Produkty
04 March 2020

Hardis Group wprowadza nowy moduł do sterowania wszystkimi systemami WCS w czasie rzeczywistym

Hardis Group prezentuje WCS Master, moduł do sterowania wszystkimi procesami zmechanizowanymi i zautomatyzowanymi z użyciem Reflex WMS. Moduł jest nie tylko uniwersalny i szybki w konfiguracji, lecz także zmniejsza koszty integracji systemu WMS i wszystkich WCS dostępnych na rynku. Panele sterujące zapewniają ujednolicony widok wszystkich zasobów (materialnych i ludzkich) w czasie rzeczywistym w magazynach i zakładach produkcyjnych, ułatwiając identyfikowanie nieprawidłowości i szybkie wdrażanie działań korygujących.

Grenoble, 4 marca 2020 roku – Hardis Group, firma doradcza, dostawca usług cyfrowych i wydawca oprogramowania prezentuje WCS Master, moduł zintegrowany bezpośrednio w systemie zarządzania magazynem Reflex WMS do jednolitego zarządzania wszystkimi zadaniami systemów zmechanizowanych i zautomatyzowanych. Nowy moduł ułatwia wymianę między WMS a wszystkimi WCS na rynku (układnice, sortery, przenośniki, system kompletacji PTL (pick by light), roboty do kompletowania zamówień, wózki samojezdne (AGV) itp.). Panele sterujące dają możliwość nadzoru nad działaniem poszczególnych systemów zmechanizowanych (załadunek, przepływ, opóźnienie itd.), co ułatwia podejmowanie decyzji operacyjnych i działań naprawczych w czasie rzeczywistym odpowiednio do dostępnych zasobów (materialnych i ludzkich) i zgłoszonych nieprawidłowości.

Uproszczenie i przyspieszenie połączenia systemu WMS z WCS

„Punktem wyjścia było stwierdzenie, że magazyny są coraz bardziej zmechanizowane i zautomatyzowane. W związku z tym założyliśmy, że stworzymy uniwersalny i łatwy do wdrożenia system nadzoru WCS. Tymczasem proces integracji programów WCS w systemie WMS, który odrywa rolę ich managera, był czasochłonny i nie spełniał potrzeby managerów kontroli działania w czasie rzeczywistym” – tłumaczy Christophe Bergeron, doradca i specjalista ds. integracji Hardis Group. System WCS Master oparty na architekturze sterowana zdarzeniami (Event-Driven Architecture / EDA) może współpracować ze wszystkimi WCS dostępnymi na rynku. Systemom zmechanizowanym daje możliwość subskrybowania wybranych zdarzeń opublikowanych przez WMS (zadań do wykonania), które muszą przetworzyć. Potwierdzenie w WMS, że działania zostały zrealizowane, jest wykonane przez interfejs programowania aplikacji (API). Wymiany danych między WCS a WMS są zabezpieczone i archiwizowane.

 

Sterowanie wszystkimi zasobami w czasie rzeczywistym i koordynowanie działań

Panele sterowania Reflex dają kierownikom magazynów możliwość nadzoru nad poszczególnymi systemami zmechanizowanymi (poziom obciążenia, przepływ, opóźnienia, awarie sprzętu itp.). Otrzymują oni aktualny i ujednolicony widok wszystkich zasobów (materialnych i ludzkich), co ułatwia im zarządzanie operacjami logistycznymi, identyfikowanie nieprawidłowości i szybkie wdrażanie działań korygujących. W połączeniu z modułami Order Flow Balancing (planowanie przepływów w czasie rzeczywistym) i Labour Management System (dynamiczne rozdzielanie zasobów) dostępnymi od ubiegłego roku, WCS Master umożliwia pełny nadzór i planowanie wszystkich przepływów w czasie rzeczywistym, bez względu na to, czy są one wykonywane przez maszyny, czy pracowników. „Za cel stawiamy sobie zwiększanie elastyczności i płynności działania w magazynach i zakładach produkcyjnych przez unikanie wąskich gardeł i ułatwianie zarządzania nieprawidłowościami, aby zmaksymalizować wydajność przez lepsze wykorzystanie wszystkich zasobów ludzkich i sprzętowych” – podsumowuje Christophe Bergeron.