Reflex WMS: Llogistikhantering för tillverkande bolag

Ditt företags produktion måste bygga på en felfri och effektiv logistik för att på kort tid och till en låg kostnad säkerställa tillgängligheten av och kvaliteten på de färdiga produkterna. Med Reflex WMS hjälper vi dig att optimera flöden och lager från mottagandet av råvaror och förpackningsmaterial till skeppning av färdiga produkter.
Vårt lagerhanteringssystem möter alla logistiska utmaningar på produktionsanläggningar:
  1. Integrera alla leveransprocesser så som just-in-time-leveranser, korta & långa leveranskedjor, VMI (vendor managed inventory) med mera.
  2. Använd olika lagringsstrategier, påkalla påfyllnad och plockning av en stor variation av artiklar till produktionslinjerna.
  3. Bevara marginalerna genom att minska lagernivåerna och begränsa förlusterna på produktionslinjerna
  4. Uppfyller lag- och kvalitetskrav vad gäller övervakning och spårbarhet av flöden

 

Realtidsöversikt över alla produkter i lager

Med Reflex WMS får du en översikt i realtid över alla produkter som finns på lager i dina fabriker: råvaror, komponenter, halvfabrikat, emballage och slutprodukter.

Reducerar lagernivåer och produktförluster

Vår lösning hjälper till att hålla optimerade lagernivåer och begränsar inkurans och kassation, t.ex. genom återföring av ej förbrukade komponenter från produktionslina till plockplatser och lager. Säkerställ att datumregler, tidsgränser och FIFO efterlevs.

Ett anpassningsbart och öppet WMS

Eftersom Reflex WMS är så lättillgängligt och dessutom flexibelt att konfigurera så kan det kopplas samman med andra lösningar (CAPM, ERP, MES) och anpassas till de specifika egenskaperna i ditt företags hantering av mottag, lager, leveranser och påfyllnad till produktionslinjerna.

System som uppfyller alla lag- och spårbarhetskrav

Reflex WMS tar hänsyn till gällande bestämmelser (tidsfrister, farliga ämnen, alkohol etc.) och ger fullständig spårbarhet av produktionsflöden från mottagandet av komponenter till avsändandet av färdiga produkter.

Är du redo att ta din logistikhantering till nästa nivå?

Beställ en demo eller kontakta våra experter.