Nasi partnerzy-integratorzy

Aby lepiej wspierać naszych klientów, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, Hardis Group wykorzystuje sieć partnerów-integratorów, uznanych ekspertów branżowych posiadających certyfikaty uprawniające ich do wdrażania naszych rozwiązań logistycznych Reflex. 

Ekosystem Reflex – sieć, która służy Ci lepiej

W Hardis Group uważamy, że nasi partnerzy stanowią niejako rozszerzenie naszych zespołów i są kluczowym elementem naszego sukcesu. Ścisła współpraca z nimi ma miejsce zarówno w sprawach handlowych, jak i technicznych.

Partnerzy stanowiący uzupełnienie naszych zespołów są wybierani w zależności od kraju, ze względu na ich doświadczenie w zakresie logistycznych systemów informatycznych oraz zdolność do oferowania klientom Reflex rozwiązania, będącego zarazem wsparciem branżowym i technicznym.

ACSEP

Jako specjalista w dziedzinie cyfrowego łańcucha dostaw, ACSEP pomaga swoim klientom w dążeniu do poprawy wydajności logistycznej poprzez 5 działań, tj.: doradztwo, kompetencje IT (support, hosting, big data itp.), integracja, szkolenia i edycja. Zespoły ACSEP łączą bogate doświadczenie operacyjne ze strategicznymi kompetencjami z poszczególnych sektorów (tekstylia, e-commerce, high-tech, duże detaliczne sieci handlowe, wyposażenie domu, itp.). 

acsep.com

AVENIR LOGISTIC

Avenir Logistic Conseil to utworzona w 2006 roku firma konsultingowa świadcząca usługi informatyczne, specjalizująca się w logistyce. Oferuje usługi związane z diagnostyką, doradztwem, rozwijaniem i integracją systemów do zarządzania logistyką oraz szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na Oceanie Indyjskim, Antylach, a od 2021 roku także we Francji metropolitalnej. Jako integrator systemu Reflex, firma Avenir Logistic od 2007 roku uczestniczy w zarządzaniu projektami począwszy od diagnozy i opracowania aż po ich wdrażanie.

avenirlogistic.com

 

HARDIS ITALIA

Hardis Italia działa na włoskim rynku od 1995 roku. Firma specjalizuje się w dziedzinie Supply Chain (łańcucha dostaw) i logistyki, w szczególności w oparciu o rozwiązanie Reflex WMS firmy Hardis Group. Dzięki dużemu doświadczeniu w produkcji opakowań giętkich, Hardis Italia oferuje dla tego sektora wysokospecjalistyczną aplikację pionową. Znaczną część jej bazy klientów stanowią firmy z branży mody.

hardis.it

 

IBM

W 2014 roku IBM i Hardis podpisały strategiczne partnerstwo, aby wspierać swoich klientów w wielokanałowej i cyfrowej transformacji. Dzięki tej umowie IBM jest integratorem i sprzedawcą naszego rozwiązania do zarządzania magazynem Reflex WMS. Obecność firmy na całym świecie sprawia, że IBM jest w stanie wdrażać rozwiązanie Reflex dla dużych klientów i międzynarodowych projektów w uprzemysłowiony, konkurencyjny sposób na wszystkich pięciu kontynentach.

ibm.com