3PLs
DIY
E-commerce
Retail

Vilka är de viktigaste funktionerna i ett WMS?

Ett lagerhanteringssystem (warehouse management system, WMS) hanterar alla processer inom en logistikanläggning, från att ta emot inkommande varor och hantera lager och inventarier, till att plocka ordrar, skicka leveranser och hantera returer. Här gör vi en djupdykning i de viktigaste funktionerna i ett WMS.

Hantering av inkommande varor

Ett WMS hanterar inkommande varor på lager och säkerställer att de mottagna produkterna matchar ordrarna vad gäller antal och produktegenskaper:

 • Hanterar följesedlar för inkommande varor och kontrollerar att de överensstämmer med relaterade ordrar.
 • Utför kvalitetskontroller av inkommande varor (skick, kvalitet, överensstämmelse med standarder, utgångsdatum, registrering av tvister osv.).
 • Hanterar logistikflöden för cross-docking (konsoliderade, fördistribuerade och hybridbaserade).
 • Skriver ut streckkodsetiketter, matar in logistisk data och uppdaterar lagersaldon i realtid.
 • Utfärdar realtidsmeddelanden för mottagande av inkommande gods och relaterade åtgärder, inklusive för ERP-systemet och andra tredjepartssystem.

Hantering och optimering av lagerplatser

Ett WMS hanterar produkternas lagerplatser och ser till att de är optimalt placerade i lagret:

 • Optimerar tillgängligt lagringsutrymme i lagret och placerar varor dynamiskt enligt relevanta kriterier (lageromsättningsshastighet, säsongsvariationer osv.).
 • Spårar produktlager på lagerplatser och uppdaterar lagernivåer i realtid baserat på faktiska inkommande varuleveranser och plockade volymer.
 • Organiserar lagerplatser utefter produktens storlek, vikt, klassificering, säsong och lageromsättningsshastighet.
 • Hanterar flyttar av produkter mellan lagerplatser genom att optimera rutter, tider för flyttuppdrag och flyttat antal.
 • Spårar lagerplatsernas fyllnadsgrad i realtid för att undvika överlagring och planera påfyllnad efter behov.

Optimering av lager och spårning av lagerförflyttningar

Ett lagerhanteringssystem optimerar lagret och spårar alla lagerrörelser inom lagret, från mottagandet av de inkommande varorna till utleverans:

 • Hanterar inkommande och utgående produkter genom att registrera tillhörande lagerflyttar och uppdatera lagersaldon i realtid.
 • Hanterar lagernivåer och identifierar artiklar som inte finns i lager, samt spårar överföringar mellan lager och varureturer.
 • Optimerar lagernivåerna utefter kundernas efterfrågan och triggar påfyllnad och lagerflyttar efter behov för att undvika bristsituationer och överlagring.
 • Spårar lagerförflyttningar inom lagret, inklusive överföringar mellan olika lagersiter, påfyllningar, returer, påfyllningsrörelser, orderplockningar, transporter och mer därtill.
 • Hanterar flyttar för alla förpacknings- och hanteringsenheter (pallar, rullvagnar, vagnar för plock av flera order osv.).
 • Hanterar inkommande ordrar och registrerar tillhörande lagerflyttar när ordrar har plockats och skickats.
 • Hanterar lagernivåer i realtid samt inventeringar.
 • Loggar tidigare lagerflyttar (datum, antal, platser osv.).

