Reflex Labour Management System (LMS)

Aby zapewnić właściwe przygotowywanie i terminowe wysyłanie zamówień oraz zoptymalizować wydajność w magazynach logistycznych, system Reflex WMS ma wbudowany moduł zarządzania pracą Reflex Labour Management System (LMS), który jest zdolny do zautomatyzowanego planowania i dynamicznej realokacji zasobów w ciągu dnia.

Zarządzanie zasobami w czasie rzeczywistym

Moduł Reflex Labour Management System (LMS), który jest zintegrowany z systemem Reflex WMS, w czasie rzeczywistym zarządza zasobami magazynowymi, umożliwiając dotrzymywanie zobowiązań dotyczących terminów dostaw i optymalizację procesów logistycznych. 

Moduł LMS umożliwia dostawcom usług logistycznych:

  • Zautomatyzowane obliczanie na bieżąco zapotrzebowania na zasoby ludzkie i materiałowe 
  • Dynamiczną realokację zasobów w miarę napływu nowych zamówień 
  • Planowanie na bieżąco kompletacji i przepływów
  • Zarządzanie pracą magazynu logistycznego i jej wygładzanie (poziomowanie)
  • Uzyskanie pełnego obrazu wydajności operacji logistycznych

 

Pilotage en temps réel des WCS

Planowanie w czasie
rzeczywistym

Ordonnancement en temps réel

Dynamiczna realokacja
zasobów

Intégration WMS / WCS simplifiée

Zarządzanie działalnością
logistyczną

Agilité pour mécaniser les processus

Pełny obraz
wydajności

 

Dynamiczne planowanie kompletacji zamówień

Algorytm oprogramowania Reflex LMS automatyzuje proces planowania zgodnie z ograniczeniami czasowymi (obowiązujące terminy realizacji, nieprzekraczalne terminy, przesyłki priorytetowe) i ograniczeniami wydajności (dostępność zasobów ludzkich i materiałowych). Umożliwia realokację zasobów w czasie rzeczywistym w zależności od specyfiki nowych zamówień otrzymywanych w ciągu dnia (wolumeny, obowiązujące terminy realizacji, przesyłki priorytetowe itd.). Oblicza najkorzystniejsze układy kompletacji zamówień, mające na celu zwiększenie wydajności przy jednoczesnym przestrzeganiu czasu realizacji.

Sterujące panele podglądu operacji (w każdym czasie)

Moduł Reflex LMS posiada panele sterujące przeznaczone dla kierowników magazynów, zawierające wszystkie informacje niezbędne do łatwego i intuicyjnego podglądu operacji logistycznych w czasie rzeczywistym (nowo przyjęte zamówienia, obowiązujące terminy realizacji, stopień obłożenia pracowników i maszyn, opóźnienia itp.) i przydzielania właściwych zasobów we właściwe miejsce i we właściwym czasie. 

Zawiera on również system ostrzegania wraz z sugerowanymi środkami reorganizacji składów i stanowisk, ułatwiający podejmowanie decyzji na podstawie zmian aktywności w ciągu dnia.

Kompletny podgląd wydajności w czasie rzeczywistym

Wskaźniki zapewniają zarówno pomiar wydajności, efektywności (czas pracy w porównaniu ze standardowym czasem zdefiniowanym w narzędziu dla każdego zadania), jak i zaangażowania pracowników (rzeczywisty czas pracy w porównaniu z czasem obecności). 

Dane te można skonsolidować w podziale na zespoły lub magazyny, w szczególności aby zmobilizować zespoły wokół wyznaczonych celów za pomocą przejrzystych, opartych na faktach wskaźników lub aby określić potrzeby szkoleniowe. Krzywe postępu ilustrują wzrost kompetencji pracowników. 

Planowanie przepływów logistycznych w czasie rzeczywistym

W połączeniu z modułem WCS Master (orkiestracja w czasie rzeczywistym systemów zmechanizowanych i zrobotyzowanych) system Reflex LMS pozwala rozplanowywać na bieżąco wszystkie przepływy, bez względu na to, czy są one wykonywane przez maszyny, czy pracowników.

Prośba o wersję demo