Produkty szybkozbywalne (FMCG)

Firma Pilot osiąga 60% wzrost wydajności w magazynie logistycznym po wdrożeniu systemu Reflex WMS

Sektor działalności:
Przemysł
Miejsce:
1 magazyn o powierzchni 4500 m2, zlokalizowany w Allonzier-la-Caille (region Górna Sabaudia)
Rozwiązanie:
Reflex WMS Web

Dzięki swojej strukturze system Reflex WMS zapewnia optymalizację wszystkich procesów związanych z kompletacją i wysyłką. W celu uzyskania jeszcze większego wzrostu wydajności, połączyliśmy system Reflex z rozwiązaniem Balea, dzięki czemu możemy kompletować wiele zamówień jednocześnie i kontrolować ich wagę w czasie rzeczywistym

Fabien Bessette
Kierownik ds. logistyki w Pilot Corporation of Europe

Opis

Firma Pilot, wiodący europejski producent artykułów piśmienniczych, wdrożyła system Reflex WMS, aby usprawnić i zautomatyzować procesy logistyczne w swoim europejskim magazynie dystrybucyjnym o powierzchni 4500 m2 (2500 artykułów (referencji), 4500 palet na 8-metrowych regałach). Dzięki temu wydajność wzrosła o ponad 60%, a liczba błędów w kompletacji spadła o blisko 70%.

Kontekst i cele

Założona w Japonii w 1918 roku, firma Pilot jest obecnie drugim co do wielkości producentem przyborów piśmienniczych na świecie. Obecna na wszystkich pięciu kontynentach, firma sprzedaje długopisy w ponad 100 krajach. w swojej europejskiej siedzibie w Allonzier-la-Caille (region Górna Sabaudia), produkuje 40 milionów długopisów, a w 30 krajach Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki sprzedaje 100 milionów sztuk rocznie.

W 2011 roku, kiedy firma rozbudowywała swoje europejskie centrum dystrybucyjne, postanowiła wdrożyć system zarządzania magazynem (WMS), by obsługiwać procesy logistyczne w bardziej efektywny sposób, a które do tej pory były obsługiwane wyłącznie przez system ERP.

Rozwiązanie

Po ogłoszeniu przetargu wiosną 2012 roku, jako zwycięskie rozwiązanie wybrano system Reflex WMS, przede wszystkim ze względu na jego zdolność do zarządzania zarówno przepływami B2C (do sklepów detalicznych), jak i przepływami B2B (do dystrybutorów krajowych w każdym regionie). w 2013 roku, po pięciu miesiącach testów i konfiguracji, w nowym magazynie uruchomiono system Reflex WMS.

Od tego czasu wprowadzono trzy duże zmiany mające na celu usprawnienie procesów logistycznych. Operatorów wyposażono w terminale dotykowe RF do kompletacji zamówień dla dystrybutorów. Wprowadzono system masowego zbierania artykułów (jednoczesne kompletowanie od trzech do sześciu zamówień), połączony z systemem kontroli wagi po zakończeniu kompletacji dla sprzedaży detalicznej, aby skrócić dystans, jaki operatorzy muszą pokonać w magazynie i zmniejszyć liczbę błędów. Wdrożono również algorytm, który z wyprzedzeniem oblicza liczbę palet lub paczek dla każdego zamówienia, co usprawnia wybór właściwych przewoźników w systemie TMS (do zarządzania transportem).

Korzyści
  • Wzrost produktywności o blisko 60%
  • Zmniejszenie liczby błędów (a co za tym idzie – reklamacji) związanych z kompletacją o niemal 70%
  • Zmniejszenie rozbieżności w stanach magazynowych i wprowadzenie inwentaryzacji cyklicznej
  • Zarządzanie magazynem w czasie rzeczywistym i śledzenie statusu zamówień