Dystrybucja

Z systemem Reflex WMS firma Raja Benelux zwiększyła wydajność i niezawodność, umożliwiając realizację dostaw w ciągu 24 godzin

Sektor działalności:
Dystrybucja specjalistyczna
Miejsce:
3 centra dystrybucyjne zlokalizowane w Tongres (Belgia) o łącznej powierzchni 50 000 m2
Rozwiązanie:
Reflex WMS

Firma Raja wykorzystywała system Reflex WMS we Francji już od 2003 roku. Konsultacje skłoniły nas do zatwierdzenia tego wyboru dla całej grupy. Przekonała nas zdolność zespołów Hardis Group do wspierania nas długoterminowo

Martin Moermans
Dyrektor ds. logistyki Raja Belgia

Specjalista z zakresu dystrybucji opakowań sprzedający ponad 7500 różnych produktów. Firma wdrożyła oprogramowanie do zarządzania magazynem Reflex WMS, by poradzić sobie ze wzrostem działalności, skuteczniej i w bardziej niezawodny sposób przetwarzać około 2000 zamówień wysyłanych codziennie do siedmiu krajów oraz dotrzymać obietnicy 24-godzinnych dostaw.

Kontekst i cele

Raja Belgia to oddział grupy Raja, europejskiego lidera w dystrybucji opakowań. Firma ma w ofercie ponad 7500 produktów sprzedawanych za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznych centrów obsługi klienta lub katalogów w wersji papierowej, zobowiązując się do zapewnienia 24-godzinnej dostawy na terenie Belgii, Holandii, Luksemburga i Niemiec, a na terenie Austrii, Szwajcarii i Danii do zapewnienia 48-godzinnej dostawy. Trzy centra dystrybucyjne realizują wysyłki ponad 2000 zamówień dziennie.

Na początku 2011 roku, firma Raja Belgia postanowiła zastąpić system ERP,wykorzystywany do zarządzania procesami przyjmowania, kompletacji i wysyłania zamówień, wiodącym na rynku systemem WMS. Cele: wsparcie rozwoju firmy (+10% rocznie), bardziej efektywne przetwarzanie zamówień i dotrzymanie obietnicy dostaw następnego dnia. Jednocześnie rozpoczęto projekt racjonalizacji narzędzi informatycznych, a w szczególności wdrożenia jednego pakietu oprogramowania do zarządzania magazynem w całej grupie Raja. Przy wsparciu firmy konsultingowej, firma Raja Belgia określiła wszystkie potrzeby głównych oddziałów grupy i skontaktowała się z najważniejszymi producentami systemów WMS na rynku.

Rozwiązanie

Po zakończeniu konsultacji wybór padł na WMS system Reflex, który wykorzystywano w firmie Raja we Francji już od 2003 roku, ze względu na jego zakres funkcjonalny, elastyczność działania i ustawień, co umożliwiło dostosowanie go do specyfiki działalności firmy. Kluczowa w procesie podejmowania decyzji była również zdolność zespołów Hardis Group do udzielania wsparcia przy wdrażaniu rozwiązania, a także referencje międzynarodowych firm prowadzących podobną działalność.

W miarę zmieniających się potrzeb firmy Raja Belgia, wdrożone w 2012 roku rozwiązanie jest stale rozwijane. Zespoły logistyczne są teraz całkowicie samodzielne, jeśli chodzi o zmianę konfiguracji procesów w systemie Reflex, a wsparcia zespołów Hardis Group potrzebują jedynie wówczas, gdy niezbędna jest modyfikacja core system.

Korzyści
  • Konsolidacja informacji o zamówieniach w celu optymalizacji kompletacji
  • Optymalizacja ścieżek kompletacji i odległości pokonywanych przez operatorów
  • Mniej błędów przy kompletacji
  • Monitorowanie aktywności i wydajności logistycznej w czasie rzeczywistym
  • Identyfikowalność poszczególnych partii opakowań produktów spożywczych