Firma
24 March 2021

Hardis Group dobrze przetrwała kryzys i potwierdza swoje cele na rok 2021

Mimo kryzysu Hardis Group utrzymała w 2020 roku wysoki poziom działalności, a nawet odnotowała przyspieszenie w niektórych dziedzinach, które będą napędzać wzrost w 2021 roku. Na poziomie międzynarodowym spółka będzie kontynuować strategię inwestowania i ekspansji w Europie.

Grenoble, 24 marca 2021: Hardis Group – firma doradcza, dostawca usług cyfrowych i wydawca oprogramowania – podsumowuje rok 2020. O ile skutki kryzysu były wyraźnie odczuwalne wiosną, o tyle bardzo dobry pierwszy kwartał i wyraźny wzrost w ostatnich czterech miesiącach 2020 roku pozwoliły firmie nie poddać się kryzysowi gospodarczemu wynikającemu z ogłoszenia pandemii. W ogólnym podsumowaniu Hardis Group zamyka rok z obrotami na poziomie 119,4 mln euro, co jest wynikiem stabilnym w porównaniu do roku 2019. Rentowność także jest bardzo blisko poziomu z poprzedniego roku.

Jasno określone czynniki wzrostu

Firmie Hardis Group udało się osiągnąć te wyniki za sprawą kilku gałęzi działalności, które przekroczyły cele stawiane na początku roku. Do nich zalicza się sprzedaż licencji oprogramowania Reflex (pakiet oprogramowania logistycznego dla magazynów, sklepów i zakładów produkcyjnych), hosting tych rozwiązań (wzrost o 20%) oraz działalność w chmurze. Usługi przeznaczone dla sektora ubezpieczeń (Insurance & Financial Services) osiągnęły wyznaczony cel (4,6 mln euro) w pierwszym roku działalności jako pełnoprawna jednostka biznesowa. Do tego zysk z integracji narzędzi Salesforce i Workplace from Facebook podwoił się w 2020 roku.

Jeśli chodzi o działalność poza Francją, to wyniki oddziału hiszpańskiego są stabilne, a holenderskiego odnotowały spektakularny – jak na obecne warunki – wzrost obrotów o prawie 60%.

W ujęciu ogólnym działalność bardzo ucierpiała na wiosennym lockdownie, ale wyraźnie ożywiła się w drugim półroczu. Firma wykorzystała okres spadku popytu na dopracowanie strategii transformacji systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów chmury publicznej. W tym czasie pracownicy kierowani byli na kursy i zdobywali różne certyfikaty, w tym związane z Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP). Hardis Group zwiększyła też o 15% w porównaniu z rokiem ubiegłym nakłady na badania i rozwój (R&D) pakietu Reflex.

Nie osiągnęlibyśmy takiego wyniku bez niezawodnego zaangażowania naszych pracowników. Obecne wyniki umożliwiają uruchomienie w 2021 roku ambitnych projektów dotyczących innowacji logistycznych na poziomie międzynarodowym oraz w chmurze – podkreśla Nicolas Odet, prezes Hardis Group.

Strategia utrzymana na rok 2021

W ubiegłym roku Hardis Group podpisała kilka strategicznych umów w ramach swojej rozszerzonej strategii skoncentrowanej na chmurze. Także w nadchodzącym roku firma będzie kontynuować tę strategię przez zacieśnienie współpracy z Google i Microsoft oraz starania o uzyskanie certyfikatów Azure i GCP dla swoich pracowników. Równocześnie działalność systemów hostingu w chmurze nadal będzie inwestować w industrializację i automatyzację procesów i narzędzi.

Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2021 roku i kolejnych Hardis Group będzie koncentrować się na rozwoju działalności związanej z usługami Salesforce i zamierza zwiększyć przychody o 20%. Takie ambitne cele przekładają się oczywiście na dążenie do wzrostu zarówno organicznego, jak i zewnętrznego. Usługi związane z wdrażaniem narzędzia Workplace from Facebook – platformy do komunikacji i współpracy w przedsiębiorstwie – przyjmą podobną ścieżkę rozwoju. Staliśmy się najważniejszym partnerem Facebooka we Francji – stwierdza Nicolas Odet.

W 2021 roku Hardis Group planuje również przyspieszyć rozwój w sektorze ubezpieczeń. Już teraz oferuje unikalną na rynku ofertę obejmującą doradztwo strategiczne i operacyjne, wsparcie projektów operacyjnych transformacji IT oraz wdrażanie zmian.

Jeśli chodzi o oprogramowanie logistyczne, to w 2021 roku Hardis Group utrzyma wydatki na badania i rozwój na poziomie z 2020 roku, przy czym na ten rok zaplanowano kilka nowości. Sprzedaż będzie natomiast pobudzana przez zdecydowany wzrost zapotrzebowania na rozwiązania logistyczne w sklepach i zakładach produkcyjnych oraz przez stały rozwój rozwiązań SaaS.

Wreszcie 2021 rok będzie dobrym momentem do wyraźnego zaznaczenia obecności międzynarodowej. W tym roku i w kolejnych do oddziałów w Hiszpanii i Holandii powinny dołączyć nowe oddziały w Europie.