FM Logistic wdrożyła system Reflex WMS we Francji i za granicą

Opis

Firma FM Logistic wybrała system Reflex WMS, aby stopniowo zastąpić swoje wewnętrzne oprogramowanie firmowe do zarządzania magazynem. Rozwiązanie dostosowano tak, aby odpowiadało na specyficzne potrzeby klientów tego dostawcy usług logistycznych oraz aby możliwe było szybkie wdrożenie go we Francji i za granicą przez zespoły wewnętrzne. Stało się ono dla całej grupy wiodącym rozwiązaniem do zarządzania działalnością klientów o złożonych przepływach logistycznych.

Sektor działalności: Usługi logistyczne

Miejsce: Azja, Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Europa Zachodnia i Ameryka Łacińska — 23 300 pracowników

Rozwiązanie: Reflex WMS

Kontekst i cele

Firma FM Logistic, założona w 1967 roku, stopniowo zdobywała pozycję międzynarodowego lidera w dziedzinie magazynowania, transportu i pakowania, szczególnie w branży produktów szybkozbywalnych, dystrybucji, perfum i kosmetyków, przemysłu oraz zdrowia. 

W przeszłości FM Logistic opierała się w 60% na systemach WMS opracowanych we własnym zakresie do zarządzania logistyką około 300 klientów z różnych branż. Dostosowanie ich do złożonych kompletacji oraz specyficznych potrzeb e-commerce i omnichannel okazało się zbyt kosztowną inwestycją. w 2013 roku dostawca usług logistycznych postanowił stopniowo zastępować je komercyjnym rozwiązaniem, dzięki czemu wewnętrzny dział usług IT mógł skupić się na integracji systemu, a nie na opracowywaniu konkretnych rozwiązań.

Rozwiązanie

Po przeanalizowaniu rozwiązań kilku dostawców oprogramowania, FM Logistic w 2014 roku wybrała system Reflex WMS. Oprócz elastycznej konfiguracji ustawień i solidności rozwiązania, firmę FM Logistic przekonała zdolność Hardis Group do zaprojektowania podstawowego modelu (ang. core model) dostosowanego do sektorów działalności klientów i bezpośrednio połączonego z innymi narzędziami informatycznymi, co umożliwiło szybkie uruchomienie systemu w kolejnych obiektach. 

Jako pierwsze wdrożone zostało rozwiązanie do obsługi produktów kosmetycznych, uruchomione w marcu 2015 roku. Od tamtego czasu core model rozszerzono na sektor produktów szybkozbywalnych (FMCG), farmaceutyczny, kosmetyczny i dóbr inwestycyjnych. Dzięki wsparciu ze strony konsultantów Hardis i przekazaniu przez nich umiejętności, zespoły FM Logistic są obecnie w stanie samodzielnie wdrażać i integrować rozwiązanie na skalę przemysłową. System Reflex WMS jest obecnie wykorzystywany łącznie w 24 oddziałach we Francji, Polsce, Rosji i na Ukrainie, planowane są wdrożenia w Czechach, Włoszech i Rumunii. Firma FM Logistic jednocześnie kontynuuje migrację swoich poprzednich systemów do Reflex WMS, zarówno we Francji, jak i za granicą.

Korzyści

  • System WMS z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb, bardziej stabilny i skalowalny 
  • Optymalizacja złożonych kompletacji 
  • Wdrożenie core model, co pozwala skrócić czas uruchomienia 
  • Samodzielność we wdrażaniu systemu Reflex WMS 
  • Łatwość obsługi i lepsze wrażenia użytkownika