Reflex LMS – Labour Management System

Poprawa produktywności pracowników i monitorowanie aktywności logistycznych w czasie rzeczywistym.
Mierzenie produktywności pracowników

Porównywanie czasu realizacji zadania z rzeczywistą produktywnością pracownika – indywidualnie, w ramach zespołu lub w skali całego przedsiębiorstwa.

Zachowanie równowagi między nakładem pracy a liczbą pracowników

Rozpoznanie zadań, nad którymi pracuje zbyt mało pracowników i przydzielenie operatorów tam, gdzie są w danym momencie potrzebni.

Optymalizacja działań

Zamówienia grupowe i zoptymalizowana kompletacja dzięki systemowi opartemu na sztucznej inteligencji, który umożliwia zastosowanie zaawansowanych kryteriów, takich jak stopień pilności, termin dostawy czy mapowanie magazynu.

Reflex Labour Management System zapewnia

15%
wzrost wydajności
20%
więcej zamówień wysłanych o czasie
100%
automatyzacji zadań administracyjnych

Pomiar produktywności operatorów

 1. Pomiar wydajności każdego procesu logistycznego w czasie rzeczywistym
 2. Pomiar aktywności operatora i identyfikacja nieproduktywnych zadań
 3. Śledzenie krzywej uczenia się pracowników

Identyfikacja obszarów z możliwością poprawy

 1. Wykrywanie anomalii w zakresie wydajności
 2. Identyfikacja niewydajnych procesów
 3. Ustawianie alertów i powiadomień
 4. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie szkoleń operatorów

Przydzielanie operatorów do zadań we właściwym miejscu i czasie

 1. Rozpoznanie zadań, które wykonuje zbyt duża lub mała liczba pracowników
 2. Przekierowanie operatorów do wykonywania innego zadania wedle potrzeb
 3. Przypisywanie odpowiednich operatorów do zadań w oparciu o ich umiejętności i produktywność

Zoptymalizowana kompletacja przy mniejszej liczbie działań

 1. Ustalanie harmonogramów zamówień zgodnie z różnymi kryteriami, takimi jak stopień pilności, termin dostawy i inne
 2. Automatyczne grupowanie zamówień w momencie ich złożenia, aby ograniczyć do minimum dystans, jaki muszą przemierzyć operatorzy
 3. Terminowa wysyłka wszystkich zamówień – także tych najpilniejszych

Odkryj wszystkie korzyści, jakie możesz czerpać z systemu do zarządzania magazynem

Reflex LMS to jedna z wielu zaawansowanych funkcji oprogramowania Reflex WMS. Odkryj jego nieograniczone możliwości.

Chcesz poprawić produktywność swojego łańcucha dostaw?

Poproś o demo lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.