Klienci
11 May 2022

FM Logistic: już 250 operacji logistycznych zarządzanych za pomocą systemu Reflex WMS

FM Logistic podjęło decyzję o zmianie oprogramowania WMS i stopniowym przenoszeniu zarządzania procesami magazynowymi swoich klientów do systemu Reflex WMS od Hardis Group. Hardis Group i FM Logistic wypracowały wspólny efektywny model współpracy umożlwiający wdrażanie kolejnych aktywności samodzielnie przez odpowiednio przeszkolone zespoły operatora.

Warszawa, 17 maja 2022 r. – Reflex Logistics Solutions, twórca oprogramowania do zarządzania procesami logistycznymi w obiektach magazynowych, podsumowuje dotychczasową współpracę z FM Logistic, w zakresie realizowania operacji logistycznych za pomocą systemu Reflex WMS. Oprogramowanie wykorzystywane jest dla klientów z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, FMCG, również w kanale e-commerce. System do zarządzania magazynem jest w pełni zintegrowany z ekosystemem rozwiązań usług logistycznych. Jest to możliwe dzięki stopniowemu rozbudowywaniu interfejsów API oferowanych standardowo w ramach rozwiązania. W celu poprawienia wydajności i jakości usług FM Logistic planuje sukcesywnie realizować projekty pozwalające na dalszą mechanizację i automatyzację procesów składowania i kompletacji w swoich magazynach.

Autonomiczne wdrażanie systemu Reflex WMS w całej Europie

Od 2016 roku 246 operacji zostało przeniesionych do systemu Reflex WMS: 133 w Europie Zachodniej, 79 w Europie Centralnej oraz 34 w Europie Wschodniej. Rozwiązanie jest obecnie używane w ośmiu językach, m.in. francuskim, angielskim, włoskim i polskim.
Jesteśmy teraz w stanie zintegrować system Reflex WMS w sposób całkowicie autonomiczny. Migrujemy jedno działanie w danym kraju, aby zwiększyć umiejętności krajowych zespołów wsparcia i kluczowych użytkowników w każdej placówce. Pozostałe migracje mogą być następnie przeprowadzane w poszczególnych krajach przy wsparciu naszych zespołów centralnych – wyjaśnia Rodolphe Bey, Director of Warehouse and Control Tower IT Department, FM Logistic.

Koncentracja na Europie Środkowej

W Europie Centralnej FM Logistic i Hardis Group wspólnie wdrażają system Reflex WMS. W ramach kooperacji czterech konsultantów wspiera zespoły dostawcy usług logistycznych, i tym samym, pomaga w uruchomieniu oprogramowania głównie w sektorze kosmetycznym, farmaceutycznym czy handlu elektronicznego. W Polsce spółka obecna jest od 2021 roku, pod nazwą Hardis Group Polska. Otwarcie nowej filii to element strategii rozwoju działań wokół oprogramowania Reflex na arenie międzynarodowej. Jej realizacja rozpoczęła się w 2017 r. i skupia się głównie na rozszerzeniu zakresu funkcjonalnego oferowanych rozwiązań: poprzez szczególnie znaczące prace badawczo-rozwojowe (14% sprzedaży w 2020 r.)

Dzięki otwarciu przez Grupę Hardis oddziału w Polsce, w ciągu jednego roku udało nam się podwoić liczbę wdrożeń w Europie Środkowej. Naszym celem w tym regonie jest przenoszenie od 15 do 20 procesów rocznie do nowego systemu Reflex WMS – mówi Guilhem Vicaire, Central Europe Business Solutions Director, FM Logistic.

Wspólne prace rozwojowe nad udoskonaleniem i szybszym wdrożeniem systemu Reflex WMS

W ciągu ostatnich trzech lat FM Logistic i Hardis Group nawiązały partnerski model współpracy w celu udoskonalenia systemu Reflex WMS, zarówno pod względem funkcjonalność, jak i szybkości działania. Nowe funkcje i interfejsy API systemu Reflex WMS stopniowo wzbogacają podstawowy model oprogramowania dla FM Logistic, umożliwiając operatorowi logistycznemu szybsze wdrażanie rozwiązania i łatwiejszą integracjęz ekosystemem rozwiązań logistycznych (zarządzanie transportem i rezerwacją, co-packing, wieże kontrolne, mechanizacja itp.).

Pracujemy ramię w ramię z działem badawczo-rozwojowym Hardis Group nad projektowaniem nowych, standardowych funkcji rozwiązania. To nowe podejście pozwala nam systematycznie i szybko wdrażać kwartalne aktualizacje i korzystać z najnowszych innowacji oferowanych w systemie Reflex, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania – komentuje Rodolphe Bey.

Efektywne zarządzanie procesami magazynowymi jest kluczowe w działalności produkcyjnej czy handlowej. Szczególne znaczenie ma dla operatorów logistycznych, którzy ze względu na olbrzymią konkurencyjność tego rynku, muszą stale obniżać koszty prowadzonych działalności przy jednoczesnym podnoszeniu jakości i innowacyjności swoich usług. Tym bardziej cieszymy się, że FM Logistic konsekwentnie wdraża nasze rozwiązanie w kolejnych lokalizacjach. To potwierdzenie, że Reflex WMS jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów – podsumowuje Jarosław Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży, Reflex Polska.