Rhenus Logistics wykorzystuje system Reflex WMS do oferowania rozwiązań logistycznych dostosowanych do potrzeb klienta

Opis

Od 15 lat firma Rhenus Logistics korzysta z systemu do zarządzania magazynem firmy Hardis Group, by oferować swoim klientom rozwiązania logistyczne dostosowane do ich potrzeb. Z biegiem lat zawiązało się prawdziwe partnerstwo, tworzące wartość dla dostawcy usług logistycznych i jego klientów.

Sektor działalności: Usługi logistyczne

Miejsce: 42 kraje, 500 zakładów na całym świecie, 26 000 pracowników. We Francji 30 centrów logistycznych i 500 000 m2 powierzchni magazynowej

Rozwiązanie: Działalność w 60% zarządzana za pomocą systemu Reflex WMS

Kontekst i cele

Rhenus Logistics oferuje rozwiązania logistyki kontraktowej dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów, głównie z branży e-commerce, dużych sieci sklepów detalicznych, produktów szybkozbywalnych, dóbr luksusowych i przemysłu farmaceutycznego. Usługi te są świadczone w magazynach własnych lub in situ (w siedzibach klientów).

W celu dostosowania się do specyficznych wymagań w zakresie magazynowania i dystrybucji, związanych z działalnością i lokalizacją geograficzną każdego z klientów, firma Rhenus Logistics postanowiła opracować własny system WMS, uzupełniony o oprogramowanie do zarządzania magazynem w każdym kraju.

Rozwiązanie

We Francji rozwiązanie Hardis Group zostało wybrane już ok. 15 lat temu ze względu na jego solidność, wszechstronność i doskonałą reputację. Obecnie, w rozwiązaniu logistyki kontraktowej, za pomocą systemu Reflex WMS obsługiwanych jest ok. 30 z 50 firm, reprezentujących niezwykle różnorodne sektory działalności: od spółek takich jak Total (produkty naftowe), poprzez Isover (izolacja termiczna i akustyczna), ADG Coleman (produkty kempingowe), HSS (e-commerce) i Daikin (ogrzewanie i klimatyzacja), po Bjorg, Bonneterre et Compagnie (organiczne produkty spożywcze).

System Reflex jest łatwy w konfiguracji, dzięki czemu każdy klient może dostosować go do swoich potrzeb, by zoptymalizować zarządzanie magazynami. System Reflex zapewnia taką samą niezawodność zarówno w przypadku małych, jak i dużych firm, i może być wykorzystywany do zarządzania obiektami obsługującymi wielu klientów.

Korzyści

  • Możliwość zarządzania szerokim zakresem działań logistycznych 
  • Wzrost jakości usług i wydajności 
  • Samodzielność zespołów wewnętrznych w zakresie konfigurowania systemu Reflex WMS do własnych potrzeb 
  • Przewaga konkurencyjna w przetargach 
  • Prawdziwe partnerstwo w zakresie skalowalności narzędzia i tworzenia wartości