WCS Master: koordynacja wszystkich systemów WCS z poziomu Reflex WMS

Coraz więcej magazynów logistycznych wykorzystuje mechanizację oraz automatyzację do zwiększania wydajności, wywiązywania się ze zobowiązań do szybkiej dostawy oraz redukowania trudnych warunków pracy. WCS Master umożliwia koordynację wszystkich zmechanizowanych i zrobotyzowanych procesów, a także zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym z poziomu systemu Reflex WMS.

Orkiestracja zmechanizowanych lub zrobotyzowanych procesów

WCS Master orkiestruje w czasie rzeczywistym wszystkie zadania przypisane do zmechanizowanych i zrobotyzowanych systemów. Moduł ten, bezpośrednio zintegrowany z systemem Reflex WMS, powstał w celu:

  • Redukcji kosztów i skrócenia czasu integracji między systemem Reflex WMS a wszystkimi systemami WCS dostępnymi na rynku
  • Uproszczenia wymiany danych między systemem Reflex WMS a zmechanizowanymi/zrobotyzowanymi systemami
  • Planowania w czasie rzeczywistym zmechanizowanych i zrobotyzowanych procesów oraz zarządzania nimi (obciążenie, natężenie, opóźnienie itd.)
  • Podejmowania decyzji o działaniach korygujących w zależności od dostępnych zasobów (materialnych i ludzkich) oraz zgłaszanych przypadków 
  • Szybszego wdrażania nowych zmechanizowanych przepływów

 

 

Intégration WMS / WCS simplifiée

Uproszczona integracja
WMS/WCS

Pilotage en temps réel des WCS

PKoordynacja systemów
WCS

Ordonnancement en temps réel

Zarządzanie w czasie
rzeczywistym

Agilité pour mécaniser les processus

Sprawna mechanizacja
procesów

 

Wymiana danych bez ograniczeń

System WCS Master ułatwia wymianę danych między systemem Reflex WMS a wszystkimi dostępnymi na rynku systemami WCS: układnicami, sorterami, przenośnikami, systemami Pick-to-Light, robotami do kompletacji, automatycznymi systemami transportowymi (AGV) itp. Wstępnie ujednolicone procesy i wymiana danych w systemie WMS zapewniają centrom logistycznym sprawniejsze wdrażanie nowych przepływów zmechanizowanych.

Panele kontrolujące zasoby ad hoc

Panele sterujące zapewniają ujednolicony widok wszystkich zasobów (materialnych i ludzkich) w czasie rzeczywistym w magazynach i zakładach produkcyjnych, ułatwiając zarządzanie operacjami logistycznymi, identyfikowanie nieprawidłowości i szybkie wdrażanie działań korygujących.

Bieżące planowanie przepływów logistycznych

W połączeniu z modułami Order Flow Balancing (planowanie przepływów w czasie rzeczywistym) i Labour Management System (dynamiczne rozdzielanie zasobów) WCS Master umożliwia planowanie wszystkich przepływów w czasie rzeczywistym, bez względu na to, czy są one wykonywane przez maszyny, czy pracowników.

Prośba o wersję demo