Reflex WMS för reservdelshantering

Eftermarknaden växer snabbt på grund av tillverkarens förlängda garantier. Reflex WMS hjälper aktörerna på den här marknaden att införa ett snabb och tillförlitligt logistiksystem som gör att verkstäderna kan minska sina lagernivåer.
Med Reflex WMS hjälper vi företag inom reservdelssektorn (bilindustrin, IT, industriell och medicinsk utrustning, hushållsapparater osv.) att möta sina största utmaningar:
  1. Hantera ett mycket stort antal artiklar med väldigt varierande egenskaper (storlek, vikt, omsättningshastighet osv.)
  2. Att ha rätt reservdel vid rätt tidpunkt för att hjälpa slutkunden så snabbt som möjligt
  3. Förbereda och leverera ett stort antal beställningar med kort varsel, ofta flera gånger om dagen
  4. Minska logistikkostnader, transportkostnader och leveranstider
  5. Automatisera hanteringen av returer och avvikelser

En komplett och öppen WMS-lösning

Reflex WMS riktar sig till leverantörer av logistiktjänster samt tillverkare. Systemet anpassar sig efter alla sammanhang: ett eller flera lager, B2B- eller B2C-Kunder, plockmetoder (e-handel, förberedelser av paket). Sammankoppling via gränssnittet till system från tredje part: ERP, SAV, CRM, automation av logistiklager.

Förberedelser och leverans inom några timmar

Reflex WMS optimerar plock- och leveranstiderna för varor genom automatisering av bearbetningen och orienteringen av beställningar beroende på beställd kvantitet, prioritet, leveransplats, vald transportör eller distributionskanal.

Övergripande hantering av lager och logistikflöden

Med vårt lagerhanteringssystem får du i realtid insyn i företagets alla lagerdelar och fysiska rörelser för att kunna ge en bra servicegrad till slutkunden.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.