Reflex Academy: platforma e-learningowa

Nasi klienci i partnerzy mogą z łatwością samodzielnie poszerzać swoją wiedzę na temat oprogramowania logistycznego Reflex dzięki platformie e-learningowej Reflex Academy.
Pozwól członkom zespołu uczyć się we własnym tempie

Użytkownicy mogą samodzielnie zapoznać się z rozwiązaniami Reflex i monitorować swoje postępy. Dostęp do platformy można uzyskać za pomocą przeglądarki w dowolnym momencie.

Krótszy czas szkoleń

W zależności od swoich potrzeb, użytkownicy mogą zdecydować, ile czasu poświęcą na daną lekcję, co radykalnie skraca krzywą uczenia się.

Wciągające i ciekawe szkolenia

Na platformie znajdują się zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne studia przypadków, a także quizy, które sprawdzą świeżo nabyte umiejętności użytkownika.

Dbaj o to, by członkowie zespołu posiadali aktualną wiedzę

Szkolenia podlegają regularnym aktualizacjom, a uczestnicy mają nieograniczony dostęp do treści i mogą wracać do konkretnego punktu w dowolnym momencie.

Szkolenie wstępne Reflex

Szkolenie wstępne jest poświęcone kluczowym pojęciom i funkcjom oprogramowania Reflex. Szkolenie składa się z ponad 25 krótkich modułów (trwających od 5 do 15 minut), które obejmują praktyczne ćwiczenia i odgrywanie ról pozwalające dobrze zrozumieć dane zagadnienie. Podczas szkolenia realizowane są głównie tematy operacyjne (przyjęcia, przygotowywanie zamówień, zasoby itp.). Quiz zawiera od trzech do pięciu pytań z natychmiastowymi odpowiedziami i pomaga utrwalić nową wiedzę.

Szkolenie z konfiguracji

Szkolenie z konfiguracji pomaga uczestnikom opanować ponad 120 różnych ustawień i zrozumieć kolejność, w jakiej należy tworzyć poszczególne zadania.

  • Elementy konfiguracji klasyfikuje się ze względu na motyw
  • Rozwiązanie jest zaprojektowane ergonomicznie, przez co łatwo jest dotrzeć do konkretnego ustawienia.
  • Każde ustawienie ma mniej lub bardziej szczegółowy opis, w zależności od poziomu złożoności. Symulacje, szczegółowe instrukcje i ćwiczenia sprawiają, że łatwiej je zrozumieć.
  • W przeglądach szczegółowo omówiono około piętnastu funkcji (problemy z magazynowaniem, lokalizacje zbiorcze, użytkownicy, pozwolenia i inne)
  • Moduły są krótkie i można uzyskiwać do nich dostęp wybiórczo

Szkolenia z modułów Reflex

Trwające od 5 do 15 minut szkolenia umożliwiają użytkownikowi odkrywanie i poznawanie modułów Reflex (np. poświęconych rozwiązaniu Labour Management System, towarom niebezpiecznym itp.), a także zrozumienie i wdrażanie wiedzy z modułów na przykładach.

Szkolenie eksperckie Reflex

Osoby, które ukończyły szkolenie wstępne i szkolenie z konfiguracji mogą przystąpić do ponad dziesięciu kursów eksperckich dostępnych na platformie. Trwające od 5 do 15 minut moduły umożliwiają poznawanie konkretnych funkcji: kompletacji, zarządzania danymi, wstępnego pakowania i ładowania na palety itd. W modułach omówiono ogólne zasady i użyto studium przypadku, a także wytłumaczono wdrażanie poszczególnych funkcji.

Certyfikat Reflex Essential  

Gdy użytkownik zrealizuje szkolenie wstępne i szkolenie z konfiguracji, może sprawdzić swoją wiedzę i zdobyć certyfikat Reflex Essential. Po zaliczeniu 20-minutowego egzaminu złożonego z 40 pytań osoba odbywająca szkolenie uzyskuje certyfikat, który może udostępnić na swoim profilu LinkedIn. 

Prośba o wersję demo