Produkty
31 March 2021

Virtual Warehouse – system zarządzania Reflex WMS wzbogaca się o nowe funkcje konfigurowania i wizualnego zarządzania w centrach logistycznych

Funkcja Virtual Warehouse jest standardowo zintegrowana z systemem zarządzania magazynem Reflex WMS. Dzięki niej można stworzyć obraz magazynów logistycznych lub stref składowania w zakładach przemysłowych. Taka precyzyjna mapa procesów ułatwia konfigurację systemu Reflex WMS, zarządzanie w czasie rzeczywistym, stały rozwój zakładów i centrów, a także poprawę procesów operacyjnych.

Grenoble, 24 kwietnia 2021 roku: Hardis Group – firma doradcza, dostawca usług cyfrowych i wydawca oprogramowania – wzbogaca swój system Reflex WMS do zarządzania magazynem o nową funkcję graficznej prezentacji funkcjonowania magazynów. Nowe rozwiązanie, nazwane Virtual Warehouse, zostało zaprojektowane z myślą o wsparciu osób odpowiedzialnych za logistykę w skuteczniejszym prezentowaniu stanów magazynowych i wizualizacji zarządzania logistyką w zakładach przemysłowych. Dzięki funkcji „wirtualnego magazynu” można skuteczniej skonfigurować system Reflex WMS, przyspieszyć jego adaptację do własnych potrzeb i sterować pracą w czasie rzeczywistym.

Precyzyjne opracowanie i wizualizowanie procesów w centrach logistycznych

Podstawowym celem funkcji Virtual Warehouse jest uproszczenie i przyspieszenie konfiguracji systemu Reflex WMS przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka błędu w ustawieniach. Ergonomiczny interfejs graficzny daje użytkownikowi możliwość stworzenia wiernego odwzorowania struktury magazynu, obejmującej drogi przemieszczania, poziomy, strefy przyjęć i wydań, strefy buforowe itp. Możliwość wgrania planu magazynu i uzupełniania go informacjami podnosi precyzję wyników i skraca czas procesu indywidualnego dostosowania ustawień. Im mapa jest dokładniejsza, tym daje większe możliwości wykorzystania silników optymalizacji w czasie rzeczywistym. Na przykład ustawienie tras w obrębie magazynu umożliwia inteligentne grupowanie zadań odpowiednio do odległości i kierunków ruchu – wyjaśnia Pauline Poissonnier odpowiedzialna za Reflex Supply Chain Solutions w Hardis Group.

Funkcja Virtual Warehouse nie tylko gwarantuje adekwatność między rzeczywistymi procesami a wprowadzoną konfiguracją, lecz także zapewnia planistom elastyczność, autonomię i reaktywność w momencie zmiany organizacji (nowe strefy, nowe procesy itp.) lub kiedy te zmiany zachodzą bardzo często. Takie zjawisko występuje w zakładach produkcyjnych, w których procesy i działania są uzależnione od planu produkcji i muszą być stale dostosowywane do dynamiki sytuacji.

Wizualizacja i wsparcie decyzji operacyjnych

Graficzne przedstawianie procesów pomaga w lepszej organizacji magazynów i ich ciągłej optymalizacji. Dzięki funkcji Virtual Warehouse osoby odpowiedzialne za logistykę otrzymują konkretne wsparcie w zarządzaniu wykorzystaniem magazynów i podejmowaniu decyzji operacyjnych. Dane przedstawiane są w sposób graficzny w postaci tzw. map ciepła (ang. heatmap), na których odpowiednio dobrane kolory oznaczają intensywność zachodzenia poszczególnych zjawisk i procesów. Dzięki temu łatwo zauważyć wąskie gardło, brak równowagi działań czy ryzyko utraty płynności.

Na obecnym etapie działa mapa ciepła dla ruchów oczekujących. Jednocześnie trwają także prace nad opracowaniem map współczynnika zapełnienia magazynu oraz częstotliwości kompletacji.

Narzędzie ma duży potencjał rozwoju między innymi przez wykorzystanie analizy danych historycznych i symulacji, które pomagają w podejmowaniu działań naprawczych (np. potencjalne zyski z optymalizacji odległości w przypadku reorganizacji rozmieszczenia, przywrócenie równowagi zasobów, reorganizacja strefy).