Firma
22 March 2023

Hardis Group przekracza 150 milionów euro obruto

Hardis Group osiągnęła w 2022 roku skonsolidowany obrót w wysokości 156 mln euro, co oznacza wzrost o prawie 18% w porównaniu z rokiem 2021. W 2023 roku grupa zamierza kontynuować swój wzrost, zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, we Francji i na arenie międzynarodowej.

Grenoble, Francja, 22 marca 2023 – Hardis Group, firma konsultingowa i świadcząca usługi IT, integrator Salesforce i wydawca oprogramowania logistycznego, ogłasza, że jej skonsolidowane przychody za rok podatkowy 2022 wzrosły o prawie 18%, przekraczając zakładany cel – 150 milionów euro. Silna ekspansja międzynarodowa grupy, widoczna była zwłaszcza w zakresie działalności wydawniczej związanej z oprogramowaniem Reflex. W 2023 roku, Hardis Group spodziewa się osiągnięcia skonsolidowanych przychodów w wysokości 190 mln euro, co oznacza wzrost o kolejne 22% w porównaniu z rokiem 2022. Ponadto, grupa planuje zatrudnić 360 nowych pracowników.

2022: przyspieszenie międzynarodowego wzrostu – organicznego i zewnętrznego

Wśród najważniejszych wydarzeń w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r., Hardis Group wyróżnia:

  1. Znaczący wzrost w swojej działalności związanej z oprogramowaniem logistycznym Reflex: wzrost o 16% ogółem i o 46% w skali międzynarodowej (dla jej filii zlokalizowanych w Niderlandach, Hiszpanii i Polsce).
  2. 67% wzrost aktywności w zakresie integracji Salesforce i Workplace z Meta we Francji; (europejska ekspansja rozpoczęła się wraz z przejęciem Cloudity pod koniec 2022 roku).
  3. 10% wzrost w swojej działalności w zakresie usług IT i konsultingu.

“Wzrost we wszystkich gałęziach naszego biznesu znacznie przewyższa wzrost rynku IT, szacowany przez Numeum na 7,5% na 2022 rok” – podkreśla Yvan Coutaz, dyrektor zarządzający Hardis Group.

“Zaufanie klientów leży u podstaw naszego rozwoju” – dodaje Nicolas Odet, Prezes Hardis Group. “Dlatego podejmujemy się realizacji coraz większej liczby projektów cross-activity: doradztwo, integracja rozwiązań biznesowych lub technologicznych, przenoszenie aktywności do chmury, rozwój Reflex, itp.”.

Najważniejsze wydarzenia w 2022 r.

  1. Styczeń 2022: podpisanie partnerstwa z firmą A2B Solutions, która oferuje usługi konsultingowe i integracyjne wokół pakietu oprogramowania Reflex w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii.
  2. Marzec 2022: przejęcie Carrenet, integratora Salesforce z siedzibą w regionie paryskim.
  3. Listopad 2022: przejęcie Cloudity, integratora Salesforce z siedzibą w Polsce, obecnego również w regionie DACH i krajach skandynawskich. Wszystkie zespoły dedykowane integracji Salesforce są teraz zgrupowane w ramach nowej struktury, działającej pod marką Cloudity.

Jeśli chodzi o aspekty pozafinansowe, rok 2022 był dla Hardis Group okazją do zwiększenia liczby inicjatyw CSR, w celu:

  1. zmniejszenia śladu środowiskowego swojej działalności i działalności swoich klientów,
  2. wzmocnienia różnorodności i równych szans oraz promowania włączenia społecznego poprzez edukację.

Przykłady obejmują obliczenie śladu węglowego w całej Francji, organizację warsztatów Fresque du climat, stworzenie zrównoważonej praktyki cyfrowej, rekrutację większej liczby kobiet, zatrudnienie osób niepełnosprawnych oraz partnerstwo z École 42 Lyon, Simplon i stowarzyszeniem DesCodeuses.

2023: kontynuacja rozwoju międzynarodowego

W 2023 roku Hardis Group przewiduje wzrost obrotów o 22% i przekroczenie granicy 190 milionów euro. Wygląda na to, że rozwój grupy będzie napędzany dzięki realizacji międzynarodowych projektów oraz współpracy zespołów odpowiadających za świadczenie usług dla dużych i średniej wielkości klientów na terenie Francji oraz na arenie międzynarodowej.

“Kontynuujemy inicjatywy mające na celu wzmocnienie naszej obecności w Europie, zarówno organicznie, jak i poprzez wzrost zewnętrzny, a także zwiększamy nasze możliwości wspierania rozwoju naszych klientów w Stanach Zjednoczonych i Azji – w szczególności we współpracy z naszymi partnerami-integratorami” – mówi Nicolas Odet.

Najważniejsze wydarzenia z początku 2023 roku

  1. Marzec 2023: przejęcie firmy Sislog, hiszpańskiego wydawcy oprogramowania do zarządzania magazynem (WMS). Hardis Group Iberia zatrudnia obecnie 75 pracowników, przejmując w ten sposób pozycję lidera na iberyjskim rynku dostawców WMS.
  2. Marzec 2023: nowy model dystrybucji (SaaS) systemu Reflex dostępny w Google Cloud. Wprowadzenie nowego rozwiązania o nazwie Reflex Visibility, które ma wspierać wdrażanie kooperatywnego i ujednoliconego łańcucha dostaw, podglądu operacji i zapasów w czasie rzeczywistym i orkiestracji operacji logistycznych.

By osiągnąć te cele, Hardis Group planuje dalsze inwestycje w pozyskiwanie nowych talentów i budowanie lojalności pracowników. “W 2022 roku zorganizowaliśmy 5 200 szkoleń, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu do 2021 roku. Zamierzamy kontynuować to podejście, aby zwiększyć umiejętności naszych pracowników, zarówno pod względem wiedzy specjalistycznej, jak i umiejętności interpersonalnych” – wyjaśnia Yvan Coutaz. Firma planuje powiększyć swoje szeregi w 2023 roku o 360 nowych pracowników (we Francji i w swoich filiach na rynkach zagranicznych).

W zakresie realizacji strategii CSR, oprócz inicjatyw wewnętrznych (równość szans, integracja osób niepełnosprawnych, odpowiedzialna technologia cyfrowa itp.), Hardis Group zamierza stopniowo włączać to podejście do swojej oferty oraz do sposobów świadczenia usług klientom.