3PLs
DIY
E-commerce
Retail

Lagerhantering: varför och när implementera ett WMS?

Vad är ett WMS?

Ett WMS (Warehouse Management System) är en programvara som är särskilt utvecklad för att automatisera och optimera rutinmässiga moment på lagret. Systemet hanterar alla lagerprocesser, från att ta emot inkommande varor och hantera lagersaldon, lagerplatser och inventeringar till att spåra förflyttningar av artiklar, organisera orderplockning, hantera leveransrelaterade aktiviteter och mycket mer.

Läs vår artikel om de viktigaste egenskaperna hos ett WMS

Varför ska jag välja ett WMS?

Här är några av orsakerna till att du borde investera i ett lagerhanteringssystem:

 • För att öka produktiviteten: Ett WMS (Warehouse Management System) automatiserar en mängd olika aktiviteter (t.ex. mottagning av inkommande gods, hantering av lagerplatser och inventeringar, fördelning av uppgifter till lageroperatörer, orderplockning, hantering av transporter och returer med mera) och ökar därmed både produktiviteten och effektiviteten.
 • För att optimera lagerhanteringen: Med ett lagerhanteringssystem kan du som användare övervaka lagernivåerna med exakthet, vilket hjälper till att undvika både kostsamma lagerbrister och onödigt stora lagernivåer.
 • För att minska fel vid plockning och lagerhållning: Automatisering minskar risken för mänskliga fel som kan skada företagets ekonomi och försämra kundnöjdheten.
 • För att optimera lagringsutrymmet: Ett WMS (Warehouse Management System) hjälper logistikspecialister att utnyttja det tillgängliga utrymmet på bästa sätt genom att effektivt organisera lagerplatser för produkter på lagret.
 • Att stödja företagens tillväxt: Med ett WMS (Warehouse Management System) kan ditt företag på ett effektivt och exakt sätt hantera sina logistikprocesser vid ökning av den produktvolym som tas emot, lagras, plockas och/eller skickas.
 • För att få synlighet i realtid: Ett WMS (Warehouse Management System) ger en realtidsöversikt över tillgängligt lagersaldo, varuflöden, status för orderplockning, resurser som tilldelats uppgifter och mycket mer.
 • Att optimera processer: Implementeringen av ett WMS (Warehouse Management System) ger ditt företag möjlighet att granska och optimera processer och arbetsflöden på lagret, som ett sätt att öka effektiviteten, hastigheten och produktiviteten.
 • För att hantera arbetskraftsbrist: Ett WMS (Warehouse Management System) automatiserar många manuella aktiviteter och minskar därmed ditt företags beroende av den ständigt krympande personaltillgången inom logistiksektorn.

När är det rätt tid att implementera ett Warehouse Management System?

Den perfekta tidpunkten för att investera i ett WMS (Warehouse Management System) beror på ditt företags storlek och vilken typ av verksamhet du bedriver. Det finns inga fasta regler. Men kanske vill du överväga att ta steget om en eller flera av följande situationer gäller för dig:

 • Du upplever ofta fel i dina orderplocknings- eller lagerhanteringsprocesser.
 • Ditt företag växer snabbt och du tycker att det blir allt svårare att hantera din lagerverksamhet manuellt eller med din befintliga applikation (som är ofullständig och/eller svår att skala upp).
 • Du vill minska driftskostnaderna och samtidigt bibehålla eller förbättra servicekvaliteten.
 • Du vill kunna plocka och leverera orders snabbare för att bättre kunna tillgodose dina kunders behov.
 • Du har svårt att hantera hektiska perioder (högsäsonger, kampanjer etc.).
 • Du arbetar med en försäljningsstrategi för flera kanaler och behöver optimera och samordna dina logistikprocesser.
 • Du planerar att införa mekaniserade eller automatiserade system i ditt lager.
 • Du behöver detaljerade spårbarhetsfunktioner för produkter, utgångsdatum och partier.
 • Ditt företag behöver funktioner för kvalitetshantering så att du kan se till att produkterna lagras och levereras i enlighet med dina kvalitetskriterier eller tillämpliga standarder.
 • Du vill optimera dina processer för returhantering.
 • Du behöver resultatindikatorer (key performance indicators, KPI:er) för logistik och dashboards i realtid som stöd för välgrundat beslutsfattande och löpande processoptimering.

 

Reflex WMS (Warehouse Management System) bygger på trettio års forskning och är utformat för att hjälpa dig att optimera alla dina logistikprocesser. Det innehåller också viktiga funktioner som gör att du kan samarbeta med dina leverantörer, transportörer med mera, samt hantera lagerresurser.