Logistyka dla zakładów produkcyjnych

Hardis Group wspiera transformację cyfrową łańcucha dostaw (supply chain) w Renault Group

Sektor działalności:
Przemysł
Miejsce:
Około trzydziestu magazynów produkcyjnych na całym świecie
Rozwiązanie:
Reflex WMS

Prawdziwe partnerstwo z Hardis Group zawiązywało się już od 2018 roku, przy wspólnym wprowadzaniu innowacji i wzbogacaniu systemu Reflex WMS o nowe, odpowiadające naszym specyficznym wymaganiom, funkcje. Przykładem może być graficzne wyświetlanie magazynów produkcyjnych, zrównoważone zarządzanie opakowaniami czy jeszcze dokładniejsza identyfikowalność, mająca na celu zmniejszenie liczby wycofywanych artykułów w przypadku problemów.

Ludovic Doudard
dyrektor generalny ds. inżynierii procesowej łańcucha dostaw, Renault Group.

Opis

Renault Group od kilku lat prowadzi szeroko zakrojony projekt cyfrowej transformacji swojego łańcucha dostaw. Producent samochodów wdraża Reflex WMS we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych, zastępując nim własne, wewnątrzfirmowe narzędzie, a głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa zarządzania powierzchnią magazynową i zasobami w czasie rzeczywistym, zwiększenie niezawodności i identyfikowalności stanów magazynowych oraz automatyzacja niektórych procesów.

Kontekst i cele

Renault Group to jeden z czołowych producentów samochodów na świecie będący właścicielem marek takich jak Renault, Nissan, Dacia, Lada, Alpine itp. Obecna w 39 krajach grupa zatrudnia blisko 160 000 pracowników.

Od kilku lat Renault Group dokonuje prawdziwej transformacji cyfrowej swojego łańcucha dostaw. Producent samochodów nawiązał partnerstwo z Hardis Group mające na celu wspólne wdrożenie innowacji i cyfryzacji swojego łańcucha dostaw we wszystkich należących do niego zakładach produkcyjnych w każdym zakątku świata.

Rozwiązanie

W ramach tego porozumienia, Reflex WMS for Factory zastępuje wykorzystywane do tej pory w Renault Group jej własne, wewnątrzfirmowe narzędzie do zarządzania logistyką. Po pierwszym wdrożeniu w zakładzie produkcyjnym MCA w Maubeuge, gdzie połączono wszystkie realizowane przez grupę pilotażowe projekty cyfrowe, oprogramowanie jest stopniowo wdrażane w magazynach produkcyjnych we wszystkich należących do grupy zakładach produkcyjnych.

O wyborze systemu Reflex zadecydowała przede wszystkim jego solidność oraz możliwość zarządzania powierzchnią magazynową i zasobami w czasie rzeczywistym (operatorzy, systemy zmechanizowane lub zrobotyzowane, artykuły podawane na brzeg linii produkcyjnej). Zespoły Renault doceniły również zaangażowanie zespołów Hardis Group we wspólne opracowywanie, wraz z klientami z sektora przemysłowego, specjalnych, dostosowanych do niego funkcji, zwłaszcza tych z zakresu identyfikowalności komponentów i ich pochodzenia.

Korzyści
  • większenie wydajności o 10–15% w przypadku zarządzania powierzchnią magazynową i zasobami.
  • Podgląd w czasie rzeczywistym danych dotyczących stanów magazynowych i przepływów logistycznych.
  • Zwiększona identyfikowalność w kontekście coraz większej liczby montowanych w samochodach komponentów.
  • Zmniejszenie śladu węglowego: zrównoważone zarządzanie opakowaniami, optymalizacja zapełniania samochodów ciężarowych i środków transportu, relokacja dostawców w pobliże zakładów produkcyjnych.