe i podręczne magazyny
  • Automatyzacja uzupełniania zapasów na sali sprzedażowej w celu uniknięcia niedoborów towarów na półkach
  • Optymalizacja kompletacji zamówień (uzupełnianie zapasów i zamówienia e-commerce)
  • Zdolność do dotrzymywania obietnic składanych klientom w kontekście rosnącej liczby artykułów
Chcesz przenieść zarządzanie logistyką na wyższy poziom?

Odkryj nasze rozwiązania dla łańcucha dostaw i logistyki.