Profesjonalne usługi

Nasze zespoły lub partnerzy-integratorzy pomogą Ci we wdrożeniu, zintegrowaniu, obsłudze i rozbudowie naszych rozwiązań logistycznych Reflex w każdym miejscu na świecie.

Nasze usługi w zakresie integracji oprogramowania

Chcąc pomóc Ci we wdrożeniu i optymalizacji naszych rozwiązań, Hardis Group i jej partnerzy-integratorzy:
  • Oferują usługi konfiguracji i integracji świadczone przez zespoły inżynierów, konsultantów branżowych i informatycznych mających praktyczne doświadczenie w dziedzinie logistyki. 
  • Gwarantują skuteczne wdrożenie naszego pakietu oprogramowania logistycznego, dostosowanego do specyfiki Twojej działalności i obiektów w każdym miejscu na świecie.
Aby przyspieszyć wdrażanie naszych rozwiązań, opracowano różne metodologie: krótkie projekty, projekty z wykorzystaniem metod zwinnych, projekty oparte na core model.

Wsparcie i utrzymanie aplikacji pochodzących od innych dostawców

Celem zapewnienia wsparcia w aktualizowaniu do nowszych wersji, rozwijaniu rozwiązań logistycznych lub szybkim rozwiązywaniu problemów, udostępniamy:

  • Całodobowe centrum wsparcia w języku angielskim i francuskim
  • Lokalne wsparcie zapewniane przez naszych partnerów-integratorów
  • Utrzymanie aplikacji pochodzących od innych dostawców w przypadku naszych klientów, którzy opracowali specjalne rozwiązania bazujące na systemie Reflex

Szkolenia

Możliwość pełnego korzystania z rozwiązań Reflex zapewniają nasze zespoły lub zespoły naszych partnerów, które dla Twoich pracowników oferują następujące szkolenia:

  • Szkolenie „Prezentacja ogólna” i „Szkolenie wstępne”, mające na celu zapoznanie z terminologią i zakresem naszych rozwiązań
  • Szkolenie „Konfiguracja” i szkolenie „Ekspert”, na których nauczysz się konfigurować nasze rozwiązania
  • Szkolenie „Użytkownicy” – zindywidualizowane i dostosowane do Twoich procesów

Dzięki naszej platformie e-learningowej Reflex Academy oferujemy naszym klientom i partnerom szkolenia online, które ułatwiają im samodzielne, stopniowe nabywanie biegłości w korzystaniu z naszego pakietu rozwiązań do obsługi logistyki Reflex.