Reflex WMS: lagerhantering och logistik för farliga produkter

Vår Reflex WMS-lösning är särskilt anpassad för anläggningar som lagrar och hanterar farliga produkter och hjälper dig att på ett dynamiskt sätt hantera ditt lager och organisera dina transporter av farliga produkter i enlighet med regulatoriska krav.

Vårt lagerhanteringssystem tillgodoser alla behov på platser där farliga produkter transporteras, från mottagning till leverans:

  1. Systemet följer alla bestämmelser i Seveso 3-direktivet och CLP-förordningen
  2. Kontrollerar och hanterar lagringsinkompatibilitet per zon i realtid
  3. Beräknar i realtid gränsvärden för skadlighet och de kumulativa riskerna för de produkter som lagras
  4. Automatisera redigeringen av faropiktogram och dokument för ADR-transport av farligt gods

Lagerhantering, Seveso 3 och CLP-förordningen

Med Reflex WMS kan anläggningar som hanterar farliga produkter automatisera hanteringen av olika typer av farliga produkter (i enlighet med de regler för miljöskydd samt CLP-förordningen), faropiktogram, faroangivelser och försiktighetsåtgärder.

Beräkning av Seveso-status och ICPE-klassificering

Reflex WMS automatiserar beräkningen av Seveso-statusen (industriella risker) och ICPE-klassificeringen (miljöskydd) för din anläggning. Så snart ett tröskelvärde överskrids (uppåt eller nedåt), informeras ansvarig chef omedelbart om att blockera eller auktorisera lagring av de nya farliga produkterna.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.