Reflex WMS för retail och distribution logistik

Produkternas tillgänglighet i alla dina försäljningskanaler är avgörande för nöjdheten hos butiker och slutkonsumenter. Vårt lagerhanteringssystem är skräddarsytt för behoven hos både allmänna och specialiserade stormarknader av olika storlek och hjälper dig att möta utmaningarna med tillförlitlig, responsiv och smidig logistik.
Reflex WMS är din kompletta lösning på de logistiska utmaningarna i samband med massdistribution:
  1. Hantera tusentals artiklar, med kraftigt varierande attribut
  2. Integrera alla leveransprocesser: varierande ledtidskrav, , just-in-time-leveranser, butikslogistik, avropslager och avancerade lager
  3. Optimera logistikflöden med flera lager och flera kanaler (butiker, e-handel, drive-in-lager, direkt från leverantör)
  4. Bevara marginalerna genom att optimera logistikflöden samt lager- och transportkostnader

 

Ett anpassningsbart och öppet WMS

Reflex WMS erbjuder flera konfigurationsalternativ för hantering av mottagning, plock, lager, leveranser och transporter, vilket gör att verktyget kan anpassas helt och hållet till din verksamhet. För att förbättra din produktivitet har vårt system ett gränssnitt mot de flesta styrsystem för automation (Warehouse Control System, WCS).

Gruppering av logistikflöden

Uppdelningen per aktivitet i vårt lagerhanteringssystem underlättar, när produkterna är kompatibla, gruppering av dina flöden i hela leveranskedjan (uppströms, nedströms och i lagret).

System som uppfyller alla lag- och spårbarhetskrav

Reflex WMS tar hänsyn till gällande bestämmelser beroende på produkttyp (alkohol, sista förbrukningsdag, avtalsdatum) och ger fullständig spårbarhet för dina varuflöden.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.