Dostawcy usług logistycznych

Wholesale & Logistics korzysta z systemu Reflex WMS do zarządzania działaniami logistycznymi w swoich poszczególnych obiektach

Sektor działalności:
Handel hurtowy i usługi logistyczne
Miejsce:
6 magazynów, w tym 3 zmechanizowane, o łącznej powierzchni 38 000 m2, w Luksemburgu i Belgii
Rozwiązanie:
Reflex WMS Web

Reflex to niezwykle elastyczne narzędzie, które umożliwia zarządzanie bardzo dużą liczbą pozycji o różnych cechach, rozmiarach i cyklu rotacji. Rozwiązanie jest stale wzbogacane o nowe funkcje

Thomas Chalant
General Manager w NewCo Log

Opis

NewCo Log (dostawca usług logistycznych), Fixmer, a wkrótce także Lyfra-Lekkerland (dystrybutorzy hurtowi z Luksemburga i Belgii) wykorzystują system Reflex WMS do zarządzania operacjami przyjmowania, kompletacji i wysyłki zamówień obejmujących ponad 8000 jednostek magazynowych. System do zarządzania magazynem firmy Hardis Group zarządza zarówno ręcznymi, jak i zautomatyzowanymi przepływami kompletacji zamówień za pomocą trzech różnych systemów zarządzania magazynem (WCS).

Kontekst i cele

Wholesale & Logistics SA to wiodący dystrybutor hurtowy artykułów szybkozbywalnych w krajach Beneluksu, który, dążąc do dywersyfikacji swojej działalności, stworzył w 2013 roku NewCo Log, nowy podmiot świadczący usługi logistyczne i transportowe. Po rozważeniu możliwości stworzenia własnego systemu do zarządzania magazynem, grupa zdecydowała się ostatecznie na rozwiązanie rynkowe, zdolne do zarządzania kilkoma magazynami i kilkoma firmami, a także 8 tysiącami bardzo zróżnicowanych produktów spożywczych i niespożywczych (tytoń, kawa, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, słodycze itp.).

Rozwiązanie

Wybór szybko padł na system Reflex – wdrożony za pośrednictwem firmy Kouka, partnera Hardis Group w zakresie integracji systemów WMS w krajach Beneluksu – ze względu na jego elastyczność w zakresie konfiguracji i kompatybilność z systemami ERP wykorzystywanymi w obiektach grupy i przez jej klientów. Grupę Wholesale & Logistics przekonała również solidność rozwiązania oraz wbudowane funkcje ręcznej i zmechanizowanej orkiestracji przepływów kompletacji z wykorzystaniem takich rozwiązań jak pick-to-light, pick-to-scan czy pick-to-voice. w 2013 r. rozwiązanie zostało w ciągu czterech miesięcy wdrożone w magazynie NewCo Log w Luksemburgu i jest wykorzystywane zarówno jako rozwiązanie samodzielne, jak i w połączeniu z systemem SAP ERP, z którego korzysta jeden z klientów firmy.

W 2017 roku, po migracji do systemu Reflex Web, rozwiązanie wdrożono w kolejnym podmiocie grupy, firmie Fixmer z Luksemburga, specjalizującej się w dystrybucji hurtowej. w drugim przypadku system zarządzania magazynem połączono z systemem TWI i systemem ERP Navision. Dystrybutor hurtowy wykorzystuje obecnie system Reflex do zarządzania dostawami do 800 punktów sprzedaży (stacje benzynowe, niezależni detaliści, duże sieci detaliczne, operatorzy specjalni i organy władzy lokalnej).

Na początku 2019 roku belgijski dystrybutor hurtowy Lyfra-Lekkerland również wdroży system Reflex WMS w swoich magazynach. Rozwiązanie to będzie sterować systemami automatycznej kompletacji zamówień Knapp i ABM (SSI Schaefer) i zostanie połączone z systemem ERP Navision. Grupa planuje również przemodelowanie swoich procesów i wdrożenie funkcji „track and trace”, aby dostosować się do wymogów europejskiej dyrektywy dotyczącej identyfikowalności i śledzenia pochodzenia wyrobów tytoniowych.

Korzyści
  • Precyzyjne sterowanie działaniami logistycznymi i wydajnością
  • Pełna identyfikowalność przepływów i operacji logistycznych
  • Orkiestracja w czasie rzeczywistym przepływów ręcznych i zmechanizowanych
  • Współpraca z klientami za pośrednictwem portalu e-Reflex