Hantering av orderplockning

Ett WMS organiserar, sekvensierar och optimerar plockningen av kundernas ordrar så att de kan levereras i tid. Här är några av de viktigaste funktionerna inom orderplockning:

 • Hantering av ordrar: WMS:et tar emot information från ERP-systemet eller e-handelsplattformen, registrerar orderegenskaperna (antal, artiklar, ledtider osv.) och tilldelar sedan plockuppdrag till operatörer eller automation.
 • Schemalägger plockuppdrag baserat på inkommande ordrar, tillgängliga resurser och ledtider för leverans.
 • Hanterar resurser (Labour Management System).
 • Hanterar plockprocessen genom att optimera operatörernas rörelser inom lagret och tillhandahålla plockinstruktioner, däribland via tekniker som röstigenkänning och streckkodsläsare.
 • Hanterar processer för samförpackning (anpassning av förpackningar) och tjänster för VAS & BOM (presentförpackning, prover, konsolidering osv.).
 • Organiserar och orkestrerar mekaniserade och automatiserade system (sorteringsmaskiner, bansystem, kranar, autonomatruckar, plockrobotar osv.) och fördelar plockuppdrag dynamiskt baserat på fördefinierade kriterier.
 • Kontrollerar att plockade ordrar uppfyller kraven (skannar streckkoder, kontrollerar antal och vikter osv.).

Hantering av frakt och transport

Frakt- och transporthantering är en annan viktig funktion i ett WMS och omfattar följande processer:

 • Hanterar transportörer (kontaktuppgifter, tariffer, beräkning och jämförelse av tariffer, transportsätt och ankomst- och sändningstider) så att den lämpligaste transportören kan väljas baserat på sammanhanget och kundens krav.
 • Skapar transportetiketter samt data som ska utbytas med transportörernas informationssystem i EDI-format.
 • Hanterar relevanta transportdokument (som följesedlar, konossement och fakturor) i enlighet med transportörens krav och tillämopliga regler (alkohol, farligt gods osv.).
 • Hanterar fakturering och förfakturering för transporttjänster.
 • Sekvenserar orderplockningsuppgifter i realtid enligt tidsgränser för transport.
 • Schemalägger transporter utefter fyllnadsgrad, ledtider för leverans och transportkostnader
 • Spårar försändelser baserat på realtidsinformation från tredjepartssystem (leveransstatus, produktåterkallelser osv.).

Säkerställande av spårbarhet och regelefterlevnad

Ett WMS säkerställer spårbarheten för produkter i lager – från mottag till leverans – genom att registrera uppgifter som ursprung, serie- eller batchnummer och utgångsdatum. Denna funktion är särskilt användbar för:

 • Snabb lokalisering av varor i lagret,
 • Upprätthållande av efterlevnad av tillämpliga regler (utgångsdatum, farligt gods, alkohol osv.),
 • Effektivare produktåterkallelser.

Hantering av returer (omvänd logistik)

Ett lagerhanteringssystem effektiviserar också returhanteringsprocessen och minskar de kostnader som är förknippade med den. Det omfattar följande viktiga funktioner:

 • Ta emot och inspektera returnerade varor (t.ex. registrera vilka produkter som returnerats och varför, kontrollera deras skick, överensstämmelse, utgångsdatum osv.) för att avgöra om produkterna kan återgå till lagret eller repareras för senare återförsäljning, eller om de måste återvinnas eller förstöras.
 • Hantera produktreturer (identifiera och klassificera produkterna och lagra dem i särskilda områden i lagret).
 • Hantera returen till lagret, så att varorna kan säljas på nytt.
 • Hantera återbetalningar för varor som inte kan returneras till lagret (t.ex. för att de är trasiga, skadade eller defekta).

Hantering i realtid och rapportering

Sist men inte minst måste ett WMS omfatta funktioner för realtidshantering av logistikverksamheten samt för rapportering av tidigare resultat:

 • Funktionerna för realtidshantering omfattar schemaläggning, organisation och övervakning av logistikverksamheten, så att ändringar kan göras snabbt i takt med att behov och resurser utvecklas. Med WMS:et kan logistikchefer t.ex. spåra lagerrapporter och hur orderplockningen fortskrider, hantera personal- och automationsresurser, optimera plockrutter och mycket mer.
 • Med rapporteringsfunktionerna kan logistikcheferna spåra nyckeltal som lagernivåer, lageromsättningshastighet, genomsnittliga leveranstider och kundnöjdhet, så att de kontinuerligt kan optimera logistikverksamheten genom välgrundade beslut.