3PLs
DIY
Retail

Logistik: operatörens förstärkta verklighet i hjärtat av det uppkopplade lagret

Alban CocolonSolutions Manager

Innovation är en prioritet för en stor majoritet av logistikpersonal, oavsett om det är för att minska operatörernas svåra arbete, förenkla logistikåtgärder, säkra arbete i lager, öka produktiviteten och kvaliteten på tjänsten eller till och med främja samarbete inom lagrets ekosystem. När vissa användningsområden stannar på experimentstadiet, exempelvis uppkopplade glasögon, växer andra fram– särskilt kring logistikoperatören och hens handdator. Några exempel.

1. Underlätta logistikoperatörernas vardag

Logistikoperatörernas vardag på lagret består i många repetitiva handlingar, flera kontroller och skanningar, på platser som inte alltid är lätta att komma åt. Resultat: förutom att det är enformigt är även risken för fel fortfarande stor.

Bland de innovationer som på riktigt ger mervärde och som förbättrar operatörernas vardag och minskar antalet fel kan vi exempelvis nämna:

  • Bluetooth-sändare (beacon) på lastbryggor: dessa sändare kontrollerar automatiskt att operatören har placerat rätt pall i rätt lastbil, och skickar en varning till handdatorn om ett fel har uppstått.
  • Handske ansluten till skärmen: handdatorns skärm (förenklad) kan fjärrstyras med den anslutna handsken, vilket gör att operatören kan ha båda händerna fria när hen utför sina uppdrag. Den här innovationen är särskilt användbar inom modesektorn, där gångarna är mycket smala, vilket tvingar operatörerna att lämna sina handdatorer i den centrala gången för att kunna plocka upp delar.
  • Pick to light: Detta lilla orderplocksystem visar operatören var produkterna är placerade med hjälp av lätt vägledning.
  • Put to light: den lysande enheten indikerar för orderplockaren var produkterna ska placeras.
  • Automatisk mätning av paket via en kamera på operatörens handdator för att undvika manuella mätningar och risk för fel.
  • Ansluten våg kontrollerar automatiskt vikten vid förberedning eller vikten på färdigställda paket. Vägningsresultatet skickas automatiskt till operatörens handdator.

2. Säkra arbetsmiljön i lagerlokalerna

Det är svårt att rekrytera och behålla talanger inom lagerarbete och därför är operatörens välbefinnande en viktig fråga. Under de senaste åren har projekt för att implementera cobots (eller samarbetsrobotar) mångdubblats inom lagerarbete, för att underlätta logistikoperatörernas svåra arbete och förbättra deras säkerhet.

Ledarmar för palletering i slutet av plockprocessen, plockrobotar, den automatiska pallvagnen, som kan följa operatörens plockväg, eller inventeringsdrönare har dykt upp på logistikanläggningar. Dessa samarbetsrobotar minskar bärandet eller hanteringen av tunga laster, arbete på hög höjd eller många och repetitiva rörelser och begränsar därmed risken för att operatörerna drabbas av muskel- och skelettbesvär.

3. Vinst i produktivitet och servicekvalitet

Vi jobbar också på innovationer relaterade till effektivitet, servicekvalitet och övergripande lagerproduktivitet, som svar på marknadens tryck på att minska ledtiderna, sänka kostnaderna eller begränsa returer på grund av fraktfel. Ärenden som vanligtvis går hand i hand med att förenkla logistikverksamheten:

 • Pick to light, put to light eller sändare göra det möjligt att begränsa fel och därmed antalet returer eller tvister.
 • Automatiska lösningar för mätning (förpackningsstorlek och vikt) gör datainsamlingen i WMS mer tillförlitlig.
 • Automatisk temperaturkontroll säkerställer kylkedjan för färska eller frysta produkter.

4. Stärka samarbetet logistikekosystemet

Leverantörskedjans alla intressenter (logistiklager, butiker, fabriker, speditörer, transportörer, etc.) har allt viktigare behov av samarbete och synlighet i realtid. Även här spelar innovation en stödjande roll, oavsett om det gäller att göra data mer tillförlitliga, för att effektivisera sammankopplingarna mellan de olika verktygen (WMS, TMS, anslutna objekt etc.) eller för att dela data i realtid inom företag och med deras ekosystem.

 • Datainsamling och tillförlitlighetslösningar (anslutna vågar, automatiserad paketmätning, etc.) förbättrar logistikens värdekedja.
 • Bildutveckling (exempelvis videoinspelning av lastbryggor) säkerställer bättre övervakning av verksamheten och erbjuder verkliga möjligheter för samarbetslösning av tvister.

Reflex: 30 år av innovation inom logistikens tjänst

Reflex FoU övervakar ständigt innovationer som kan ge mervärde för logistikproffs. Vi testar några av dem med våra kunder och teknikpartners genom att arbeta i form av POC (koncepttest). Vissa lösningar är uteslutna, som anslutna glasögon, vars vikt och bristande visuella komfort har resulterat i lågt stöd från logistikoperatörerna. Andra har tvärtom validerats, som de vi har beskrivit i den här artikeln.

För att fullt ut ta del av innovationer som är mogna och ger verkliga vinster, är det viktigt att alla lösningar kommunicerar i realtid med WMS. Detta är en av anledningarna till att Reflex radiofrekvensapplikation för Android nyligen har reviderats. Det bäddar nu in ett kommunikationssystem som gör att handdatorer kan interagera i realtid med anslutna objekt och för att göra operatörerna till riktigt ”förstärkta logistikagenter”.

Vill du veta mer om våra lösningar?